Zakladné informácie

Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

IČO: 50439286

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN SK8809000000005040576744
Číslo účtu: 5040576744/0900
 

E-mail: upac.rk@gmail.com

Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

IČO: 50439286

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN SK8809000000005040576744
Číslo účtu: 5040576744/0900

E-mail: upac.rk@gmail.com

ThLic. Ján Bystriansky, duchovný správca UPaC

+421 915 352 988, E-mail: bystrjan@gmail.com

 

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., Univerzitný kaplán UPaC

+421 918722142, E-mail: jozefzvanda@gmail.com

 

ThDr. Igor Suchý, PhD., grécko-katolícky kňaz

+421 911812422, E-mail: igor.suchy@gmail.com

 

Mgr. Slávka Rišová, Koordinátorka UPaC

+421 903629255, E-mail: slavkarisova@gmail.com

 

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.

E-mail: jozefzvanda@gmail.com      Mobil: +421 918 722142 Volám sa Jozef Žvanda. Pochádzam zo Šarišských Draviec, čo je obec s cca 1200 obyvateľmi na Hornej Toryse, kde som sa aj narodil. Áno, narodil som sa 17. júla 1967 a to doma, na rodnej hrude, lebo ja som sa pýtal na...

viac informácii

ThLic. Ján Bystriansky, Duchovný správca UPaC

E-mail: bystrjan@gmail.com       Mobil: +421 915 352 988 Rodák z Vyšného Kubína, narodený v roku 1979. Za kňaza bol vysvätený 23.06.2007. Od 1. júla 2021 je Duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku Volám sa Ján Bystriansky. Pochádzam tu z neďalekého Vyšného Kubína. Narodil som sa...

viac informácii

Mgr. Mária Lovichová

Som vydatá a bezdetná, bývam v Kalamenoch. Som absolventkou Katolíckej univerzity, odboru sociálna práca. V UPaC pracujem ako účtovníčka a mám pod kontrolou celú jeho finančnú stránku. Mojou obľúbenou voľnočasovou aktivitou je práca v záhradke a okolo môjho rodinného domu. Myslím si o sebe, že nie som zrovna spoločenský typ...

viac informácii

Mgr. Slávka Rišová

Som vydatá, mám dve deti a som absolventkou Katolíckej univerzity, odboru sociálna práca. V UPaC zastávam pozíciu administratívneho pracovníka a mám na starosti tlačenie, kopírovanie, písanie projektov a čokoľvek, čo je v kancelárií potrebné. Som do veľkej miery spoločenský typ, mám rada stretnutia s priateľmi a ich rodinami, spolu podnikáme...

viac informácii