Komentáre sú vypnuté na tento post

Sústredenie zo spirituality pre študentov FF KU, 1. Bc. a 1. Mgr., AR 2019-20

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy

a Sústredenia zo spirituality III.- Spirituality krásy na  FF KU, AR 2019/20

Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách.

  1. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), ak nie je uvedené inak, v čase 8:00 – 12:55, čiže 6 vyučovacích hodín. Obsah vyučovania tvoria prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá omša.
  2. Ďalších 6 vyučovacích hodín absolvujú študenti v rámci účasti na vzdelávaco-formačných podujatiach, ktoré organizuje UPaC. Každý študent je povinný získať 6 bodov. Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5.

Kompozícia úvahy

ÚVOD : Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

 

Rozpis vzdelávaco-formačných podujatí a ostatných aktivít:

Prednáška spojená s diskusiou Hosť na KU (2 body). Uskutočňuje sa počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16:16 v Knižnici KU na 3. poschodí.

Darovanie krvi (2 body). V UPaC sa uskutoční dňa 2.10.2019. Je možné darovať krv aj inde, len je potrebné priniesť potvrdenie.

Modlitba Chvál (2 body). Uskutočňujú sa 24.9., 15.10., 12.11., 3.12. 2019 o 19:00, v Kostole sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole.

Absolvovanie Alfa kurzu (6 bodov) – prebieha pravidelne v stredu o 19:00 v priestoroch UPaC. Kurz je zameraný na „refresh“ a objavenie, resp. znovuobjavenie daru viery.

Kurz Budujeme vzťah, ako ďalej (6 bodov) – prebieha v termíne 15.-17.11.2019 v Kláštore sestier Redemptoristiek v Kežmarku. Kurz sa zameriava na správne budovanie vzťahu, ktorý smeruje do manželstva. Lektormi sú manželia, absolventi KU.

Víkendový pobyt u benediktínov v Kláštore Premenenia Pána v Sampore (6 bodov) – uskutoční sa v termíne 22.-24.11.2019. Účastníci majú príležitosť zúčastniť sa na obohacujúcej skúsenosti života s benediktínmi.

Púť Adventný Krakow (4 body). Uskutoční sa 7.12.2019. Účastníci majú pripravení bohatý kultúrny, duchovný a spoločenský program.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách a prípadné zmeny je možné nájsť na web stránke www.upac.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt a internátov.

Študenti si preukaz môžu vyzdvihnúť v UPaC, kde je potrebné zaznačiť realizovanú aktivitu s podpisom kňaza zodpovedného za túto aktivitu. Po absolvovaní aktivít a získaní potrebného počtu bodov študenti tento preukaz odovzdajú osobne jednému z kňazov UPaC, ktorý má v UPaC službu, a zároveň ku konzultácii predstavia svoju úvahu. Potrebné je to uskutočniť najneskôr do konca prednáškového obdobia.

Rozpis SZS 1. pre 1.r. Bc:

3.10.2019 (štvrtok), 8:00 -13:00, UPaC, Psy  – RS

4.10.2019 (piatok), 8:00 -13:00, priestory FF (F101); Zu, Aj – Bi, Aj – Fil, Aj  – Geo, Aj – Sj, Aj – Hv, Ang – Hi  – RS

15.10.2019 (utorok), 8:00 -13:00, UPaC; Ang – AmJ, Fil, Fil – Hi, Hi, Hi – Fil, Hi – Geo, Hi – Tj, Hi – Nv, Hi – Sj   – JŽ

23.10.2019 (streda), 8:00 – 13:00, priestory FF (F403); AJ – Tj, Aj – Rj, Aj – Nj, SjLit, Nj – Nv, Nj – Rj, Nj – Sj, Sj – Tj  – RS

 

Rozpis SZS III. pre 1.r. Mgr:

5.11.2019 (utorok), 8:00 -13:00, UPaC; Psy, Fil, Fi – Nv, Hi – Fil, Sj – Fil, – RS

12.11.2019 (utorok), 8:00 -13:00, UPaC, Aj – Nv, Aj – Rj, Aj – Sj, Hi, Hi – Sj, Nj – Nv, Sj – Bi, Sj – Hv, Sj – Ma, Zu –  JŽ

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?