Komentáre sú vypnuté na tento post

Výročná správa UPaC v Ružomberku za rok 2018

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Výročná správa Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku za rok 2018

 

Názov:            Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC)

Adresa:           Hrabovská cesta 1, Ružomberok 034 01, Slovenská republika

E-mail:           upac.rk@gmail.com

mobil:             +421 918 337449 

                        www.upac.sk

 

 

 

Bankové spojenie: IBAN SK8809000000005040576744

IČO:               00179124001

DIČ:               2021705807

 

Zriaďovateľ:                          Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Zriaďovacia listina:              č. 2500/02 zo dňa 31.10. 2002

Štatutárny zástupca:             PaedDr. Róbert Slotka, PhD.

 

UPaC vykonáva svoju činnosť na základe Štatútu Univerzitného pastoračného centra
Jána Vojtaššáka zo dňa 01. 11. 2002, ktorý schválil spišský diecézny biskup
prof. ThDr. Mons. František Tondra.

 

OBSAH

OBSAH.. 3

1        Činnosť Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v oblasti  duchovnej formácie na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku v roku 2018. 3

1.1    Inšpirácie v duchovnej formácii na KU.. 3

1.2    Hlavné dôrazy v pastorácii na KU.. 4

1.3    Témy mládežníckych sv. omší a tematických utorkov. 4

2        Tím UPaC Ružomberok. 6

2.1    Kňazi 6

2.2    Zamestnanci chráneného pracoviska, dobrovoľníci z ÚPSVaR.. 6

2.3    Spolupracovníci: pedagógovia, zamestnanci, absolventi a študenti KU.. 7

3        Duchovné aktivity a podujatia UPaC.. 9

3.1    Sväté omše. 9

3.2 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. 9

3.3    Adorácie. 10

3.4    Spoločné modlitby a pobožnosti 10

3.5    Duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov KU.. 10

3.6    Sústredenia zo spirituality (SZS) 12

3.7    Príprava k sviatostiam.. 13

3.8    Činnosť malých spoločenstiev. 14

3.9    Modlitbové spoločenstvo pri KU.. 15

3.10 Iné duchovné aktivity. 15

4        Prednáškovo-diskusné aktivity UPaC.. 17

4.1    Hosť na KU.. 17

5        Spoločenské aktivity UPaC.. 18

6        Športové aktivity. 19

7        Spolupráca s vedením KU, fakultami a katedrami 19

 

 

1        Činnosť Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v oblasti  duchovnej formácie na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku v roku 2018

1.1  Inšpirácie v duchovnej formácii na KU

 • blahorečenie Anky Kolesárovej,
 • duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže v Prešove a Svetové dni mládeže v Paname,
 • stretnutia grémia o univerzitnej pastorácii na Slovensku na čele s Mons. Tomášom Galisom, žilinským diecéznym biskupom,
 • usmernenia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku a Mons. Bernarda Bobera, veľkého kancelára KU a košického arcibiskupa-metropolitu,
 • aktuálne podnety zo života na KU – kolégium rektora KU, kolégiá dekanov fakúlt a osobné rozhovory so študentami, pedagógmi a zamestnancami KU,
 • duchovný odkaz sv. Jána Pavla II. a Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka,
 • príhovory pápeža Františka,
 • pôsobenie Ducha Svätého.

1.2  Hlavné dôrazy v pastorácii na KU

 • budovať hlboký osobný vzťah s Bohom,
 • podporovať dialóg medzi vierou a vedou,
 • budovať spiritualitu spoločenstva,
 • podporovať vznik malých spoločenstiev študentov, pedagógov a zamestnancov KU,
 • formácia animátorov malých spoločenstiev a spolupracovníkov UPaC,
 • smerovať všetky aktivity tak, aby sa celé spoločenstvo KU stávalo evanjelizujúcim spoločenstvom.

1.3  Témy mládežníckych sv. omší a tematických utorkov

Témy mládežníckych sv. omší v letnom semestri AR 2017/2018

Obsahom tém na mládežníckych sv. omšiach bola duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže v Prešove. Témy mládežníckych sv. omší boli tieto:

 1. 02. 2018 Vovedenie do tém Národného stretnutia mládeže 2018
 2. 02. 2018 Odvaha zmeniť sa
 3. 02. 2018 Aktuálnosť manželstva
 4. 02. 2018 Odvaha dôverovať
 5. 03. 2018 Odvaha rozmýšľať
 6. 03. 2018 Odvaha žiť v pravde
 7. 03. 2018 Misijný príhovor
 8. 03. 2018 Odvaha nechať sa uzdraviť
 9. 04. 2018 Zvestovanie Pána – úcta k životu
 10. 04. 2018 Odvaha uveriť
 11. 04. 2018 Odvaha uvidieť
 12. 04. 2018 Odvaha vydať svedectvo
 13. 05. 2018 Odvaha milovať

Témy mládežníckych sv. omší v zimnom semestri AR 2018/2019

Témy na mládežníckych sv. omšiach ponúkali tému o čnostiach:

 1. 09. 2018 Ľudský život je viac ako zápas o slušnosť – o zápase o hodnoty a o náš charakter
 2. 09. 2018 Byť celý a nerozdelený – o integrite človeka
 3. 10. 2018 Vzdelanie pretaviť v múdrosť – o múdrosti
 4. 10. 2018 Dobrota nech žiari z tvojej tváre – o dobrote
 5. 10. 2018 Skromnosť ťa naučí žiť a nie len prežiť – o skromnosti
 6. 10. 2018 Láska je trpezlivá – o trpezlivosti
 7. 10. 2018 Svätosť znamená viac – o svätosti
 8. 11. 2018 Úcta ti otvára náruč pre druhých – o úcte
 9. 11. 2018 Vďačnosť ti otvára náruč bratov a sestier – o vďačnosti
 10. 11. 2018 Rozvážnosť je pevnou oporou tvojho života – o rozvážnosti
 11. 11. 2018 Čistota a nevinnosť je nadčasová – o čistote a nevinnosti
 12. 12. 2018 Veľkodušnosť vnáša svetlo do temnôt sveta – o veľkodušnosti

Tematické utorky v letnom semestri AR 2017/2018

Tematické utorky vychádzali z Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) a zaoberali sa
problematikou kréda:

 1. 02. 2018 Cirkev je jedna (čl. 811 – 822)
 2. 02. 2018 Cirkev je svätá (čl. 823 – 829)
 3. 02. 2018 Cirkev je katolícka (čl. 830 – 856)
 4. 02. 2018 Cirkev je apoštolská (čl. 857 – 865)
 5. 03. 2018 Hierarchické zriadenie Cirkvi a služba v Cirkvi (čl. 871 – 879)
 6. 03. 2018 Biskupské kolégium a jeho hlava (čl. 880 – 887)
 7. 03. 2018 Poslanie učiť, posväcovať a spravovať (čl. 888 – 896)
 8. 04. 2018 Veriaci laici a ich povolanie   (čl. 897 – 900)
 9. 04. 2018 Účasť laikov na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade…

(čl. 901 – 913)

 1. 04. 2018 Zasvätený život (čl. 914 – 927)

Tematické utorky v zimnom semestri AR 2018/2019

Tematické utorky vychádzali z Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) a zaoberali sa
problematikou kréda:

 1. 09. 2018 Sekulárne inštitúty a spoločnosti apoštolského života (čl. 928 – 933)
 2. 09. 2018 Spoločenstvo svätých – Spoločná účasť na duchovných dobrách (čl. 946 – 953)
 3. 10. 2018 Spoločenstvo nebeskej a pozemskej Cirkvi (čl. 954 – 962)
 4. 10. 2018 Mária – Matka Kristova a Matka Cirkvi (čl. 963 – 975)
 5. 10. 2018 Verím v odpustenie hriechov (čl. 976 – 987)
 6. 10. 2018 Verím vo vzkriesenie tela – Kristovo a naše vzkriesenie (čl. 988 – 1004)
 7. 10. 2018 Umrieť v Ježišovi Kristovi (čl. 1005 – 1019)
 8. 11. 2018 Verím v život večný – osobný súd a nebo (čl. 1020 – 1029)
 9. 11. 2018 Očistec (čl. 1030 – 1032)
 10. 11. 2018 Peklo (čl. 1033 – 1037)
 11. 11. 2018 Posledný súd a nádej na nové nebo a novú zem (čl. 1038 – 1050)
 12. 12. 2018 Amen (čl. 1061 – 1065)

 

2        Tím UPaC Ružomberok

2.1    Kňazi

PaedDr. Róbert Slotka, PhD. – duchovný správca, rektor Kostola sv. Rodiny

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.

Mgr. Dušan Galica, PhD.

Mgr. František Kovaľ, SJ – rektor Kostola Povýšenia sv. Kríža

Výpomocní kňazi:

ThDr. Igor Suchý, PhD., pre gréckokatolíkov

2.2  Zamestnanci chráneného pracoviska, dobrovoľníci z ÚPSVaR

Zamestnanci chráneného pracoviska:

Marek Grznár – administratívne práce

Mgr. Slavomíra Matlová – administratívne práce

Mgr. Mária Lovichová – pracovná asistencia, účtovníctvo

Mgr. Slávka Rišová – pracovná asistencia, administratívne práce

Zamestnanci zamestnaní z Projektu „Šanca“ na zamestnanie (ÚPSVaR):

Adriana Valušiaková – do 31. 01. 2018

Dobrovoľníci z ÚPSVaR:

Viera Hladová – od 01. 10. 2018

2.3  Spolupracovníci: pedagógovia, zamestnanci, absolventi a študenti KU

Pedagógovia, zamestnanci, absolventi KU:

PaedDr. Michal Loncko, PhD., Mgr. Gabriel Fidrík, PhD.. – Modlitbové spoločenstvo pri KU

PaedDr. Ján Gera, PhD. – filmový klub

Študenti KU:

Organizačný tím UPaC (príprava akcií a ich realizácia):

Bc. Filip Bambúch – PF KU, 1. r. doktorand na PF

Bc. Dominik Kadlečík – PF KU, 2. r. Mgr., PEP

Bc. Katarína Záujecová – PF KU, 2. r, Mgr., SP

Bc. Stanislav Gabčo – PF KU, 2. r. Mgr, Tj – Nv

Bc. Marián Hucík – PF KU, 1. r. Mgr., Inf.

Služba v UPaC :

Veronika Letoštiaková – PF KU, 2. r. Bc., Bi – Hi

Kostolníci:

Sabína Viglašová – PF KU, 3. r. Bi – Nv

Michaela Jakabová – PF KU, 3. r. PEP

Jakub Pakoš, PF KU, 2. r., Hi – Nv

 

Dominika Reháková, PF KU, 2. r. Bc, Vv – Nv

Jozef Koronci, PF KU, 1. r. Bc, Bi – Nv

Pigula Ján, PF KU, 1. r. Bc, PEP

Vedenie mládežníckeho zboru:

Bc. Richard Vojtas – FF KU, 1. r. Mgr., Psy

Karina Budzáková – PF KU, 3. r. Bc, Bi – Hv


3        Duchovné aktivity a podujatia UPaC

3.1  Sväté omše

Kaplnka sv. Alberta Kostol
sv. Rodiny –Rybárpole
Kostol SJ ŠD RUŽA TRIO
Po 7:00

12:15

 

19:30
Ut 7:00

12:15

15:30

 

 

20:00

 

St 7:00

12:15

15:30

17:00

gr. kat. lit.

17:30 20:00
Št 7:00

12:15

15:30

Pi 7:00

12:15

17:30

prvý piatok, pôst.

So 8:00
Ne 8:00 20:00

Počas kalendárneho roka sa slúžili sv. omše v Kaplnke sv. Alberta
na Pedagogickej fakulte, v Kostole sv. Rodiny, v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol Jezuitov a  na internátoch RUŽA a TRIO.

3.2 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory

Po – Pia: 10:00 – 11:30 v UPaC

Po – Štv: 14:00 – 15:00 v UPaC

Kostol Povýšenia sv. Kríža: Po 19:30 – 20:30

Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole ½ hod. pred začiatkom sv. omše, prípadne po jej skončení. V prvopiatkovom týždni 1 hod. pred začiatkom sv. omše.

Internáty: ½ hod. pred začiatkom sv. omše a po jej skončení.

Možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia na základe osobného dohovoru.

3.3  Adorácie

Kaplnka sv. Alberta:

Pondelok – štvrtok: 7:30 – 12:00

Raz v mesiaci v piatok nočná adorácia: 18:00 – 22:00

Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole:

Streda: 17:30 – 18:00

Prvý piatok: po sv. omši

Nedeľa po prvom piatku: 7:45 – 8:00

Internáty: individuálne

Trojdňové adorácie prebiehajú v adventnom období (03. – 06. 12. 2018). Realizujú sa počas dňa v Kaplnke sv. Alberta a v noci na internátoch, pri sv. omšiach zaznievajú tematické príhovory o Eucharistii.

3.4  Spoločné modlitby a pobožnosti

Kaplnka sv. Alberta v po – pia:

11:45   Modlitba posvätného ruženca

15:00   Korunka Božieho milosrdenstva

Typy modlitieb: májové pobožnosti, fatimské soboty, októbrové pobožnosti, novéna k Duchu Svätému, krížové cesty.

3.5  Duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov KU

Ku koncu AR 2017/18 (19. – 26.03. 2018) prebiehali misie na Katolíckej univerzite, ktoré viedli pátri z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul – P. Ondrej Skočík CM a P. Tomáš Brezáni CM. Mottom misií bola slová Pána Ježiša na začiatku jeho verejného účinkovania: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15)

Program misií bol nasledovný:

Pondelok

9:00 Sv. omša  v Aule Jána Pavla II.

10:30 Stretnutie so študentmi PF (Aula Jána Pavla II.)

10:30 Stretnutie s pedagógmi a zamestnancami PF (A 129)

14:00 – 16:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia v UPaC

14:30 Nádvorie hľadajúcich s manželmi Predáčovcami (Foajé PF)

19:30 Vysokoškolská sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža, adorácia

(vysluhovanie sviatosti zmierenia)

Utorok

9:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia v UPaC

10:30 Stretnutie so študentmi FF (Aula Jána Pavla II.)

10:30 Stretnutie s pedagógmi a zamestnancami FF, Rektorátu (prízemie FF – F 013)

11:45 Vysluhovanie sviatosti zmierenia v Kostole sv. Rodiny

12:15 Sv. omša v Kostole sv. Rodiny (hlavný celebrant – Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup)

14:00 – 16:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia v UPaC

14:30 Nádvorie hľadajúcich s Mons, Jozefom Haľkom, bratislavským pomocným biskupom (Foajé PF)

19:00 Krížová cesta na Ružomberskej kalvárii

Streda

10:30 Stretnutie so študentmi FZ (Kostol Povýšenia sv. Kríža)

10:30 Stretnutie s pedagógmi a zamestnancami FZ (Organová sieň)

11:45 Vysluhovanie sv. zmierenia v Kostole Povýšenia sv. Kríža

12:15 Sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža (hlavný celebrant – Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup), požehnanie krížovej cesty

14:00 – 16:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia (priestory FZ)

14:30 Nádvorie hľadajúcich s Mons. Marekom Forgáčom, košickým pomocný biskupom (Organová sieň)

17:00 Sv. omša v Kostole sv. Rodiny (vysluhovanie sviatosti zmierenia)

18:30 Divadlo o sv. Vincentovi de Paul (Aula Jána Pavla II.)

Štvrtok

Program v RK:

19:15 Večer odpustenia a zmierenia, Hotel Kultúra  (pásmo piesní a svedectiev, vystupujú: Lamačské chvály, F6, eSPé…)

Program v PP:

10:30 Stretnutie so študentmi PF v PP (Nová aula)

10:30 Stretnutie s pedagógmi a zamestnancami PF v PP (403)

12:00 Sv. omša v Kostole sv. Egídia

14:30 Vysluhovanie sv. zmierenia (402)

14:30 Nádvorie hľadajúcich (Nová aula)

Program v LE:

10:30 Stretnutie so študentmi PF v LE (Minoritský kostol Ducha Svätého)

10:30 Stretnutie s pedagógmi a zamestnancami PF v LE (Kaplnka sv. Valentína)

11:45 Vysluhovanie sv. zmierenia v Minoritskom kostole Ducha Svätého

12:15 Sv. omša v Minoritskom kostole Ducha Svätého

14:30 Nádvorie hľadajúcich

Pondelok

12:15 Sv. omša v Aule Jána Pavla II., adorácia (hlavný celebrant – Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)

 

Pred začiatkom AR 2018/19 (12. 09. 2018) sa realizoval duchovný zájazd do Košíc, ktorý bol spojený so sv. omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, veľký kancelár KU a košický arcibiskup-metropolita. Po nej nasledovala prednáška o relikviách v Dóme sv. Alžbety, so špeciálnym zámerom na relikvie bl. Anky Kolesárovej. Potom sme si uctili relikvie svätých.

Ku intelektuálnej a duchovnej formácii pedagógov a zamestnancov KU napomáhajú prednášky „Hosť na KU“.

3.6  Sústredenia zo spirituality (SZS)

Sústredenia zo spirituality sú súčasťou študijného základu na Katolíckej univerzite
v Ružomberku (KU) a tvoria pre kňazov z Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) podstatnú univerzitnú pastoračnú činnosť.

SZS na Pedagogickej a Filozofickej fakulte KU v letnom semestri AR 2017/18 prebiehali nasledovne:

 • druhý ročník bakalárskeho štúdia:

SZS sa realizovali cez evanjelizačný program spoločný pre všetkých druhákov, ktorý bol na začiatku letného semestra, v rozsahu šiestich vyučovacích hodín. Ďalších 6 hodín študenti absolvovali účasťou na rôznych prednáškach a kurzoch, ktoré pre nich organizovalo UPaC.

 • prvý ročník magisterského štúdia:

Každá skupina absolvovala 6 vyučovacích hodín v UPaC. Ďalších 6 hodín študenti absolvovali účasťou na rôznych prednáškach a kurzoch, ktoré pre nich organizovalo UPaC.

 

SZS na fakulte zdravotníctva KU v letnom semestri AR 2017/18 prebiehali takto:

 • prvý ročník bakalárskeho štúdia absolvoval tri stretnutia po 4 vyučovacie hodiny.
 • druhý ročník bakalárskeho štúdia absolvoval dve stretnutia po 6 vyučovacích hodín.

 

V zimnom semestri nového akademického roka 2018/19 absolvovali SZS prváci bakalárskeho a magisterského štúdia na Pedagogickej a Filozofickej fakulte KU priamo v Ružomberku tak, ako prváci na magisterskom štúdiu v letnom semestri akademického roka 2017/18. To znamená, že každá skupina absolvovala 6 vyučovacích hodín v UPaC alebo v učebniach fakulty. Ďalších 6 hodín študenti absolvovali účasťou na rôznych prednáškach a kurzoch, ktoré pre nich organizovalo UPaC.

Tento model sa od nového akademického roku stal pre študentov  Pedagogickej a Filozofickej fakulty štandardným pre všetky tri ročníky.

SZS na fakulte zdravotníctva KU, vzhľadom na ich osobitné povinnosti, SZS sa vyučovali blokovo – dve stretnutia po 6 vyučovacích hodín. V zimnom semestri takto absolvovali SZS všetci prváci bakalárskeho a magisterského štúdia

 

SZS umožňujú osobný kontakt kňazov UPaC so všetkými študentmi KU a vytvárajú hodnotný evanjelizačný priestor a pre katechézu dospelých. Ich súčasťou je okrem prednášok a zaujímavých hostí aj slávenie svätej omše, osobný rozhovor kňaza s každým študentom, sviatosť zmierenia, prednášky a diskusie, práca v skupinkách, prezentácia aktivít UPaC.

 

3.7  Príprava k sviatostiam

Na prípravu k iniciačným sviatostiam v akademickom roku 2018/19 sa prihlásila iba jedna študentka. Odporučili sme jej, aby absolvovala prípravu, ktorú pre dospelých robí miestny farský úrad

Blízka príprava k sviatosti manželstva je súčasťou dvojročného cyklu – Škola rodiny, ktorá prebiehala formou prednášok a diskusií s manželmi, lekármi, psychológmi. Stretnutia sa uskutočňovali v priestoroch UPaC každú druhú stredu v mesiaci o 19:00.

Témy, ktoré odzneli v letnom semestri AR 2017/2018 boli zamerané na identitu muža ženy, budovanie vzťahu pred manželstvom:

 1. 02. 2018 Originalita muža
 2. 03. 2018 Originalita ženy
 3. 04. 2018 Ako riešiť konflikty vo vzťahu?
 4. 04. 2018 Ako využiť čas známosti?

Príprave do manželstva napomáhali dve víkendové podujatia:

 1. – 10. 03. 2018, téma: Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu!, UPaC, 42 účastníkov
 2. – 18. 11. 2018, téma: Chodíme spolu, ako ďalej?, UPaC, 35 účastníkov

V letnom semestri AR 2017/18 pokračoval Kurz  „Láska a sexualita,“ ktorý viedli manželia Chanasovci. Lektori kurzu sú členovia Spoločenstva Karola Wojtylu. Stretnutia prebiehali raz za dva týždeň vo štvrtok o 17:00. Na každé stretnutie boli pripravené texty z cirkevných dokumentov, ktoré si účastníci naštudovali a pri stretnutí sa o nich diskutovalo. Na  programe kurzu participovalo aj UPaC. Počet účastníkov kurzu bol 19. V zimnom semestri AR 2018/19 Spoločenstvo Karola Wojtylu ponúklo Kurz „Láska a zodpovednosť“ s podobnou metodikou ako predchádzajúci kurz. Tento kurz navštevuje 7 účastníkov.

Kňazi z UPaC sú zapojení do diecézneho tímu lektorov, ktorí zabezpečujú bezprostrednú prípravu snúbencov na manželstvo. Do týchto kurzov sú pozvaní aj študenti, absolventi a zamestnanci KU.

Kňazi z UPaC počas roka niekoľkokrát asistovali študentom a absolventom KU
pri uzatváraní sviatosti manželstva.

3.8  Činnosť malých spoločenstiev

Súčasťou integrálnej formácie študentov KU v Ružomberku sú aj malé spoločenstvá, ktoré ponúkajú mladým študentom stretnutie v skupinkách. Ich náplňou je spoločné uvažovanie
nad Božím slovom, reflexia nad životom vo svetle Božieho slova, spoločná modlitba a zdieľanie sa. Malé spoločenstvá študentov, ktoré vyvíjali svoju činnosť na internátoch Ruža a Trio, moderovali univerzitní kapláni. Témy stretnutí v letnom semestri AR 2017/18 vychádzali z podkladov na duchovnú prípravu Národného stretnutia mládeže P 18. V zimnom semestri AR 2018/19 sa venovali téme svätého Písma.

3.9  Modlitbové spoločenstvo pri KU

Do formačnej činnosti UPaC na KU sa zapájalo aj Modlitbové spoločenstvo pri KU, ktorého členmi sú študenti, pedagógovia, zamestnanci a absolventi KU. Toto spoločenstvo ponúkalo modlitby chvál (raz v mesiaci v utorok o 19:00 v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli), stretnutie rodín absolventov KU (v nedeľu raz v mesiaci v UPaC), stretnutia animátorov (v stredu každý týždeň), prácu v malých skupinkách (každý týždeň), kurz „Nasleduj Krista“ (v letnom semestri AR 2017/18). Modlitbové spoločenstvo duchovne sprevádzal o. Róbert Slotka.

3.10          Iné duchovné aktivity

 • duchovná starostlivosť o spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny v Ružomberku Rybárpoli,
 • duchovná obnova pre ružomberských seniorov (duchovná obnova prebieha raz v mesiaci, jej obsahom je sv. omša, adorácia a prednáška),
 • duchovná pomoc pri obnove modlitbových spoločenstiev v Ružomberku (celodenný program prebieha raz za dva mesiace v Jezuitskom kostole),
 • zastupovanie kňazov vo farnostiach,
 • požehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, fakúlt a požehnávanie bytov pedagógov i zamestnancov KU, január 2018,
 • evanjelizácia vo farnostiach spojená s propagáciou Katolíckej univerzity a
  s predstavením činnosti UPaC: 29. 04. 2018 Oravská Jasenica, 22. 07. 2018 Mútne, 16. 12. 2018 Liesek
 • týždeň za ochranu počatého života (viaceré podujatia), 19. – 25. 03. 2018,
 • pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia vo farnosti Ružomberok a okolitých farnostiach pred Veľkou nocou,
 • celouniverzitná krížová cesta na ružomberskej Kalvárii, 20. 03. 2018, 90 účastníkov,
 • pôstna kvapka krvi, 04. 2018, UPaC, 46 účastníkov,
 • pomoc pri organizovaní Detskej univerzity, – 06. 07. 2018,
 • pomoc pri modlitbách za nenarodené deti a podpore Fóra života,
  – 26. 10. 2018,
 • odpustová slávnosť sv. Alberta Veľkého v Kaplnke sv. Alberta Veľkého, 11. 2018, hlavný celebrant a kazateľ Mgr. Pavol Hucík,
 • duchovný pobyt u benediktínov v Sampore, – 25. 11. 2018,
 • duchovná obnova s o. Pavlom Hudákom na tému „Krása bl. Anky Kolesárovej“, 30. 11. – 02. 12. 2018, UPaC, 22 účastníkov,
 • adventná kvapka krvi, 12. 2018, UPaC, 42 účastníkov,
 • Adventný Krakow, 08. 12. 2018, 39 účastníkov,
 • pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia vo farnosti Ružomberok a okolitých farnostiach pred Vianocami,
 • požehnávanie bytov veriacich, ktorí navštevujú Kostol sv. Rodiny, 26. 12. 2018,
 • odpustová slávnosť sv. Rodiny v Kostole sv. Rodiny, 30. 12. 2018, hlavný celebrant a kazateľ ThLic. Dušan Škrábek.

4        Prednáškovo-diskusné aktivity UPaC

4.1  Hosť na KU

Prednášky sa uskutočnili počas prednáškového obdobia v utorok o 16:16 v Knižnici KU. Podujatie doprevádzali hudobné skladby prednesené študentmi a doktorandmi PF
pod vedením pedagógov z Katedry hudby PF.

Témy prednášok v letnom semestri AR 2017/18:

 1. 02.2018 Ing. Július Kahanec: Prenasledovanie kresťanov vo svete
 2. 02.2018 Manželia Štefan Patrik a Eva Kováčovci: Muža a ženu stvoril ich
 3. 02.2018 Mgr. Dušan Škurla: Život začína počatím – logika, nie viera
 4. 03.2018 Mons. Milan Chautur, CSsR, košický eparcha: Aktuálne ohrozenia postmodernej rodiny
 5. 03.2018 doc. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.: Odkaz podzemnej Cirkvi pre súčasnosť
 6. 04.2018 Bc. Eduard Filo: Kresťan a politika
 7. 04.2018 PhDr. Imrich Degro, PhD.: Ako rozlišovať Boží hlas v nás
 8. 04.2018 Vladimír Farský: Pomoc pri závislosti s alkoholom

Témy prednášok v zimnom semestri AR 2018/19:

 1. 10.2018 Mgr. Peter Kružliak, C.G.M a dobrovoľníci: Maltézska pomoc Slovensko – dobrovoľníctvo pri Maltézskom ráde
 2. 10.2018 ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.: G. K. Chesterton, detektívny teológ. Páter Brown vs Sherlock Holmes
 3. 10.2018 Mgr. Janka Kaletová: Misijná skúsenosť z Angoly
 4. 10.2018 prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek, PhD.: Génius ženy u Edity Steinovej
 5. 11.2018 doc. Ing. Miroslav Saniga. CSc: Božie stvorenstvo – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly
 6. 11.2018 Mgr. Lukáš Vaník: Odkaz Petra Kreefta
 7. 11.2018 Mgr. Štefan Valašek, PhD.: Ikonografia Kostola všetkých svätých na Kúte
 8. 11.2018 ThDr. Juraj Sedláček, PhD.: Spiritualita muža


5        Spoločenské aktivity UPaC

 • Sedliacka veselica, 25. 04. 2018, Spoločenské priestory PF KU, 51 účastníkov,
 • Beánia KU, 08. 11. 2018, Veľká dvorana Kultúrneho domu Andreja Hlinku,
  122 účastníkov,
 • Adventný večer, 12. 2018, Aula Jána Pavla II., 66 účastníkov
 • Silvester v UPaC, 12. 2018 – 01. 01. 2019, 10 účastníkov,
 • Filmový klub na KU, dvakrát v mesiaci o 19:00 v priestoroch UPaC, moderoval ho PaedDr. Ján Gera, PhD., UPaC, 10 účastníkov.
 • Tvorivé dielne – pravidelné aktivity prebiehali v utorok a v stredu od 10:00 – 15:00. Vďaka tejto aktivite mohli študenti objaviť svoj talent. Tvorivé dielne viedla Adriana Valušiaková. V tvorivých dielňach sa realizovali tieto aktivity: výroba vencov a ružencov, veľkonočných pozdravov a vajíčok, adventných vencov, vianočných ozdôb, pozdravov a stromčekov, výzdoba na kultúrnospoločenské akcie.
 • Šikovná vareška – frekvencia podujatia je každý pondelok o 13:00, študenti sa dostávali do praktickej zručnosti prípravy jedál. Jedlá boli ponúknuté na agapé
  po mládežníckej svätej omši.

 


6        Športové aktivity

Pravidelné športové podujatia sa v prednáškovom období letného semestra uskutočňovali v telocvični pri Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku v tom istom rozsahu a čase ako minulý rok. V utorok sa hrával volejbal, v čase od 19:00 do 21:00, v stredu futsal 17:00 – 19:00,
vo štvrtok florbal 19:30 – 21:00. V zimnom semestri sme presunuli florbal na pondelok v čase od 19:00 do 21:00. Okrem nich sa konali aj dva turnaje vo futsale v telocvični
na Základnej škole Klačno. Zúčastnili sme sa turnaja univerzitných pastoračných centier
vo florbale v Bratislave. Turnaj v stolnom tenise sa uskutočnil 16. 03. 2018 v neďalekej telocvični pri obchodnom dome Tesco. Športové podujatia koordinoval  o. Dušan Galica v spolupráci so študentmi KU.

Pri KU je zriadený turistický klub, ktorého členmi sú aj kňazi z UPaC. Počas roka sme organizovali niekoľko turistických akcií. V zimnom semestri sme absolvovali tieto túry: 24. 04. 2018 –  Čebrať, 01. 05. 2018 –  Choč, 12. 05. 2018 – Zvolen (vrch), 19. 05. 2018 – Chata M. R. Štefánika, 26. 05. 2018 – Rakytov.

Zvlášť pre prvákov, na začiatku akademického roka 2018/19, to boli „poznávacie“ túry okolia nášho mesta: Hrabovská dolina, Kalvária, Vlkolínske lúky, Čebrať. Ďalšie túry sa uskutočnili: 06. 10. 2018 Rakytov, 20. 10. 2018 – Choč, 24. 11. 2018 –    Chata pod Suchým, 15. 12. 2018 – Chata pod Borišovom.

7        Spolupráca s vedením KU, fakultami a katedrami

Zástupcovia UPaC boli v pravidelnej komunikácii s vedením KU a fakúlt pri Kolégiu rektora KU, Kolégiu dekana PF, kde na základe potrieb sa hľadala vzájomná spolupráca. UPaC spolupracovalo na týchto projektoch: požehnanie na začiatku kalendárneho roka, pomoc
pri organizovaní Dňa otvorených dverí na KU, slávenie promočných sv. omší a sv. omší
pri medzinárodných kongresoch, realizácia akcie – sv. Mikuláš medzi deťmi zamestnancov fakúlt.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?