Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sústredenie zo spirituality II – Spiritualita dobra na FF KU v LS AR 2021/2022, Termíny a podmienky absolvovania predmetu

15.03.2022, 08:00-13:05, Miesto – UPaC, AjL-Geo 1, AjL-Hi 2, AjL-NjL 4, AjL-RjL 2, AjL-SjL 2, AjL-TjL 7, AjL-Vv 2, ŽU – 3, spolu 23 študentov, Vyučujúci: Jozef Žvanda

16.03.2022, 08:00-13:05, Miesto – UPaC, AmAngl-Jed 13, Fi – Jed 2, Hi-Nv 2, Hi – Jed 2, Hi-SjL 4, spolu 23 študentov, Vyučujúci: Ján Bystriansky

18.03.2022, 08:00-13:05, Miesto – UPaC, PSY 20, spolu 20 študentov, Vyučujúci: Jozef Žvanda

22.03. 2022, 08:00-13:05, Miesto – UPaC, PSY 17, Hi-TjL 2, NjL-SjL 1, spolu 20 študentov, Vyučujúci: Ján Bystriansky

 

UPaC – Univerzitné pastoračné centrum – budova Pedagogickej fakulty KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

Vyučujúci – Kňazi UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

Komunikácia s vyučujúcim

Pri akejkoľvek E-mailovej alebo telefonickej komunikácii s vyučujúcim je potrebné vždy okrem svojho mena a priezviska uviesť všetky svoje povinné údaje, ktoré súvisia so štúdium: Názov univerzity, názov fakulty, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, študijný odbor, forma štúdia – denná, externá, individuálna.

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov dennej formy štúdia.

 1. Vyučovanie prezenčnou formou

Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.

 1. Účasť na aktivitách

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 18.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); Účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Účasť na svätej omši v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpole; Účasť na svätej omši v Kaplnke sv. Alberta v budove PF KU. Neplatí tu účasť na svätej omši v iných kostoloch a rovnako sa nezarátava ani svätá omša v nedeľu.

Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, apríl 2022; Účasť na jednej prednáške z cyklu: Škola rodiny; Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné je potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok -Rybárpole; Účasť na seminári: Žena, poznaj seba! Muž poznaj ženu!; Turistika v rámci aktivít UPaC; Púte s UPaC na Slovensku alebo v zahraničí; Účasť na ALFA kurze; Rôzna dobrovoľnícka a charitatívna služba na KU, v UPaC, v rodisku alebo vo farnosti pre iných, okrem vlastnej najbližšej rodiny. Tu je potrebné k vykonanej aktivite urobiť fotografiu a  napísať krátky komentár.

Pre tieto aktivity sú vytvorené kartičky, ktoré možno nájsť v UPaC Jána Vojtaššáka a kam osoba zodpovedná za danú aktivitu účasť študenta na podujatí potvrdí svojim podpisom.

 1. Osobný pohovor

Po splnení požiadaviek z bodu č. 1 a 2 študent nakoniec absolvuje v priestoroch UPaC krátky pohovor v dĺžke cca 10 minút s kňazom, ktorý viedol jeho skupinu. Na stretnutie je potrebné doniesť kartičku so splnenými aktivitami. Hodnotenie: škála známok: A-Fx.

Spôsob prihlasovania na osobný pohovor bude upresnený na osobnú univerzitnú E-mailovú adresu študenta. Rovnako každý študent dostane tieto termíny a podmienky absolvovania aj na svoju osobnú univerzitnú E-mailovú adresu.

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov v individuálnej forme štúdia.

Študenti si na osobnom stretnutí s kňazom, ktorý vedie ich skupinu, dohodnú konkrétne podmienky absolvovania predmetu.

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov na študijnom pobyte Erazmus

 1. Pozrieť si spolu štyri Video prednášky a ku každej jednej z nich je potrebné napísať vo forme seminárnej práce s úvodnou obálkou vo Wordovom dokumente vlastný krátky komentár. Súčasťou komentára majú byť myšlienky, ktoré Vás v danej prednáške oslovili v kontexte s Vašim životom. Komentár nemá byť iba zreprodukovaním obsahu. Komentár ku každej prednáške má obsahovať 160-300 znakov aj s medzerami, v žiadnom prípade nie viacej. Linky na Video Prednášky sú tu:
 2. SZS II, Spiritualita dobra  II. časť, Dobro vs. zlo, Dobra je viacej,
  https://youtu.be/RKFqbIJoOSQ
 3. SZS II, Spiritualita dobra III. časť, Dobro sĺz,
  https://youtu.be/l2G7fYf062g
 4. SZS II, Spiritualita dobra IV. časť, Dobro dobrého života, Bl. Pier G. Frassatti
  https://youtu.be/CoONSww04dY
 5. SZS II, Spiritualita dobra V. časť, Zákony a prikázania ako obrovské pre každého z nás
  https://youtu.be/_iZQSRc0cOE
 6. Napísať esej v rozsahu 2 Normostrany formátu A4. Téma eseje: „O mojom študijnom pobyte v rámci programu Erazmus.“ V téme je potrebné sa zamerať na Vaše doterajšie skúsenosti zo študijného pobytu: informácia o Univerzite a meste, v ktorom študujete; prednášky a semináre; voľnočasové aktivity; ponuka duchovnej formácie; zážitky s miestnymi študentmi a s Erazmus študentmi, atď. Vhodné je do prílohy seminárnej práce dať aj niekoľko fotografií. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (názov univerzity, fakulty, téma, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, odbor, názov predmetu a E-mailová adresa). Počet znakov na 1 Normostranu formátu A 4 je 1.800 znakov s medzerami. Prosím o dodržanie rozsahu! Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno, fakultu, ročník a odbor. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete nižšie, na konci týchto informácií.

Úvahu aj s komentármi k video prednáškam je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do štvrtka 31. marca 2022 na E-mailovú adresu:

E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com. Vaše práce si pozriem a následne ohodnotím známkou a pošlem Vám spätnú väzbu.

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., +421 918 722 142

 

Ružomberok 22.02.2022

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

 

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.