Veľký piatok 2021. Ježišova opustenosť na kríži a naša opustenosť

Milí priatelia! V dnešný Veľký piatok 2. apríla 2021, keď si pripomíname šestnásť rokov od odchodu pápeža sv. Jána Pavla II. do Domu Nebeského Otca, zrazu všetko stíchlo. Tu v Ružomberku je dennodenne veľký hluk a popri našej Katolíckej univerzite prejde denne desať tisícky áut z celého Slovenska a zo zahraničia. No dnes je tu...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky na sviatok sv. Ondreja, apoštola. Páter František Kovaľ SJ – Zanechať včerajšie

V prvom čítaní sme počuli: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ Chcem aj ja hlásať dobrú zvesť – lebo to je povolanie rybárov. Aspoň tých päť minút. Aby som bol krásny a aby som skrášľoval. Hľa dnešná dobrá zvesť: Zanechaj to, čo ťa robí malým. Buď veľký. Zanechaj malé...

pokračovať v čítaní

Vzťah s Bohom. To je akože čo?

Jedného dňa som si na Facebooku našla správu od kamarátky, s ktorou sme sa nevideli niekoľko rokov. Jej otázka ma prekvapila: „Si zasnúbená?“ nepochopila som, o čo jej ide. „Samozrejme, že nie som, dala by som ti vedieť. Čo ti to napadlo?“ „Na profilovke máš prsteň a vyzerá ako snubný.“...

pokračovať v čítaní

Chvála je kľúčom od brány víťazstva

Je večer. Chystáte sa spať. Ešte predtým, než  si ľahnete a zakryjete sa mäkkou perinou, sadnete si na kraj postele a prežehnáte sa (takto to odmalička robím ja). Na rade je večerná modlitba. Ďakujete za uplynulý deň, ale zrejme viac prosíte. Bože, daj, aby toto… Bože, daj, aby tamto… My...

pokračovať v čítaní

Cirkev, stĺp a opora pravdy

„Milovaný, toto ti píšem, …aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy,“ čítame v stredu 16. septembra 2015 v Bohoslužbe slova (1Tim 3, 14-15). Apoštol Pavol až trúfalo hovorí na adresu Cirkvi, ktorá podľa jeho vyjadrenia je stĺpom a oporou pravdy. Áno, bola by...

pokračovať v čítaní

Boh nepozná otváracie hodiny, je tu nonstop

Poznáte to. Zaťažení problémami strácate pevnú pôdu pod nohami. Navonok sa snažíte pôsobiť pokojne, vaše vnútro však kričí. Problémy v škole, v práci, sklamania či choroby. Ako len dobre padne vyrozprávať svoje starosti blízkemu človeku. Často sa stáva, že keď sa vyžalujeme, odrazu sa nám naša situácia nezdá byť až...

pokračovať v čítaní

Starozákonná Zuzana a Panna Mária

Na poslednom mariánskom stretnutí sme sa rozprávali o Zuzane. Táto krásna a zbožná žena vynikala viacerými kladnými vlastnosťami. Predovšetkým to bola dôvera v Pána v kombinácii s veľkou dávkou rozhodnosti a odvahy, o čom nám svedčí jej príbeh zo Starého zákona (Dan 13). Keď už všetko nasvedčovalo tomu, že tvrdeniu starcov – sudcov sa verilo, akoby...

pokračovať v čítaní

Hľadá sa donor

Ján Almužník (John the Merciful, John the Almsgiver) ktorého spomienka vychádza na dnes /23. január/ pochádzal z Cypru  a narodil sa približne okolo roku 560. Bol biskupom, patriarchom v Alexandrii /druhé najväčšie mesto Egypta, leží pri mori, 3,5 mil. obyv./ a preslávil sa svojím menom tým, že dokázal do svojho okolia...

pokračovať v čítaní

Homília pri príležitosti sviatku sv. Alberta Veľkého

Drahí bratia a sestry!   Dnešný deň si pripomíname veľkého svätca, patróna tejto kaplnky, sv. Alberta Veľkého. Sv. Albert pochádzal z juhozápadnej oblasti Nemecka. Jeho životopisci uvádzaju, že bol veľmi nadaný. Po štúdiach, ktoré ukončil  s vynikajúcimi výsledkami, vstúpil v Padove do dominikánskej rehole. Potom pôsobil ako farár v Kolíne, neskôr ako profesor, provicial rádu, dôverník...

pokračovať v čítaní

Príhovor o. Róberta Slotku (Mládežka 25.2.2013)

Milí duchovní otcovia, milí miništranti, milí mladí priatelia, pôstne obdobie s Božou pomocou pokračuje ďalej a my máme priestor na takzvané duchovné cvičenie. Cítim sa povzbudený od mnohých študentov, ktorí často prichádzajú za mnou a hovoria  mi – pán kaplán, chceli by sme mať krížovú cestu. Je pre mňa skutočným povzbudením, že aj...

pokračovať v čítaní