Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy a Sústredenia zo spirituality III.- Spirituality krásy na  FF KU, AR 2020/21

 

Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách.

  1. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), resp. v Aule Jána Pavla II., ak nie je uvedené inak, v čase 8:00 – 12:55, čiže 6 vyučovacích hodín. Obsah vyučovania tvoria prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá omša.
  2. Ďalších 6 vyučovacích hodín absolvujú študenti v rámci účasti na vzdelávaco-formačných podujatiach, ktoré organizuje UPaC. Každý študent je povinný získať 6 bodov. Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať  jednu úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5.

Kompozícia úvahy

ÚVOD : Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Rozpis vzdelávaco-formačných podujatí a ostatných aktivít:

Prednáška spojená s diskusiou Hosť na KU (2 body). Uskutočňuje sa počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16:16 v Knižnici KU na 3. poschodí.

Vysokoškolská mládežnícka sv. omša (2 body). Svätá omša prebieha v pondelok o 19:30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža (Jezuitský kostol na Nám. A. Hlinku).

Darovanie krvi (2 body). Krv je možné darovať v transfúznych staniciach, je potrebné priniesť potvrdenie.

Filmový večer (2 body). Prebieha v priestoroch UPaC o 19:00, sledujte oznamy UPaC .

Modlitba Chvál (2 body). Uskutočňuje sa v Kostole sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole v utorok o 19:00 raz v mesiaci (sledujte oznamy).

Absolvovanie Alfa kurzu (6 bodov) – prebieha pravidelne v stredu o 19:00 v priestoroch UPaC od 7.10.2020. Kurz je zameraný na „refresh“ a objavenie, resp. znovuobjavenie daru viery.

Kurz Budujeme vzťah, ako ďalej (6 bodov) – prebieha v termíne 23.-25.10.2020. Presné informácie budú uvedené na plagáte. Kurz sa zameriava na správne budovanie vzťahu, ktorý smeruje do manželstva. Lektormi sú manželia, absolventi KU.

Víkendový pobyt u benediktínov v Kláštore Premenenia Pána v Sampore (6 bodov) – uskutoční sa v termíne 20.-22.11.2020. Účastníci majú príležitosť zúčastniť sa na obohacujúcej skúsenosti života s benediktínmi.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách a prípadné zmeny je možné nájsť na web stránke www.upac.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt a internátov.

Študenti si preukaz môžu vyzdvihnúť v UPaC, kde je potrebné zaznačiť realizovanú aktivitu s podpisom kňaza zodpovedného za túto aktivitu. Po absolvovaní aktivít a získaní potrebného počtu bodov študenti tento preukaz v čase konzultačných hodín odovzdajú osobne jednému z kňazov UPaC, ktorý má v UPaC službu, a zároveň v rámci krátkeho kolokvia predstavia svoju úvahu. Potrebné je to uskutočniť najneskôr do konca prednáškového obdobia Zimného semestra AR 2020-21.

 

Rozpis SZS 1.  a SZS III.:

 

13.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Bc; AjGe, AjNj, AjSj, AjTj, HiTj, SjTj, AjFi – RS

20.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Bc; HiSj, AjHi, HiNv, HiGe, SjBi, SjFi, SjNv, SjVv, ZU, HiSj –  RS

27.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FF – 1.Bc, Psy – JŽ

27.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Mgr; AjNj, AjSj, Fi, HiFi, Hi, HiSj, NjSj, SjFi, FiHi, AjHv, AjNj, AjTj, FiNv, HiGe, HiNv, NjNv, SjNv – RS

3.11.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FF – 1. Bc; AjHv, AjAmFi, AjAmHi, AjAmSj, AjAm, FiHi, FiNv, Fi, AjVv – RS

3.11.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Mgr;  Psy, ZU – JŽ

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.