Sväté omše

Týždeň po 3.. Adventnej nedeli v Liturgickom roku B
14.-20.12.2020
Počet účastníkov na svätej omši v Kaplnke sv. Alberta a v Kostole Svätej rodiny v Ružomberku je obmedzený. K dispozícii je iba 50% miest na sedenie.

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti
Pondelok
14.12.2020
Sv. Ján z Kríža
12:15
19:30 - Mládežka, ON LINE na FB UPaC Ružomberok
Utorok
15.12.2020,
12:15
15:30
Streda
16.12.2020
12:15 17:30
Štvrtok
17.12.2020
06:30 Rorátna sv. omša
12:15
Piatok
18.12.2020
06:30 Rorátna sv. omša
12:15
17:30
Sobota
19.12.2020
07:30
4. Adventná nedeľa v liturgickom roku B
20.12.2020
08:00
09:30 - Pre seniorov