Nová encyklika Benedikta XVI. „Caritas in veritate“

Vatikán(7. júla,RV) – Svätá stolica  predstavila v poradí tretiu encykliku Benedikta XVI., ktorá nesie názov „Caritas in Veritate“, teda Láska v pravde. Svätý Otec tak po predchádzajúcich dvoch encyklikách Deus Caritas est (2005) a Spe salvi (2007) rozvíja hlbšie sociálne témy v dnešnej globalizovanej dobe. V úvode sa Benedikt XVI....

pokračovať v čítaní

Rok kňazov – sv. Ján Mária Vianney, patrón kňazov

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz Sviatok: 4. august 1786-1859 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly, čo bola pomerne veľká obec asi osem kilometrov severovýchodne od Lyonu vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem neho mali...

pokračovať v čítaní