Sväté omše

Týždeň po 14. Nedeli cez rok B
05.-11.07.2021

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok
05.07.2021
Sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia
08:00
Utorok
06.07.2021
Sv. Mária Goretti, panna a mučenica
Streda
07.07.2021
17:30
Štvrtok
08.07.2021
08:00
Piatok
09.07.2021
08:00
Sobota
10.07.2021
08:00
14. Nedeľa cez Rok B
11.07.2021
08:00
09:30