Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy a Sústredenia zo spirituality III. – Spirituality krásy na PF KU a FF KU, prednáškové obdobie Zimného semestra AR 2020/21, v čase dištančného štúdia na KU pre pandémiu Korona vírusu

 

Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy a SZS III. – Spiritualita krásy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania ON LINE a zároveň v spracovaní úvahy. Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie Korona vírusu už nie je potrebné absolvovať iné aktivity a ani zbierať body. Potrebné je splniť nasledujúce podmienky:

  1. Absolvovať vyučovanie prostredníctvom ON LINE kurzu, do ktorého je potrebné sa zapojiť a vypočuť si pripravené prednášky a prezentácie v PowerPointe.
  2. Napísať jednu úvahy v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (meno a priezvisko, fakulta, ročník, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,0.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Návrh tém na úvahu:

Pre SZS I. je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém:: Falošné predstavy o Bohu; Falošné predstavy o človeku a o sebe samom; Poznanie Boha prostredníctvom modlitby, resp. Svätého Písma, sviatostí alebo svedectva kresťanského života alebo z osobnej skúsenosti…), Tragédia hriechu v ľudskom živote a sila Božieho milosrdenstva; Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.

Pre SZS III.: Predmanželská čistota stále aktuálna a nadčasová…; Sviatostné manželstvo – jedná duša a jedno srdce spojené s Kristovým srdcom; Sviatostné manželstvo vs. Život bez záväzkov; Vernosť v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe; Cena priateľov – o priateľstve; Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života, Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.

Úvahu je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do 10 dní od termínu absolvovania predmetu na adresu, kňaza, ktorý moderuje Sústredenie zo spirituality Vašej skupiny.

Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva).

Vyprosujem Vám Božiu pomoc a ochranu! V modlitbe spojený PaedDr. Róbert Slotka, PhD., správca Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

Informácia pre študentov, ktorí už absolvovali vyučovanie:

1.roč, Bc. štúdium

Na uzatvorenie predmetu Sústredenia zo spirituality I. – Spiritualita pravdy je potrebné, aby ste vypracovali  jednu úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (meno a priezvisko, fakulta, ročník, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,0. Je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Falošné predstavy o Bohu; Falošné predstavy o človeku a o sebe samom; Poznanie Boha prostredníctvom modlitby, resp. Svätého Písma, sviatostí alebo svedectva kresťanského života alebo z osobnej skúsenosti…), Tragédia hriechu v ľudskom živote a sila Božieho milosrdenstva; Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvahu je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do 10 dní od termínu absolvovania predmetu na adresu, kňaza, ktorý moderuje Sústredenie zo spirituality Vašej skupiny.

Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva).

Vyprosujem Vám Božiu pomoc a ochranu! V modlitbe spojený PaedDr. Róbert Slotka, PhD., správca Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

Informácia pre študentov, ktorí už absolvovali vyučovanie:

1.roč., Mgr. štúdium

Na uzatvorenie predmetu Sústredenia zo spirituality III. je potrebné, aby ste vypracovali  jednu úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (meno a priezvisko, fakulta, ročník, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,0. Je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Predmanželská čistota stále aktuálna a nadčasová…; Sviatostné manželstvo – jedná duša a jedno srdce spojené s Kristovým srdcom; Sviatostné manželstvo vs. Život bez záväzkov; Vernosť v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe; Cena priateľov – o priateľstve; Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života, Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvahu je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do 10 dní od termínu absolvovania predmetu na adresu, kňaza, ktorý moderuje Sústredenie zo spirituality Vašej skupiny.

Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva).

Vyprosujem Vám Božiu pomoc a ochranu! V modlitbe spojený PaedDr. Róbert Slotka, PhD., správca Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

Rozpis SZS 1.  a SZS III.:

 

13.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1.Bc; AjGe, AjNj, AjSj, AjTj, HiTj, SjTj, AjFi – R. Slotka

20.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1.Bc; HiSj, AjHi, HiNv, HiGe, SjBi, SjFi, SjNv, SjVv, ZU, HiSj –  R. Slotka

27.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FF – 1.Bc, Psy – J. Žvanda

27.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1.Mgr; AjNj, AjSj, Fi, HiFi, Hi, HiSj, NjSj, SjFi, FiHi, AjHv, AjNj, AjTj, FiNv, HiGe, HiNv, NjNv, SjNv – R. Slotka

3.11.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FF – 1.Bc; AjHv, AjAmFi, AjAmHi, AjAmSj, AjAm, FiHi, FiNv, Fi, AjVv – R. Slotka

3.11.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1.Mgr;  Psy, ZU – J. Žvanda

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.