Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Termíny a podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality  – Spiritualita pravdy a Spiritualita krásy na FF KU v  Zimnom semestri AR 2022-23

Sústredenie zo spirituality – Spiritualita pravdy a Spiritualita krásy

Termíny prezenčnej formy na FF KU v ZS AR 2022-23

Utorok 11.10.2022, 08:00-12:50, UPAC – UPAB, (DF 1. Bc.), PSY, 25 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

Utorok 11.10.2022, 08:00-12:50, UPAC – ČAJKA, (DF 1. Bc.), ŽU, FiHi, Hi, PSY, 24 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

Streda 12.10.2022, 08:00-12:50, UPAC – UPAB, (DF 1. Bc.), AngAmFil, AngAmaHi, AngAm, AjHi. AjGeo, PSY, 26 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

Streda 12.10.2022, 08:00-12:50, UPAC – ČAJKA, (DF 1. Bc.), Fil, AjInf, AjRj, AjTj, FilBio, FilMat, FilRj, FilTj, HisBio, HisFil, HisGeo, HisNv, HisSj, SjFil, SjMat, SjVv, 26 št.,
Vyučujúci: Jozef Žvanda

Štvrtok 13.10.2022, 08:00-12:50, UPAC – UPAB, (DF 1. Mgr.), Fil, His, PSY, 15 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

Štvrtok 13.10.2022, 08:00-12:50, UPAC – ČAJKA, (DF 1. Mgr.), AjSj, AjTj, FilMat, HisGeo, HisNv, HisSj, ŽU, TjAJ, 19 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

 

Poznámky:

 1. Žiadame všetkých študentov o dochvíľnosť. V prípade meškania viac ako 20 minút si študent musí nahradiť prezenčnú účasť v inom termíne, ktorý si dohodne s kňazom UPAC.
 2. Neúčasť na predmete prezenčnou formou nie je možné nahradiť inou formou, len účasťou na inom termíne, ktorý si dohodne s kňazom, ktorý jeho skupinku vedie.
 3. V prípade, že študenti daného odboru sú rozdelení na skupiny, rozdelenie sa uskutoční podľa abecedného poradia počnúc písmenom „A“. Ak sa chcú študenti medzi sebou navzájom vymeniť, je to možné, avšak pre danú skupinu je potrebné zachovať počet študentov.
 4. Predmet Sústredenie zo spirituality – Spiritualita pravdy a Spiritualita krásy prebieha v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPAC) v budove PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok.
 5. Miestnosti: UPAC – UPAB – prednášková miestnosť; UPAC – ČAJKA – čajovňa

 

Podmienky pre absolvovanie predmetov Sústredenie zo spirituality – Spiritualita pravdy a Sústredenie zo spirituality – Spiritualita krásy v zimnom semestri AR 2022-23

Pre absolvovanie týchto predmetov je potrebné splniť nasledujúce podmienky.

 1. Vyučovanie prezenčnou formou

Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín, ktoré sa uskutoční pod vedením jedného z kňazov Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) v priestoroch UPaC, ktoré sa nachádza v budove Pedagogickej fakulty KU na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný vopred kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradný termín.

 1. Účasť na aktivitách

Pre absolvovanie týchto predmetov je potrebné zapojiť sa do troch rôznych aktivít, ktoré organizuje UPaC, či už na pôde KU alebo mimo nej a tiež do aktivít, ktoré organizuje miestna Farnosť sv. Ondreja v Ružomberku a Spoločnosť Ježišova – Jezuiti. Ide o tieto aktivity:

 • Účasť na svätej omši: Vysokoškolská svätá omša – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol. Nám. A Hlinku v Ružomberku; Svätá omša v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpole; Svätá omša v Kaplnke sv. Alberta v budove PF KU, Svätá omša každý utorok o 21.15 v kaplnkách Študentských domovov RUŽA a TRIO; Svätá omša v ostatných kostoloch a kaplnkách farnosti sv. Ondreja v Ružomberku. Pozn. Pri všetkých týchto svätých omšiach sa neráta svätá omša v nedeľu, keď je povinnosťou každého kresťana zúčastniť sa na svätej omši.
 • Účasť na Modlitbe Chvály v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku -Rybárpoli;
 • Účasť na evanjelizačnom kurze ALFA, ktorý sa koná v stredu o 19.00 v UPaC.
 • Účasť na podujatí Hosť na KU – Prednáškovo – diskusné stretnutie s osobnosťami zo spoločenskej, kultúrnej, akademickej, duchovnej a športovej oblasti, ktoré sa koná v utorok o 16.16 v budove Univerzitnej knižnici KU, vo výstavných priestoroch na 3. posch.;
 • Účasť na filmovom predstavení v rámci ponuky Videoklubu v UPaC;
 • Účasť na seminári: Žena, poznaj seba! Muž poznaj ženu!;
 • Účasť na športových podujatiach, ktoré organizuje UPaC v každý utorok v čase 18.00-21.00 a v každú stredu v čase 17.00-19.00 v telocvični pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku;.
 • Darcovstvo krvi na pôde KU v rámci podujatia Kvapka krvi alebo na ľubovoľnom mieste na Slovensku (Pozn. potrebné je potvrdenie);
 • Účasť na turistike, ktorú organizuje UPaC
 • Účasť na jednej z púti s UPaC na Slovensku alebo v zahraničí; (Víkendový pobyt u benediktínov v Sampore; Adventný Krakov)
 • Dobrovoľnícka služba pri organizovaní podujatí UPaC;
 • Charitatívna služba v spolupráci s UPaC;

Pre tieto aktivity sú vytvorené kartičky, ktoré možno získať v UPaC a kam osoba zodpovedná za danú aktivitu účasť študenta na podujatí potvrdí svojim podpisom.

 1. Odovzdanie kartičky so splnenými aktivitami.

Aktivity potrebné pre splnenie podmienok pre absolvovanie predmetu je možné absolvovať od začiatku akademického roka. Po splnení všetkých troch rôznych aktivít, je potrebné vyplnenú kartičku s podpismi doniesť osobne do UPaC.

 1. Hodnotenie

Študent, ktorý splní všetky podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality – Spiritualita pravdy a Sústredenie zo spirituality – Spiritualita krásy získava hodnotenie: Absolvoval, ktoré bude zapísané do AISu.

Kontakty na kňazov UPaC:

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

 

V Ružomberku 19.09.2022

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.