Sväté omše

Verejné bohoslužby sú až do 23.03.2020 na pôde KU pre šírenie Vírusu Covid 19 zrušené.

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok
09.03.2020
Utorok
10.03.2020
Streda
11.03.2020
Štvrtok
12.03.2020
Piatok
13.03.2020
Sobota
14.03.2020
3. Pôstna Nedeľa
15.03.2020