Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Slovko o otcovstve a materstve

V stredu  (20.2.2019) sme v letnom semestri AR 2018/2019 odštartovali Školu rodiny, ktorá ma napomôcť študentom KU ku blízkej príprave na manželstvo a rodičovstvo. V spomínanom termíne sme privítali manželov Paterekových – Štefana a Máriannu s témou: Radosť z dieťaťa, materstvo a otcovstvo. Manželia sú v manželstve 24 rokov, majú 4 deti.

Po krátkom predstavení hostí sme vstúpili do témy. Hostia nám priblížili rozličné postoje ku tejto téme, a predovšetkým sa zamerali na kresťanský pohľad, ktorý opierali o svoje skúsenosti. Na prednáške zazneli praktické rady, ako sa pripraviť na materstvo a otcovstvo:

  • dievčatá, pripravte sa na obetu…; nezabudnite, že na prvom mieste ste manželky a potom matky …, narodenie prvého dieťaťa je zlomové…
  • kúpanie detí je mužskou záležitosťou…; chalani, učte sa prijímať zodpovednosť; dobrým znakom chalana, ktorý chce vstúpiť do manželstva, nie je kvalitný mobil, ale príklepová vŕtačka…

V závere podujatia Marianna Pátereková povzbudila poslucháčov: „Neľutujem, že som 15 rokov bola z deťmi na materskej dovolenke.“

Ďalšia prednáška v cykle Škole rodiny sa bude venovať aktuálnemu a praktickému preventívnemu výchovnému systému v rodine (20.3.2019).

Róbert Slotka

 

 

Škola rodiny

Blízku prípravu študentov KU do manželstva zabezpečuje projekt Školy rodiny. Jedná sa o dvojročný cyklus, ktorý prebieha formou prednášok a diskusií s manželmi. Stretnutia sa uskutočnia v letnom semestri dvakrát v mesiaci v stredu o 19:00 na Pedagogickej fakulte KU. Témy majú nasledujúcu náplň:

21.02.2018 Originalita muža

07.03.2018 Originalita ženy

 

21.03. 2018 Ako naplniť čas známosti?

04.04. 2018 Ako riešiť konflikty vo vzťahu?

18.04. 2018 Je možná čistota vo vzťahu?

Okrem školy rodiny UPaC ponúka aj víkendovky, ktoré sa budú zaoberať prirodzenými metódami plánovaného rodičovstva pod názvom: Žena, poznaj seba; muž, poznaj ženu. Lektorom je osvedčený odborník, lekár MUDr. František Orlovský

Termíny: 16.-17.02.208 a 09.-10.03.2018. Miesto: Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Bezprostredná príprava študentov a zamestnancov KU na manželstvo sa uskutočňuje prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré vedie lektorský tím spišskej diecézy – v ňom sú zapojení aj kňazi z UPaC. Presnejšie informácie sú uvedené na www.domanzelstva.sk V mimoriadnych prípadoch sa predmanželská príprava realizuje aj individuálnou formou.

 

Písomné práce študentov.

Študentka Dominika Kunová o Škole rodiny a prednáške Originalita muža 

Cyklus prednášok pod spoločným názvom „Škola rodiny“ ma zaujal hneď, ako som túto informáciu zahliadla na školskej nástenke. Rodinné a partnerské vzťahy sa týkajú každého človeka. Pre mňa daná problematika má pridanú hodnotu aj tým, že študujem psychológiu. Plná očakávania som sa vybrala na prvú prednášku, ktorá sa uskutočnila 21. februára 2018 o 19.00 v priestoroch UPaC a niesla sa  konkrétne v téme „Originalita muža“. Bola pod vedením manželov Štefana a Marianny Páterkovcov, ktorí majú skúsenosti s podobnými prednáškami v spoločenstve.

Pán Štefan Páterek si na úvod prednášky vybral prerozprávanie príbehu o Titanicu a Costa Concordia. Na príklade týchto dvoch lodí nám ilustroval zmenu správania mužov za posledných sto rokov. Dalo by sa povedať, že tragédia, ktorá postihla tieto lode je porovnateľná s osudom „mužstva“. Už samotný príbeh nás vtiahol do deja a mňa osobne viedol k mnohým otáznikom v mysli. Pán Páterek zároveň nezabudol dodať, že to nie je len vina mužov, ale je to spôsobené celou „reformou“ spoločnosti ako aj jednotlivými ženami.

Ďalej sa téma presunula k otázke, čo robí muža mužom. Pri vývine mužskej identity je veľmi dôležité správne poradie. Hovorí o tom, že je potrebné, aby sa chlapec v prvom rade stal mužom. Následne je pripravený prejsť na úroveň manžela a nakoniec otca. Ženskej časti publika sa veľmi dobre počúvalo, keď pán Páterek hovoril o tom, čo všetko musí muž zvládnuť pri žene. Medzi dôležité úlohy bolo zaradené umývanie okien, rozprávanie sa so ženou o kozmetike, respektíve schopnosť ju rozosmiať. Na prednáške boli tiež rozoberané najdôležitejšie vlastnosti muža ako napríklad zdravé sebavedomie, zodpovednosť, autenticita či schopnosť pravdivosti.

Veľmi sa mi páčilo, že pán Štefan Páterek nekládol dôraz len na mužov, ale vyzdvihol aj úlohu žien. Hovoril, že sú to práve ženy, ktoré musia pomôcť, aby sa muž stal mužom napríklad aj tým, že budú podporovať ich dobré priateľstvá. Na druhej strane úloha mužov je naučiť sa ženy počúvať. V prípade, že to nedokážu a nepracujú na tom, môže to mať veľmi negatívne dôsledky pre celý vzťah. S týmito názormi som sa úplne stotožnila, pretože si myslím, že komunikácia a aktívne počúvanie by mala byť základom akéhokoľvek vzťahu.

Podobne ma oslovilo, že prednáška sa venovala aj téme otcov a detí. Otcovia by sa mali zamerať hlavne na to, aby svojim potomkom venovali dostatok času, pretože to je základ budovania vzťahov s deťmi. Pán Páterek upozorňoval na skutočnosť, že rodičia by v žiadnom prípade nemali deti trestať v hneve. Zároveň zdôraznil, že je potrebné pracovať na hraniciach, ktoré deťom dajú istotu a rodičom uľahčia výchovu.

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila, pretože to bolo pre mňa obohacujúce vo viacerých smeroch. Celý večer sa niesol v neformálnom duchu a veľa krát sme sa aj nasmiali pri niektorých komentároch. Zanechalo to na mne silný dojem, napriek tomu, že to nebola moja prvá účasť na podobnej prednáške. Za seba môžem jednoznačne povedať, že som sa dozvedela mnoho zaujímavých vecí. Oceňujem prejav manželov, ktorý bol spontánny a veľmi dobre sa vzájomne dopĺňali. Páčilo sa mi, že spomenuli množstvo príkladov, ktoré neboli načítané v nejakých knihách. Ich pridanou hodnotou, bola práve preto skutočnosť, že išlo o ich vlastné skúsenosti, ktoré nadobudli ako rodičia štyroch synov. Odovzdali nám užitočné a praktické informácie, ktoré sa nám ako mladým ľudom veľmi zídu.

 

Dominika Kunová, študentka psychológie na FF KU, 1. Mgr.

Foto: Internet

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.