Sväté omše

Sväté omše na KU a v Rybárpoli v týždni po 3. Pôstnej nedeli v ROKU A
13.03.-19.03.2023

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti a iné
Pondelok
13.03.2023
12:15 19:30 Vysokoškolská mládežnícka svätá omša
Utorok
14.03.2023
12:15
18:00 Gr.-kat. Liturgia
21:15 RUŽA
20:15 TRIO
Streda
15.03.2023
12:15 17:30 12:15 FZ KU
Štvrtok
16.03.2023
12:15
Piatok
17.03.2023
07:00 17:30
Sobota
18.03.2023
07:00
4. Pôstna nedeľa
19.03.2023
08:00
09:30