Sväté omše

Sväté omše na KU a v Rybárpoli v týždni po 2. Adventnej Nedeli v roku A 2022
05.-11.12.2022

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti a iné
Pondelok
05.12.2022
07:00 19:30 - Vysokoškolská mládežnícka svätá omša
Utorok , Sv. Mikuláš, ľubovoľná spomienka
06.12.2022
07:00
18:00 - gr. kat. liturgia
RUŽA 21:15
TRIO 21:15
Streda - Sv. Ambróz, biskup, Učiteľ Cirkvi, spomienka
07.12.2022
07:00 17:30 FZ KU 12:15
Štvrtok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
08.12.2022
07:00
12:15
17:30
Piatok
09.12.2022
07:00 17:30
Sobota - Preblahoslavená Panna Mária Loretánska, ľubovoľná spomienka
10.12.2022
07:00
Nedeľa - 3. Adventná nedeľa v roku A
11.12.2022
08:00
09:30