Komentáre sú vypnuté na tento post

Sústredenie zo spirituality I. a III., Pedagogická fakulta KU, AR 2020-2021

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy a Sústredenia zo spirituality III.- Spirituality krásy na  PF KU, AR 2020/21

 

Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách.

  1. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), resp. v Aule Jána Pavla II., ak nie je uvedené inak, v čase 8:00 – 12:55, čiže 6 vyučovacích hodín. Obsah vyučovania tvoria prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá omša.
  2. Ďalších 6 vyučovacích hodín absolvujú študenti v rámci účasti na vzdelávaco-formačných podujatiach, ktoré organizuje UPaC. Každý študent je povinný získať 6 bodov. Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať  jednu úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5.

Kompozícia úvahy

ÚVOD : Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Rozpis vzdelávaco-formačných podujatí a ostatných aktivít:

Prednáška spojená s diskusiou Hosť na KU (2 body). Uskutočňuje sa počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16:16 v Knižnici KU na 3. poschodí.

Vysokoškolská mládežnícka sv. omša (2 body). Svätá omša prebieha v pondelok o 19:30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža (Jezuitský kostol na Nám. A. Hlinku).

Darovanie krvi (2 body). Krv je možné darovať v transfúznych staniciach, je potrebné priniesť potvrdenie.

Filmový večer (2 body). Prebieha v priestoroch UPaC o 19:00, sledujte oznamy UPaC .

Modlitba Chvál (2 body). Uskutočňuje sa v Kostole sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole v utorok o 19:00 raz v mesiaci (sledujte oznamy).

Absolvovanie Alfa kurzu (6 bodov) – prebieha pravidelne v stredu o 19:00 v priestoroch UPaC od 7.10.2020. Kurz je zameraný na „refresh“ a objavenie, resp. znovuobjavenie daru viery.

Kurz Budujeme vzťah, ako ďalej (6 bodov) – prebieha v termíne 23.-25.10.2020. Presné informácie budú uvedené na plagáte. Kurz sa zameriava na správne budovanie vzťahu, ktorý smeruje do manželstva. Lektormi sú manželia, absolventi KU.

Víkendový pobyt u benediktínov v Kláštore Premenenia Pána v Sampore (6 bodov) – uskutoční sa v termíne 20.-22.11.2020. Účastníci majú príležitosť zúčastniť sa na obohacujúcej skúsenosti života s benediktínmi.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách a prípadné zmeny je možné nájsť na web stránke www.upac.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt a internátov.

Študenti si preukaz môžu vyzdvihnúť v UPaC, kde je potrebné zaznačiť realizovanú aktivitu s podpisom kňaza zodpovedného za túto aktivitu. Po absolvovaní aktivít a získaní potrebného počtu bodov študenti tento preukaz v čase konzultačných hodín odovzdajú osobne jednému z kňazov UPaC, ktorý má v UPaC službu, a zároveň v rámci krátkeho kolokvia predstavia svoju úvahu. Potrebné je to uskutočniť najneskôr do konca prednáškového obdobia zimného semestra AR 2020-21.

Rozpis SZS I. pre 1. r. Bc – Pedagogická fakulta v Ružomberku:

09.10.2020 (piatok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., PEP 1.skupina (64) – JŽ

15.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., PEP 2.skupina (30),  Ped , ŠP , SP, Ge – Nv, Nv – Hi – J. Žvanda

16.10.2020 (piatok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II.; Bi – Hv, Bi – Ch, Bi – Sj, Bi – Ge, Bi – Hi, Bi – Vv, Ge – Aj, Ge – In, Ge – Nj, Ge – Sj, Ge – Vv, Ch – Sj, VvJ, Vv – Aj, Vv – Nj   – J. Žvanda

22.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II.;  TvJ,  Tv – Aj, Tv – Bi, Tv –Ge, Tv – Hi, Tv – Ch, Tv – In, Tv – Rj, Tv – Tj, InfJ, In – Aj, In – Hi, Ma Fi, Ma – Hv, Ma – In, Ma – Nv, Ma – Nj, Ge – Ma, RjJ, Rj – Aj, Rj – Bi, Rj – Tj, Tj – Aj, Hv – Sp, Hv – Kl, Hv – Aj  – R. Slotka

Externisti:

21.11.2020 (sobota), 8:00 – 11:00, Aula Jána Pavla II., PF  – R. Slotka

 

Rozpis SZS III.  pre 1. r. Mgr – Pedagogická fakulta v Ružomberku:

23.10.2020 (piatok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., UPV – JŽ

29.10.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, Aula Jána Pavla II.; Hv – Sp, Bi – Aj, Bi – Sj, Bi – Hi, Bi – Ge, SP, Rj – Bi, Rj – Tj, Rj – Ge, Rj – Hv, Tj – Aj, Tj – Nv, NvJ, Nv – Bi, Nv – Vv, Vv – Sj, Ma – In, Inf J, Ge – Aj, Ge – Hi, Ge – Hv, Ge – Nv, Ge – Sj – J. Žvanda

Externisti:

05.12.2020 (sobota), 8:00 – 11:00, A 129  – R. Slotka

 

Rozpis SZS I.  pre 1. r. Bc – Inštitút Š. Nahálku v Poprade:

05.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (27) – J. Žvanda

05.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (27) – R. Slotka 06.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (27) – J. Žvanda

06.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (27) – R. Slotka Externisti:

14.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 6 – R. Slotka

 

Rozpis SZS III. pre 1. r. Mgr – Inštitút Š. Nahálku v Poprade:

09.11.2020 (pondelok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (31) – J. Žvanda

09.11.2020 (pondelok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (32) – R. Slotka

10.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (31) – J. Žvanda 10.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (32) – R. Slotka

Externisti:

14.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 20 – J. Žvanda

Rozpis SZS I.  pre 1. r. Bc – Inštitút J. Páleša v Levoči:

19.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (24)  – J. Žvanda

19.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (24)  – R. Slotka

24.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (24)  – J. Žvanda

24.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (24)  – R. Slotka Externisti:

28.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory J. Páleša v Levoči – 85  – R. Slotka

Rozpis SZS III. pre 1. r. Mgr – Inštitút J. Páleša v Levoči:

26.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (17)  – J. Žvanda

26.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (17)  – R. Slotka

27.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (17)  – J. Žvanda

27.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (17)  – R. Slotka

Externisti:

28.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory J. Páleša v Levoči – 58  – J. Žvanda

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?