Sväté omše

Týždeň po 2. nedeli v Období cez Rok C
17.-23.01.2022
Sväté omše bežia v režime OP.

Deň / Miesto Kaplnka
sv. Alberta
Kostol
sv. Rodiny Rybárpole
Internáty Jezuiti a iné
Pondelok
17.01.2022
12:15 RUŽA 19:00
Utorok
18.01.2022
12:15
15:30
Streda
19.01.2022
12:15 17:30
Štvrtok
20.01.2022
12:15
Piatok
21.01.2022
12:15
Sobota
22.01.2022
08:00
Nedeľa, 3. Nedeľa v období cez Rok C
23.01.2022
08:00
09:30