Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

[embedd

Študenti Katolíckej univerzity navštívili Benediktínov

V dňoch 23.-25. novembra 2018 zorganizovalo Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) pre študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej Univerzity v Ružomberku (KU) víkendový pobyt v benediktínskom  Kláštore Premenia Pána v Sampore. Dvanásť študentov spolu s univerzitnými kaplánmi, otcom Róbertom Slotkom a otcom Jozefom Žvandom, počas troch dní svojho pobytu vstúpili do tajomstva benediktínskej spirituality, ktorú asi najviac charakterizuje motto: „Ora et Labora! – Modli sa a pracuj!“ Program mladých Ružomberčanov spočíval v aktívnej účasti s bratmi Benediktínmi na modlitbách Liturgie hodín a na spoločnom slávení svätých omší. Zvláštny nádych mala pre študentov modlitba Posvätného čítania z Liturgie hodín v nedeľu, v skorých ranných hodinách a v srdciach mladých ružomberských vysokoškolákov určite nadlho zostane atmosféra spoločného stolovania v refektári – jedálni Benediktínov.

Veľmi obohacujúcou bola aj diskusia s bratom Jánom, pôvodne kňazom z košickej arcidiecézy, ktorý v sobotné dopoludnie odkrýval študentom tajomstvo svojho kňazského a mníšskeho povolania. Brat Ján Dolný je absolventom Katolíckej univerzity vo Washingtone, D.C. v USA, kde vyštudoval dogmatickú teológiu, vo svojom živote sa okrem iného veľmi inšpiruje aj kardinálom John Henry Newmanom a ruským filozofom, teológom a básnikom, Vladimírom Sergejevičom Solovievom a k Benediktínom vstúpil pred troma rokmi.

Keď si študenti s univerzitnými  kaplánmi vysúkali rukávy

Aby študenti naplnili slová: „Modli sa a pracuj“, preto si v sobotné predpoludnie naplno vysúkali rukávy a pomohli pri čistení jabĺk a lúpaní orechov. Že popri práci nebola núdza ani o humorné situácie a úprimný smiech, nuž o tom sa presvedčil nielen samotný brat Ján, ktorý sa venoval mladým celé sobotné predpoludnie, ale aj študenti a ich kňazi. Veď ani netušili ako dve hodiny užitočnej práce rýchlo ubehli.

Tri dni posledného tohtoročného novembrového víkendu u bratov Benediktínov v Sampore pri Sliači ubehli ako voda a v srdciach študentov KU, účastníkov tohto pobytu, ktorí opäť zasadli do vysokoškolských lavíc, okrem hlbokých spomienok určite zostane túžba žiť vyvážený život, ktorý tak veľmi dobre charakterizuje benediktínske motto: „Ora et Labora!“ Na záver ešte dajme slovo niekoľkým účastníkom, aby sa so svojou novou skúsenosťou s nami podelili.

Svedectvá účastníkov

Terezka, 1. roč. Bc. FF KU: „Sampor – pre mňa miesto, ktoré mám naozaj rada. Ja som tu už po tretíkrát a aj tento pobyt mi priniesol obohatenie do života. Teším sa, že som mohla víkend prežiť práve tu a odniesť si so sebou mnoho cenných rád a skúseností od Benediktínov. Páčila sa mi myšlienka brata Janka, že ticho má byť pre nás tým časom s Bohom, kedy všetko ostatné ide bokom, naše skúšky, boje, starosti, kedy som len Boh a ja.“

Mária, 1. roč. Bc. PF KU: „Na Sampore som bola prvýkrát a verím, že nie naposledy. Veľmi sa mi tu páči. Zostala by som tu. Páči sa mi ticho a ten čas, ktorý venuješ Bohu. Je to vzácny čas, plný Božieho požehnania a veľkého povzbudenia.“

  1. Róbert Slotka: „Sampor vnímam ako miesto stíšenia sa a vstupu do chorálu modlitieb žalmov. Počas čítania knihy Príbehy ruského pútnika som si pripomenul silu modlitby pútnika. Silno na mňa zapôsobila ikona čenstochovskej Čiernej Madony.“

V skratke o Benediktínoch

Benediktíni sú pokračovateľmi starobylého mníšskeho hnutia Katolíckej cirkvi, ktorého korene siahajú do prvých storočí kresťanstva. Regula svätého Benedikta, napísaná na konci 6. storočia ostáva dodnes hlavným programovým dokumentom každého benediktínskeho kláštora. Kláštor Premenenia Pána v Sampore je od roku 2010 domovom nového mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na Slovensku. Tento víkendový pobyt, ktorý zorganizovalo ružomberské UPaC, bol za posledné tri roky už v poradí tretí. Stále sú tu pozvaní aj pedagógovia a zamestnanci KU. Viac o Benediktínoch na Slovensku a o ich činnosti je možné dozvedieť sa na stránke: https://www.benediktini.sk/.

Jozef Žvanda

 

oc url=“https://www.upac.sk/wp/wp-content/uploads/2017/09/PutLumen-1.pdf“ download=“all“]

Boli sme s pútnikmi z Ružomberka a okolia na Krista Kráľa v Krakowe

V nedeľu 26. novembra 2017, keď sa v Katolíckej Cirkvi slávila posledná nedeľa liturgického roka, nedeľa Krista Kráľa, štyridsať pútnikov z Ružomberka a okolia putovalo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v poľskom Krakowe – Lagiewnikach. Pútnici, ktorých duchovne sprevádzal kňaz Jozef Žvanda, univerzitný kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku, slávila slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod. v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je súčasťou celého komplexu centra Božieho milosrdenstva v Krakowe.

Po skončení svätej omše si pútnici prezreli ďalšie kaplnky, ukryté v suteréne Baziliky. Potom navštívili aj susedný kláštor Sestier Matky Božieho Milosrdenstva, kde sa v miestnej kaplnke uchováva milostivý obraz Božieho Milosrdenstva s urnou a s pozostatkami sv. sestry Faustíny. Odtiaľ už kroky pútnikov smerovali do Centra  sv. Jána Pavla II., ktoré sa dnes nachádza na mieste bývalej chemickej továrne Solway, kde počas Druhej svetovej vojny pracoval mladý Karol Wojtyła. V centre, ktoré vzniklo z podnetu emeritného krakowského arcibiskupa, Stanislawa kardinála Dziwizsa v roku 2006, sa dnes nachádza nový dvojpodlažný chrám s istými črtami byzantskej architektúry. Pútnici sa v tomto chráme mali možnosť zúčastniť na zasväcujúcej pobožnosti k Božskému srdcu Ježišovmu, potom si prezreli celý chrámový komplex a pred pätnástou hodinou popoludní sa vrátili do Baziliky Božieho Milosrdenstva, kde sa s ostatnými veriacimi pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Pútnici, ktorí vo svojich modlitbách často prosia aj za dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku, obohatení o mnohé duchovné zážitky a dary, sa šťastlivo vrátili do Ružomberka v nedeľu večer o 19.00 hod.

Univerzitní kapláni z UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku v priebehu roka často sprevádzajú pútnikov z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ale aj tých, ktorí nie sú členmi univerzitného spoločenstva, na pútnické miesta na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďační pútnici radi obetujú svoje modlitby a obety za Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Jozef Žvanda, 12.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jozef Žvanda

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.