Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témy vysokoškolských svätých omší AR 2020-2021

Tematické príhovory pri vysokoškolských sv. omšiach slúžia k duchovnej formácii členov univerzitného spoločenstva. Opierajú sa o aktuálne dianie v Cirkvi, vo svete a na Katolíckej univerzite. Témy v akademickom roku budú ponúkať reflexie nad myšlienkami z encyklík sv. Jána Pavla II.

Zimný semester:

21.09.2020 – Encyklika Redemptor hominis – Vykupiteľ človeka (04.03.1979), na začiatku pontifikátu Svätého Otca, pápeža Jána Pavla II.

28.09.2020 – Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae – Ruženec Panny Márie (16.10.2002), Apoštolský list o posvätnom ruženci

04.10.2020  – hosť z Rehole Karmelitánov – Škapuliar – Dar a Tajomstvo

12.10.2020 – Encyklika Veritatis splendor – Jas pravdy (06.08.1993), o niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi

19.10.2020 – Encyklika Fides et ratio – Viera a rozum (14.09.1998), o vzťahoch medzi vierou a rozumom

26.10.2020 – Encyklika Redemptoris missio – Poslanie Krista, Vykupiteľa (07.12.1990), o trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi

09.11.2020 – Apoštolská konštitúcia Ex corde ecclesiae – Zo srdca Cirkvi (15.08.1990), o katolíckych univerzitách

16.11.2020– Apoštolská exhortácia Christifideles laici – Kresťanskí laici (30.12.1988), o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete

23.11.2020 – Apoštolský list Mulieris dignitatem – Dôstojnosť ženy (15.08.1988), o dôstojnosti a povolaní ženy

30.11.2020 – Apoštolský list Novo millennio ineunte – Na začiatku tretieho tisícročia (06.01.2001), na začiatku nového tisícročia

07.12.2020  – Encyklika Redemptoris Mater – Matka Vykupiteľa (25.05.1987), o preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi

Letný semester:

22.02.2021 – Encyklika Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov (02.06,1985), na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach

01.03.2021 – Encyklika Ut unum sint – Aby boli jedno (25.05.1995), o ekumenickom úsilí

15.03.2021 – Apoštolský list Parati semper – Vždy pripravený (31.03.1985), k Medzinárodnému roku mládeže 1985

22.03.2021 – Encyklika Evangelium vitae – Evanjelium života (25.03.1995), o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (kultúra života)

12.04.2021 – Dives in misericordia – Boh, bohatý na milosrdenstvo (30.12.1980), o Božom milosrdenstve

19.04.2021 – Apoštolská exhortácia Familiaris consortio – Rodinné spoločenstvo (22.11.1981), o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete

03.05.2021 – Encyklika Centesimus annus – Sto rokov (01.05.1991), k stému výročiu encykliky Rerum novarum

10.05.2021 – Encyklika Dominum et Vivificantem – Pán a Oživovateľ (18.05.1986), o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta

17.05.2021 – Encyklika Ecclesia de Eucharistia – Cirkev žije z Eucharistie (17.04.2003), o Eucharistii a jej vzťahu k Cirkvi

 

Témy vysokoškolských svätých omší AR 2019-2020

Zimný semester

23.09.2019, Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II. mladým celého sveta z príležitosti Medzinárodného roku mládeže 1985: „Buďte stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ (1 Pet 3,15), s. 33-63

30.09.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 2.SDM 1987: „My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám.“ (1Jn 4, 16), s. 71-74

07.10.2019, Ružencová Panna Mária

14.10.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 3.SDM 1988: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 15), s. 89-91

21.10.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 4.SDM 1989: „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6), s. 92-95

28.10.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 5.SDM 1990: „Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ (Jn 15, 5), s. 110-113

04.11.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 6.SDM 1991: „Dostali ste Ducha Božích detí.“ (Rim 8,15), s. 114-117

11.11.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 7.SDM 1992: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk 16,15), s. 132-136

18.11.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 8.SDM 1993: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10), s. 137-141

25.11.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 9.SDM 1994 a 10.SDM 1995: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (Jn 20,21), s. 164-168

02.12.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 11.SDM 1996: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ (Jn 6, 68), s. 196-199

09.12.2019, Nepoškvrnené počatie Panny Márie

16.12.2019, Posolstvo Jána Pavla II. k 12.SDM 1997: „Učiteľ , kde bývaš? Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 38-39), s. 200-204

Letný semester:

10.02.2020, Hodnota manželstva

17.02.2020, Posolstvo Jána Pavla II. k 13.SDM 1998: „Duch Svätý vás naučí všetko.“ (Jn 14,26), s. 218-223

24.02.2020, Posolstvo Jána Pavla II. k 14.SDM 1999: „Otec vás miluje.“ (Jn 16,27), s.224-229

02.03.2020, Posolstvo Jána Pavla II. k 15.SDM 2000: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1,14), s. 230-234

09.03.2020, Posolstvo Jána Pavla II. k 16.SDM 2001: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23), s. 253-256

16.03.2020, Posolstvo Jána Pavla II. k 17.SDM 2002: „Vy ste soľ zeme… Vy ste svetlo sveta.“ (Mt 5, 13-14), s. 257-260

23.03.2020 Posolstvo Jána Pavla II. k 18.SDM 2003: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19,27), s. 272-275

30.03.2020 Posolstvo Jána Pavla II. k 19.SDM 2004: „Chceme vidieť Krista.“ (Jn 12,21), s. 276-279

06.04.2020 Vstup do Veľkého týždňa 2019

20.04.2020 Posolstvo Jána Pavla II. k 20.SDM 2005: „Prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2), s. 280-283

27.04.2020 Odkaz sv. Jána Pavla II. mladým

 

Zdroj:

SEKCIA PRE MLÁDEŽ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE: Kristus vás miluje. Ján Pavel II. mládeži. Nakladatelství PAULÍNKY, Praha 2005, ISBN 80-86025-34-9

 

Akademický rok 2018/2019

Tematické príhovory pri vysokoškolských svätých omšiach slúžia k duchovnej formácii členov univerzitného spoločenstva. Opierajú sa o aktuálne dianie v Cirkvi, vo svete a na Katolíckej univerzite. V tomto akademickom roku sa však v našich témach zameriavame na život kresťanských čností.

Zimný semester:

17.09.2018   Ľudský život je viac ako zápas o slušnosť – o zápase o hodnoty a o náš charakter

24.09.2018   Byť celý a nerozdelený – o integrite človeka

01.10.2018   Vzdelanie pretaviť v múdrosť – o múdrosti

08.10.2018   Dobrota nech žiari z tvojej tváre – o dobrote

15.10.2018   Skromnosť ťa naučí žiť a nie len prežiť – o skromnosti

22.10.2018   Láska je trpezlivá – o trpezlivosti

29.10.2018   Svätosť znamená viac – o svätosti

05.11.2018   Úcta ti otvára náruč pre druhých – o úcte

12.11.2018   Vďačnosť ti otvára náruč bratov a sestier – o vďačnosti

19.11.2018   Rozvážnosť je pevnou oporou tvojho života – o rozvážnosti

26.11.2018   Čistota a nevinnosť je nadčasová – o čistote a nevinnosti

03.12.2018   Veľkodušnosť vnáša svetlo do temnôt sveta – o veľkodušnosti

Letný semester:

02.02.2019 Viera ma učí dívať sa na svet inými očami – o viere

11.02.2019   Národný týždeň pre manželstvo 2019: „Sme jeden tím!“ – o dare manželstva

18.02.2019   „Hľa, služobnica Pána…“ (Lk 1, 38) – o návrate do Panamy 2019

25.02.2019   Pokora je rozpoznať v človeku brata – o pokore

04.03.2019   Striedmosť až priveľmi aktuálna pre môj život – o striedmosti

11.03.2019   Nádej zomiera posledná – o našej nádeji

18.03.2019   Vernosť vyrastie zo zeme – o vernosti sv. Jozefa a o našej vernosti

25.03.2019   Odvaha darovať svoj život a chrániť ho – o úcte k životu

08.04.2019   Maj milosrdenstvo s týmto svetom – o milom srdci a milosrdenstve

15.04.2019   Spravodlivosť zhliadne z neba – o spravodlivosti

29.04.2019   Odhodlanosť vniesť kúsok svetla do temnôt nášho sveta – o odhodlanosti

 

 

Témy vysokoškolských svätých omší v letnom  semestri AR 2017/2018

05.02. 2018    Vovedenie do tém Národného stretnutia mládeže 2018 – P 18

12.02.2018 Odvaha zmeniť sa

19.02.2018 Aktuálnosť manželstva

26.02.2018 Odvaha dôverovať

05.03.2018 Odvaha rozmýšľať

12.03.2018 Odvaha žiť v pravde

19.03.2018 Misijný príhovor

26.03.2018 Odvaha nechať sa uzdraviť

09.04.2018 Zvestovanie Pána – úcta k životu

16.04.2018 Odvaha uveriť

23.04.2018 Odvaha uvidieť

30.04.2018 Odvaha vydať svedectvo

07.05.2018 Odvaha milovať

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.