Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy pre študentov 1. Bc., Denná forma štúdia, na FF KU, ktorí už absolvovali časť predmetu prezenčnou formou,  Zimný semester,  AR 2021/22

Nové podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy pre študentov FF KU. 1. Bc., ktorí sa zúčastnili vyučovania osobne prezenčnou formou.

Toto zadanie neplatí pre študentov dištančnej formy štúdia.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku sme nútení korigovať doterajšie podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy.

Z tohto dôvodu rušíme doterajšie podmienky pre absolvovanie predmetu, ktoré sme Vám už zadali. Tu sú nové podmienky pre absolvovanie predmetu. Tieto nové podmienky platia iba pre tých, ktorí sa zúčastnili vyučovania s nami osobne prezenčnou formou.

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné splniť:

 1. Písomná práca – esej

Vypracovať  Seminárnu prácu – esej  v rozsahu formátu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou, ktorá má obsahovať Vaše údaje: meno a priezvisko, fakulta, ročník, stupeň vysokoškolského štúdia, odbor, názov predmetu. Esej má obsahovať 1.800 znakov s medzerami, riadkovanie 1,5. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b. Náhľad, ako má vyzerať úprava seminárnej práce, obálka a samotný text úvahy, nájdete na tejto stránke nižšie.

Pre vypracovanie eseje je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Moja cesta viery.; Čo znamená pre mňa byť mladým veriacim kresťanom.; Kto je pre mňa BOH?; Kniha, ktorú som v poslednom čase prečítal(a).; Moja rodina.; Ja a moji starí rodičia.; Hodnoty môjho života.; Čo mi prináša pokoj do môjho života.; Ako prežívam tento čas pandémie Korona vírusu a čo to pre mňa znamená.; Čo mi dáva, resp. nedáva štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je možné vybrať si aj inú hodnotnú tému podľa vlastného výberu.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – je potrebné v krátkosti uviesť problém, nad ktorým sa chcete zamyslieť.

JADRO: Riešenie problému – je potrebné na danú tému pozrieť sa z viacerých uhlov pohľadu. Je potrebné uviesť aj vlastný pohľad na danú tému. Veľmi je vítaná aj Vaša osobná skúsenosť.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery a ich dopad napr. pre Váš život.

 1. Zapojenie sa do dvoch aktivít na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 19.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, 26.-28.10.2021, link. https://www.ku.sk/udalosti/unium-2021.html); Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné bude potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok- Rybárpole (26.10.2021, 23.11.2021); Víkendový pobyt u Benediktínov v Kláštore premenenia Pána v Sampore pri Sliači 19.-21.11.2021, účasť na ALFA kurze; Púť do Adventného Krakova 04.12.2021. Prípadne aj iná aktivita na pôde KU v Ružomberku. Ďalej je to dobrovoľnícka služba v mieste Vášho rodiska alebo vo farnosti, kde sú určite ľudia, ktorí Vašu pomoc potrebujú. Uznáme Vašu akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu z lásky k druhým. Z danej aktivity urobte nejaké foto a nech Vám človek, ktorému s láskou pomôžete, podpíše Vašu kartičku. Potom nám spolu s kartičkou pošlite aj foto. Pre tieto aktivity máme špeciálne vytvorené kartičky, kde od zodpovedného za danú aktivitu dostane podpis. Kartičky dostanete u nás v UPaC.

 1. Zaslanie kartičky s aktivitami a seminárnej práce elektronickou poštou

Prefotenú kartičku so splnenými aktivitami je potrebné spolu so seminárnou prácou zaslať na E-mail kňaza, ktorý predmet prezenčnou formou viedol a to najneskôr do 12. novembra 2021.

Kontakty na kňazov:

ThLic. Ján Bystriansky, bystrjan@gmail.com,   +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., jozefzvanda@gmail.com,  +421 918 722 142

Vo výslednom hodnotení v škále známok „A“ – „Fx“, sa premietne aktívna účasť študenta na predmete, vykonané aktivity a kvalita seminárnej práce. Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva, ak sa potvrdí, znamená to okamžite Fx).

Všetky tieto informácie nájdete aj na tomto linku: https://www.upac.sk/wp/sustredenia-zo-spirituality-ff-ku/

Toto zadanie sa netýka študentov v individuálnej študijnej forme.

Toto zadanie sa netýka študentov, ktorí sa prezenčnou formou nezúčastnili na vyučovaní.

 

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy pre študentov 1. Bc., Denná forma štúdia, na FF KU, ktorí neabsolvovali časť predmetu prezenčnou formou,  Zimný semester,  AR 2021/22

Toto zadanie naplatí pre študentov dištančnej formy štúdia.

Tu sú podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenia zo spirituality I. – Spiritualita pravdy  pre študentov, ktorí chýbali na prednáške, ktorá sa uskutočnila prezenčnou formou.

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné splniť:

1.Vyučovanie prostredníctvom Video Prednášok

Pozrieť si Video Prednášky, ktoré sú umiestnené na YouTube a ku každej jednej z nich je potrebné vo forme seminárnej práce napísať vo Wordovom dokumente Váš vlastný krátky komentár v rozsahu 160-300 znakov aj s medzerami, čo Vás na danej video prednáške zaujalo a aký to má dosah na Váš život. Súčasťou tejto seminárnej práce má byť aj esej, o ktorej sú informácie uvedené v nasledujúcom bode č. 2.

Linky na Video Prednášky sú tu:

 1. Časť https://www.youtube.com/watch?v=8YLmQ22YsfE&t=1409s
 2. Časť https://www.youtube.com/watch?v=cdDnmn5he8M
 3. Časť https://www.youtube.com/watch?v=nnrQ_brHo1Q
 4. Časť https://www.youtube.com/watch?v=Ey-QmHZIruI
 5. Časť https://www.youtube.com/watch?v=tiBdI_Xq4dg
 6. Časť https://www.youtube.com/watch?v=cmkm517KYKU
 7. Časť https://www.youtube.com/watch?v=3TuzLtoeP0o
 8. Časť https://youtu.be/a1t34_HLxik

2.Písomná práca – esej

Vypracovať  Seminárnu prácu – esej  v rozsahu formátu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou, ktorá má obsahovať Vaše údaje: meno a priezvisko, fakulta, ročník, stupeň vysokoškolského štúdia, odbor, názov predmetu. Esej má obsahovať 1.800 znakov s medzerami, riadkovanie 1,5. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b. Náhľad, ako má vyzerať úprava seminárnej práce, obálka a samotný text úvahy, nájdete na tejto stránke nižšie.

Pre vypracovanie eseje je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Moja cesta viery.; Čo znamená pre mňa byť mladým veriacim kresťanom.; Kto je pre mňa BOH?; Kniha, ktorú som v poslednom čase prečítal(a).; Moja rodina.; Ja a moji starí rodičia.; Hodnoty môjho života.; Čo mi prináša pokoj do môjho života.; Ako prežívam tento čas pandémie Korona vírusu a čo to pre mňa znamená.; Čo mi dáva, resp. nedáva štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je možné vybrať si aj inú hodnotnú tému podľa vlastného výberu.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – je potrebné v krátkosti uviesť problém, nad ktorým sa chcete zamyslieť.

JADRO: Riešenie problému – je potrebné na danú tému pozrieť sa z viacerých uhlov pohľadu. Je potrebné uviesť aj vlastný pohľad na danú tému. Veľmi je vítaná aj Vaša osobná skúsenosť.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery a ich dopad napr. pre Váš život.

 1. Zapojenie sa do dvoch aktivít na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 19.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, 26.-28.10.2021, link. https://www.ku.sk/udalosti/unium-2021.html); Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné bude potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok- Rybárpole (26.10.2021, 23.11.2021); Víkendový pobyt u Benediktínov v Kláštore premenenia Pána v Sampore pri Sliači 19.-21.11.2021, účasť na ALFA kurze; Púť do Adventného Krakova 04.12.2021. Prípadne aj iná aktivita na pôde KU v Ružomberku. Ďalej je to dobrovoľnícka služba v mieste Vášho rodiska alebo vo farnosti, kde sú určite ľudia, ktorí Vašu pomoc potrebujú. Uznáme Vašu akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu z lásky k druhým. Z danej aktivity urobte nejaké foto a nech Vám človek, ktorému s láskou pomôžete, podpíše Vašu kartičku. Potom nám spolu s kartičkou pošlite aj foto. Pre tieto aktivity máme špeciálne vytvorené kartičky, kde od zodpovedného za danú aktivitu dostane podpis. Kartičky dostanete u nás v UPaC.

 1. Osobné stretnutie – kolokvium s kňazom

Všetky splnené úlohy s vypracovanými a vytlačenými seminárnymi prácami je potrebné osobne priniesť na záverečné kolokvium – osobný rozhovor s kňazom, ktorý Vám toto zadanie dal a to v termíne od 15.11.2021 v Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 v suteréne budovy PF KU. V prípade zlej pandemickej situácie, keď osobný rozhovor nebude možný, Vás potredníctom AISu vyzveme,a by Ste nám splnené úlohy zaslali prostredníctvom E-mailu na naše adresy, aby  sme Vám mohli Vaše spnené úlohy ohodnotiť. Konzultačné hodiny pre predmet Sústredenie zo spirituality nájdete na stránke: www.upac.sk.

Kontakty na kňazov:

ThLic. Ján Bystriansky, bystrjan@gmail.com,   +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., jozefzvanda@gmail.com,  +421 918 722 142

 

Výsledné hodnotenie: Je zložené zo zvládnutia Vášho krátkeho, ale trefného pohľadu na jednotlivé Video Prednášky a tiež zvládnutie seminárnej práce a od osobného rozhovru. Pri úvahe budem hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva, ak sa potvrdí, znamená to okamžite Fx).

 

 

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality III. – Spiritualita krásy pre študentov 1. Mgr. na FF KU, ktorí už absolvovali časť predmetu prezenčnou formou,  Zimný semester,  AR 2021/22

Nové podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy pre študentov FF KU. 1. Mgr., ktorí sa zúčastnili vyučovania osobne prezenčnou formou.

Toto zadanie neplatí pre študentov dištančnej formy.

Pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality III. – Spiritualita krásy, je potrebné okrem doteraz absolvovanej prezenčnej formy na časti prednášok, splniť aj nasledujúce úlohy:

 1. Písomná práca – esej

Napísať písomnú prácu vo forme eseje v rozsahu 1 strana formátu A4. Esej má mať úvodnú obálkou s povinnými údajmi (meno a priezvisko, Univerzita, fakulta, ročník, stupeň vysokoškolského štúdia odbor, názov predmetu). Text eseje má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno a fakultu. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete na konci tejto strany.

Kompozícia úvahy

Esej má byť Vašou osobnou výpoveďou, nie abstraktným a neosobným textom.

ÚVOD: Nastolenie problému

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky. Veľmi je cenná vaša iosobná skúsenosť.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, aké dôsledky máb daná téma pre Vás život.

Návrh tém na úvahu:

„O kráse života“. „O kráse úprimnej rodinnej lásky.“ „O kráse manželskej lásky.“ „O kráse mojej rodiny.“ „O kráse mladosti.“ „O kráse úprimnej viery v Boha.“ „O kráse nepoškvrneného srdca Panny Márie.“ „Ty si najkrajší z ľudských synov – O kráse Božieho Baránka, Ježiša Krista.“ „Aká si mi krásna, ty, rodná zem moja!“ „Krása tatranských štítov je stále nadčasová!“ „Krása predmanželskej čistoty stále príťažlivá!“ „Manželstvo vs. Život bez záväzkov.“  „Cena priateľov – priateľstve.“ „Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života.“ „O najkrajšej chvíli môjho života.“

2. Zapojenie sa do dvoch aktivít na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 19.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, 26.-28.10.2021, link. https://www.ku.sk/udalosti/unium-2021.html); Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné bude potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok- Rybárpole (26.10.2021, 23.11.2021); Víkendový pobyt u Benediktínov v Kláštore premenenia Pána v Sampore pri Sliači 19.-21.11.2021, účasť na ALFA kurze; Púť do Adventného Krakova 04.12.2021. Prípadne aj iná aktivita na pôde KU v Ružomberku. Ďalej je to dobrovoľnícka služba v mieste Vášho rodiska alebo vo farnosti, kde sú určite ľudia, ktorí Vašu pomoc potrebujú. Uznáme Vašu akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu z lásky k druhým. Z danej aktivity urobte nejaké foto a nech Vám človek, ktorému s láskou pomôžete, podpíše Vašu kartičku. Potom nám spolu s kartičkou pošlite aj foto. Pre tieto aktivity máme špeciálne vytvorené kartičky, kde od zodpovedného za danú aktivitu dostane podpis. Kartičky dostanete u nás v UPaC.

3. Zaslanie vypracovaných úloh

Splnené úlohy je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom  do piatka 19.11.2021 na E-mailovú adresu kňaza, ktorý a danou skupinou absolvoval prezenčnú formu:

Kontakty na kňazov:

ThLic. Ján Bystriansky, bystrjan@gmail.com,   +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., jozefzvanda@gmail.com,  +421 918 722 142

Výsledné hodnotenie: Je zložené zo zvládnutia krátkeho, ale trefného pohľadu na jednotlivé Video Prednášky a tiež zvládnutie seminárnej práce. Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva, ak sa potvrdí, znamená to okamžite Fx).

Prajeme Vám Božie požehnanie, pokoj a dobro! Vaši kňazi, otec Ján Bystriansky a otec Jozef Žvanda.  

 

 

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality III. – Spiritualita krásy pre študentov 1. Mgr. na FF KU, ktorí neabsolvovali časť predmetu prezenčnou formou,  Zimný semester,  AR 2021/22

Nové podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy pre študentov FF KU. 1. Mgr., ktorí sa nezúčastnili vyučovania osobne prezenčnou formou.

Toto zadanie neplatí pre študentov dištančnej formy.

Pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality III. – Spiritualita krásy, je potrebné okrem doteraz absolvovanej prezenčnej formy na časti prednášok, splniť aj nasledujúce úlohy:

 

Pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality III. – Spiritualita krásy, je potrebné splniť nasledujúce úlohy:

 1. Videoprednášky

Pozrieť si Videoprednášky, každá v dĺžke cca 26 min., ktoré sú umiestnené na YouTube a ku každej jednej z nich je potrebné napísať vo Wordovom dokumente Váš vlastný krátky komentá v rozsahu 160-300 znakov aj s medzerami, ktoré nemajú byť zreprodukovaním, o čom sa v prednáške hovorilo, ale čo Vás na danej prednáške zaujalo a aký to má odkaz pre Váš život. Je potrebné dodržať predpísaný rozsah znakovi. Daný dokument je potrebné poslať súčasne s druhou časťou úlohy. Linky na Video Prednášky sú tu:

 1. časť – Uvedenie do predmetu: https://youtu.be/UhBOhBhcjcA
 2. časť – Život je krásny, naučiť sa žasnúť: https://youtu.be/3MlRoZrH_fs
 3. časť – Dve neodlučiteľné sestry – Krása a pravda: https://youtu.be/4lJdxTBdh3s
 4. časť – O krásnych charakteroch ľudí Starého zákona: https://youtu.be/1O2BI6rH-kc
 5. časť – Čisté srdce: https://youtu.be/PE7a8DUXPPA
 6. časť – Demaskovanie falošnej krásy: https://youtu.be/glShuC_Bk5U
 7. časť. Krása nie je abstraktná, krása je konkrétna, krása je život.:https://youtu.be/-qZQaNc3IJw
 1. časť. Vnútorná krása je základom harmónie človeka.: https://youtu.be/Et6b-TlYwgc

2. Písomná práca – esej

Napísať písomnú prácu vo forme eseje v rozsahu 1 strana formátu A4. Esej má mať úvodnú obálkou s povinnými údajmi (meno a priezvisko, Univerzita, fakulta, ročník, stupeň vysokoškolského štúdia odbor, názov predmetu). Text eseje má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno a fakultu. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete na konci tejto strany.

Kompozícia úvahy

Esej má byť osobnou výpoveďou, nie abstraktným a neosobným textom.

ÚVOD: Nastolenie problému

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky. Veľmi je cenná vaša iosobná skúsenosť.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, aké dôsledky máb daná téma pre Vás život.

Návrh tém na úvahu:

„O kráse života“. „O kráse úprimnej rodinnej lásky.“ „O kráse mojej rodiny.“ „O kráse mladosti.“ „O kráse úprimnej viery v Boha.“ „Krása nepoškvrneného srdca Panny Márie.“ „Ty si najkrajší z ľudských synov – O kráse Božieho baránka, Ježiša Krista.“ „Aká si mi krásna, ty, rodná zem moja!“ „Krása tatranských štítov je stále nadčasová!“ „Krása predmanželskej čistoty stále príťažlivá!“ „Manželstvo vs. Život bez záväzkov.“  „Cena priateľov – priateľstve.“ „Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života.“ „O najkrajšej chvíli môjho života.“

3. Zapojenie sa do dvoch aktivít na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 19.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, 26.-28.10.2021, link. https://www.ku.sk/udalosti/unium-2021.html); Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné bude potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok- Rybárpole (26.10.2021, 23.11.2021); Víkendový pobyt u Benediktínov v Kláštore premenenia Pána v Sampore pri Sliači 19.-21.11.2021, účasť na ALFA kurze; Púť do Adventného Krakova 04.12.2021. Prípadne aj iná aktivita na pôde KU v Ružomberku. Ďalej je to dobrovoľnícka služba v mieste Vášho rodiska alebo vo farnosti, kde sú určite ľudia, ktorí Vašu pomoc potrebujú. Uznáme Vašu akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu z lásky k druhým. Z danej aktivity urobte nejaké foto a nech Vám človek, ktorému s láskou pomôžete, podpíše Vašu kartičku. Potom nám spolu s kartičkou pošlite aj foto. Pre tieto aktivity máme špeciálne vytvorené kartičky, kde od zodpovedného za danú aktivitu dostane podpis. Kartičky dostanete u nás v UPaC.

4. Zaslanie splnených úloh

Splnené úlohy s odfotenou kartičkou z absolvovaných aktivít na KU, je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom  do piatka 19.11.2021 na E-mailovú adresu: jozefzvanda@gmail.com. Telefonický kontakt: +421 918 722142.

Vaše práce si prečítam a napíšem Vám osobné hodnotenie. Samozrejme, rád Vám dám Áčko! Pokoj a dobro!

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., kňaz UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku

 

 

 

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.