Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Urobiť krok k manželstvu a k úcte voči životu

V piatok (22.2.2019) prebiehal v priestoroch UPaC kurz – Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu, ktorý lektorsky viedol MUDr. František Orlovský.

Vo svojich prednáškach sa zameral na odkrytie súčasnej situácie na Slovensku v problematike úcty k životu a v manželstvách, otvorene rozobral metódy zabraňovania tehotenstva s dôsledkami, pričom sa zameral na prirodzené metódy plánovania rodičovstva s praktickým zaznačením ženského cyklu.

Ročne je na Slovensku vykonaných okolo 7 500 potratov na operačných sálach, okolo 21 000 potratov spôsobených použitím antikoncepčných prostriedkov a 51 000 potratov ako dôsledok umelého oplodnenia.

Pán doktor spomenul prorockú myšlienku kard. Jozefa Tomku, ktorú odprezentoval na prvom Kongrese o humanizácii spoločnosti v roku 1998, keď poznamenal, že celými dejinami prechádza sínusoida úrovne úcty k hodnotám života a lásky. Tam, kde zaznamenala klesanie, tam spoločnosť upadala.

Všetky prednášky boli odovzdaním múdrosti encykliky pápeža sv. Pavla VI. – Humanae vitae, boli podložené odbornými poznatkami, osobným svedectvom a skúsenosťami i sprevádzané pomocou pri spoznávaní diela Stvoriteľa v cykle ženy.

Róbert Slotka

 

Kurz: Žena, poznaj seba. Muž, poznaj ženu.

V dňoch 9. – 10. marca 2018 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka pri Katolíckej univerzite v Ružomberku konal kurz Žena, poznaj seba. Muž, poznaj ženu. Prednášajúcim hosťom bol lekár MUDr. František Orlovský, člen organizácie Donum vitate, manžel, otec štyroch detí.

Hlavnou témou kurzu bola plodnosť ženy ako Božieho daru a krása manželstva, v ktorom sa manželia spolupodieľajú na stvoriteľskom akte nového života a Billingsova ovulačná metóda ako metóda prirodzeného plánovania rodičovstva. „Billingsova ovulačná metóda nie je kresťanská antikoncepcia.“ Poznamenal František Orlovský. Ide o fyziologickú záležitosť v žene a slúži na spoluprácu s Bohom na zodpovedné plánovanie rodičovstva, nie na zneužitie ani na egoistické záujmy manželov. Žena a jej plodnosť a teda povolanie byť matkou sú jej tak vlastné, že ich od nej nemožno oddeliť a všetky snahy o to, sú len útekom pred touto realitou, pred krásou a darom, ktorý do nej Boh vložil. Ak by sa touto metódou manželia riadili, je isté, že by bolo nechcených tehotenstiev o vysoké percento menej a tým pádom by bolo menej aj potratov, či nezmyselne prijímanej chémie do tela ženy alebo inej ochrany zabraňujúcej počatiu nového života či priameho zabitia nového života. Billingsova ovlulačná metóda je spoľahlivejšia ako iné antikoncepčné metódy, nezasahuje do prirodzenosti ženy, ale z nej vychádza a nestavia sa proti Bohu, ale slúži na spoluprácu s ním. Na to je ale potrebné, aby sa žena poznala, aby poznala svoju fyziológiu, svoj mesačný cyklus, aby jej to nebolo jedno a aby si spoznávanie svojich plodných a neplodných dní nenechávala na „potom“, pretože „potom“ už môže byť neskoro. Príde tehotenstvo a s ním otázky, výčitky a stres namiesto radosti, lásky a tešenia sa z nového počatého života. Vznik nového života je niečo, nad čím sa dá jedine žasnúť pretože inak ako zázrak sa to pomenovať nedá, aspoň ja to neviem. Tieto kurzy sa na pôde Univerzitného pastoračného centra konajú pravidelne už šesť rokov a spätná väzba účastníkov hovorí za všetko.

„Nádherná prednáška, ktorá ma v mnohom poučila a čo je viac, uvedomila som si, že mnohé moje kamarátky, ktoré berú HAK (hormonálnu antikoncepciu), môžu potratiť. Je úžasné, že ich v tomto môžem upovedomiť. Mnohé veci, ktoré som v minulosti Cirkvi odsudzovala mi teraz dávajú obrovský význam, dokonca ich presadzujem. Nebojte sa zmeniť svet, vzdelávajte sa! Aj v oblasti Cirkvi. Veď naša budúcnosť sú naše deti a my v tomto okamihu tvoríme tú budúcnosť.“

„Kurz ponúka pravdivý a veľmi oslobodzujúci pohľad na manželskú sexualitu – poznanie, ktoré je kľúčové pre cestu manželstva.“

„Oslovilo ma to, že je možné žiť krásny a milostný život v manželstve a pritom ostať čistý.“

„Kurz odporúčam ženám aj mužom. Dozvedia sa veľa užitočných informácií o sebe, ale aj o vzťahu – o manželstve. Otvorí sa im nový obzor možností, naučia sa pozerať na danú tému kriticky.“

„Oplatí sa zahodiť predsudky a dozvedieť sa viac.“

„Všetky dievčatá a ženy by si mali týmto kurzom prejsť, pretože ani netušia, že existuje Billingsova ovulačná metóda a potom siahajú po iných alternatívach ako je HAK (hormonálna antikoncepcia.“

Darina Obušeková

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkendovka: Žena, poznaj seba! Muž, poznaj ženu!

Víkendovka, resp. kurz, ktorého názov je titulom nášho článku, teda: „Žena, poznaj seba! Muž, poznaj ženu!“, je veľkou službou, tak pre ženu, ako aj pre muža, je veľkou službou pre manželský život, je veľkou službou pre Vás, milí študenti. Fakt, je naozaj veľkou službou pre Vás! O čo tu vlastne ide?

Ak pozorujeme človeka, ak pozorujeme s akou múdrosťou stvoril Boh muža a ženu, tak žasneme. Boh do ľudského plánu vymyslel a stvoril aj ľudskú sexualitu ako veľký dar pre človeka, pre muža a ženu. Ľudská sexualita, správne prežívaná, dodáva manželskému životu veľkú silu a radosť a v ťažkostiach dvíha. Ba dokonca, ak sa v hlbokej intimite spájajú dvaja manželia, muž so ženou, v tej hlbokej emocionálnej chvíli sa navzájom posväcujú.

Po prvom hriechu ľudská sexualita má však aj svoju druhú stránku, keď sa pre nás stáva akousi „achilovou pätou“, veľkým krížom. Čo s tým robiť? Čo s tým? Je sexualita určená iba pre plodenie detí, a potom majú manželia žiť v celibáte?

Nie, takto to nie je. Sexualita je Božím darom. Je určená nielen pre plodenie detí, ale aj pre vzájomné sa darovanie manželov.

Prečo tento kurz?

Aby Ste Vy, milé naše študentky, a Vy, milí naši študenti, spoznali dar a tajomstvo ľudskej sexuality – pohlavnosti, aby žena spoznala zákony, ktoré sú vpísané do jej srdca a do jej tela. A aby muž poznal tajomstvo o sebe, aby muž a žena spoznali tajomstvo o ľudskej sexualite. Zvlášť srdce a telo ženy Boh uspôsobil prenádherne. Ženu už nazačiatku existencie stvorenstva pozval pre materstvo, ale nedovolil, aby sa žena premnohými tehotenstvami zničila. Preto je žena plodná iba istý čas, a tak ju náš Pán chráni. Tak chráni aj muža, aby spoznal ženu, aby si ju vážil, aby ju nepošliapaval, aby rešpektoval zákony, ktoré sú do nej vpísané. Manželia tým, že spoznajú zákonitosti, ktoré sú do nich vpísané, budú si svoju pohlavnosť, resp. sexualitu vážiť. Slobodne zvážia, kedy splodiť nový život, kedy ešte nie, a pritom sa nebudú musieť dať do reči s antikoncepciou a inými spôsobmi, ktoré veľmi zraňujú, zvlášť ženu.

Preto tento kurz, preto Vás na tento kurz pozývame, preto Vás prosíme, aby Ste sa na tento kurz prihlásili. Ešte raz opakujeme prečo: Aby Váš intímny život raz v manželstve bol pre Vás požehnaním a nie kliatbou.

Za pochopenie Vám veľmi ďakujeme. Tešíme sa na Vás a teší sa na Vás aj odborník na túto problematiku prirodzených metód plánovaného rodičovstva, MUDr. František Orlovský.

Vaši duchovní otcovia z UPaC

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.