Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka

UPaC = centrum prijatia = „srdce“ Katolíckej univerzity

Chceme, aby každý, bez rozdielu pohlavia, farby pleti či náboženstva bol nami prijatý a milovaný. K tomu majú slúžiť rozličné aktivity, či už duchovného, spoločenského, kultúrneho alebo športového rázu. Ich jediným cieľom, či už sa vydaria alebo nie, je ponúknuť osobné stretnutie s nami, s inými, so sebou samým a vďaka týmto stretnutiam nakoniec stretnutie so živým láskavým Bohom.

Čo alebo Kto vlastne sme?

SME

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku

Univerzitné

lebo pôsobíme na univerzite, konkrétne na Katolíckej univerzite v Ružomberku, aj keď priamo nie sme jej súčasťou, lebo sme samostatnou právnickou osobou. Priamo podliehame spišskému diecéznemu biskupovi, ktorý nás zriadil
1. novembra 2002. (pozn. V tomto roku sa Slovensko stalo po prvýkrát, a žiaľ zatiaľ aj poslednýkrát Majstrom sveta v hokeji).

Pastoračné

Tomuto slovu dnes už mnohí nerozumejú. Ono je odvodené od latinského slova pastor, čo znamená pastier. Tak ako pastier, dobrý pastier sa stará o svoje stádo, o svoje ovečky, toto je aj našim zámerom. V našom živote a službe sa inšpirujeme Dobrým pastierom, Ježišom Kristom. Ten sa venoval všetkým svojim ovečkám, nezanedbával ich. Avšak najväčšiu pozornosť venoval slabým, chorým, raneným ovečkám, ľuďom, mužom, ženám, chlapcom, dievčatám, deťom, starým ľuďom. Podobne to chceme robiť aj my. Našou túžbou, uvedomujúc si všetky svoje talenty, ale aj slabosti, teda našou túžbou je byť k dispozícii celému univerzitnému spoločenstvu, teda študentom, pedagógom, zamestnancom a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom sú začlenení do tohto spoločenstva.

Akým spôsobom to chceme robiť?

Predovšetkým prostredníctvom hlbokého osobného vzťahu s Ježišom usilovať sa vidieť v každom človeku človeka, milované Božie dieťa.

Centrum

znamená ľudí a miesto.

Univerzitní kapláni

Medzi týchto ľudí, ktorí vám chcú slúžiť patria univerzitní kapláni, kňazi pochádzajúci z viacerých diecéz Slovenska, ktorých pre túto službu poverili ich diecézni biskupi. S nami, univerzitnými kaplánmi sa budete stretávať na mnohých miestach, či už na chodbách a v učebniach Katolíckej univerzity, v Kaplnke sv. Alberta Veľkého, ktorá sa nachádza na hlavnom ťahu z Bloku B do nádvoria do ďalších blokov ako sú Blok F, Blok C a neskôr aj univerzitná knižnica. Budeme sa stretávať aj vo vašich študentských domovoch, kde vo večerných hodinách vám budem slúžiť sväté omše, vysluhovať sviatosti, ale stretneme sa aj pri športe, lebo radi športujeme, či pri mnohých iných aktivitách.

Určite nás nájdete v priestoroch suterénu Bloku B, kde sa nachádzajú priestory nášho Univerzitného pastoračného centra. Nemôžem nepripomenúť, že budeme sa stretávať aj na Sústredeniach zo spirituality, ktoré budeme moderovať. Už je len potrebné dodať, že študenti nás zvyknú oslovovať slovom otec, napr. otec Jozef, otec Dušan, otec Róbert… Otcami sa cítime byť aj vnútri, cítime sa byť vašimi duchovnými otcami. Otec je nie len ten, kto plodí, ale aj ten, kto vychováva. A my vám chceme pomôcť k vášmu rastu. Niektorí nás zvyknú oslovovať aj slovom kaplán, nuž vyberte si. Aby ste nás dobre poznali, budeme sa usilovať byť s vami čím častejšie. Pre istotu nájdete naše foto a info o nás aj na tejto našej internetovej stránke.

Koordinátori – spolupracovníci

Okrem nás kňazov pôsobia v našom centre aj laickí pracovníci – koordinátori. So športovými aktivitami nám pomáha koordinátor, Mgr. Miroslav Balšínek. Mužom „pre všetko“ je v našom Univerzitnom pastoračnom centre pán Ján Bodor, ktorý u nás pracuje ako dobrovoľník, po domácky ho voláme ujo Janko, ale reaguje aj na oslovenie profesor, lebo nielen svojim výzorom, ale zvlášť životnými skúsenosťami je skutočným profesorom. Ujo Janko má na starosti technické záležitosti, fotografovanie, ale vynikajúco zvláda aj organizačné záležitosti.

VY

No a potom sú to mnohí spolupracovníci z radov študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku, teda VY. Všetkých vás pozývame do nášho spoločenstva. Navzájom sa potrebujeme. Potrebujeme vaše talenty, vynaliezavosť, vašu šikovnosť, vašu mladosť ducha. Bez vás sme ako generáli bez vojska

UPaC – skratka nášho univerzitného pastoračného centra

Pri zakladaní nášho Univerzitného pastoračného centra v niekoľkých univerzitných mestách Slovenska už podobné centrá jestvovali. Tieto zaužívali skratku UPC. V tom čase však jestvovala aj káblová televízia, ktorá túto značku používala. Aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam, skratku UPC sme obohatili o malé „a“ medzi písmenami P a C, čiže UPaC. Niektorí spočiatku nesprávane čítali našu skratku ako Univerzitné a pastoračné centrum, ale my sme Univerzitné pastoračné centrum, teda v skratke UPaC. Malé „a“ má nám pripomenúť aj našu pozemskú pominuteľnosť. Niektorí starší ľudia zvyknú vravieť: Kedysi sme boli mladí a krásni, dnes sme už len „a“. Malé „a“, aby sme nezostali príliš smutní, má nám pripomenúť aj naše smerovanie do Domu nášho otca, kde zažijeme ozajstnú plnosť, všetko vo všetkom.
V centre nájdete nielen priestory pre váš oddych, ale aj odpovede na vaše otázky, a informácie Kto? Čo? Kde? Kedy? A Ako?

Sídlime

Určite nás nájdete v priestoroch suterénu Bloku B, kde sa nachádzajú priestory nášho Univerzitného pastoračného centra. Nemôžem nepripomenúť, že budeme sa stretávať aj na Sústredeniach zo spirituality, ktoré budeme moderovať. Už je len potrebné dodať, že študenti nás zvyknú oslovovať slovom otec, napr. otec Jozef, otec Dušan, otec Róbert… Otcami sa cítime byť aj vnútri, cítime sa byť vašimi duchovnými otcami. Otec je nie len ten, kto plodí, ale aj ten, kto vychováva. A my vám chceme pomôcť k vášmu rastu. Niektorí nás zvyknú oslovovať aj slovom kaplán, nuž vyberte si. Aby ste nás dobre poznali, budeme sa usilovať byť s vami čím častejšie. Pre istotu nájdete naše foto a info o nás aj na tejto našej internetovej stránke.

Ružomberok, Hrabovská cesta 1, Blok B (Mladá generácia)

Zriadil nás

Spišský diecézny biskup, Mons. František Tondra 1. novembra v roku 2002 ako Účelové zariadenie Cirkvi.

Naše prianie

Aby sa každý cítil prijatý, milovaný, vzácny a jedinečný…

Náš cieľ

• prostredníctvom podujatí slúžiť celému univerzitnému spoločenstvu, ružomberskej verejnosti, našej krajine, Európe, svetu, nebu…
• prispievať k budovaniu vzťahov a priateľstiev s Bohom, so sebou samým a s druhými
• vytvárať jednotu ducha porozumenia, rodinnosti a vzájomnej spolupráce.

SME PRIJÍMATELIA 2% DANE

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.