MMS pre Teba 2

Možno tieto prvé decembrové dni sú sychravé a plné hmly. Aj dni Tvojho či môjho života sú neraz plné hmly. Hmla prekáža svetelným lúčom, aby sa nás dotýkali. Pociťujeme to všetci. Vždy to tak pociťujeme, či v našom živote ide o fyzickú alebo duchovnú hmlu. Keď nás preniká úzkosť z...

pokračovať v čítaní

MMS pre Teba

Kríž prináša a prenáša vzácnu energiu všade, ďalej a ďalej, pre všetkých. A nielen pre moju elektrickú zástrčku. Kríž prináša oveľa vzácnejšiu energiu, než si myslíš. Keď pôjdeš okolo a budeš míňať tieto kríže, rozosiate po celej krajine, aby prinášali vzácnu energiu do všetkých domovov, spomeň si na iný kríž,...

pokračovať v čítaní

Dnes nás navštívila Anka Kolesárová

Vďaka duchovnému otcovi Pavlovi Hudákovi, riaditeľovi Centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, k nám na pôdu Katolíckej univerzity v Ružomberku dnes v sobotu, krátko pred Prvou adventnou nedeľou, zavítala blahoslavená Anka Kolesárová. Presnejšie povedané k nám dnes vďaka otcovi Pavlovi Hudákovi, ktorý počas tohto víkendu vedie pre vyše dvadsiatku...

pokračovať v čítaní

Advent 2018 – Príde Kristus, Spasiteľ náš…

Prvou adventnou nedeľou, ktorú slávime zajtra, t.j. v nedeľu 2. decembra 2018, vstupujeme do nového liturgického roka, počas ktorého si budeme sprítomňovať celú históriu spásy. Áno, budeme si ju sprítomňovať, nielen pripomínať, lebo naša viera nám umožňuje sprítomniť si minulosť. Preto kresťania nežijú akoby v múzeu, kresťania sa dotýkajú minulosti, keď...

pokračovať v čítaní

Svätý apoštol Ondrej – Tajomstvo povolania. Piatok 30.11.2018

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. (Mt 4, 18-22) V čom je ukryté tajomstvo povolania...

pokračovať v čítaní

Naučil som sa, že…

Pred pár rokmi som vo svojej E-mailovej schránke našiel text pod názvom: „Naučil som sa…“ Neviem, kto je jeho autorom, v každom prípade sú to však veľmi hlboké slová, nažitá skúsenosť neznámeho človeka, ktorú vložil do týchto riadkov. A tak po rokoch sa k nim opäť vraciam, aby povzbudil mňa, moju dušu, ale...

pokračovať v čítaní

144.000 vykúpených. Zmestím sa do tohto počtu aj ja? Pondelok, 26.11.2018

V dnešnom úryvku zo Zjavenia apoštola Jána čítame: „Ja, Ján, som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca“ (Zjv 14, 1-5). 144.000 vykúpených z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi? Iba 144.000 vykúpených, ako to niektorí tvrdia? Ale veď...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Krista Kráľa 2018. Pritiahni si nás k sebe, Ježišu Kráľu! (Jn 18, 33-37)

Nedeľa Krista Kráľa – Kristus Kráľ, aký má význam pre nás, zvlášť v súvislosti s našim životom a aj so sv. Katarínou Alexandrijskou, na ktorú si pri liturgii spomíname vždy 25. novembra, čo je práve dnes? V dnešnom evanjeliu Ježiš je zatknutý a stojí pred Pilátom, ktorý ho vypočúva. Nakoniec sa ho Pilát neisto...

pokračovať v čítaní

Sladkosť a horkosť Božieho slova, Piatok 23.11.2018 (Zjv 10, 8-11)

Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch.“ V Zjavení svätého apoštola Jána sa nám dnes ponúka istý obraz. Apoštol Ján zjedol...

pokračovať v čítaní

Keď Boh plače, štvrtok 22.11.2018, (Lk 19, 41-44)

Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a zazrel mesto, plakal nad ním… Plač. Ježišov plač. Boží Syn, Baránok Boží, Ježiš Kristus dnes plače nad Jeruzalemom. Nie je to zvláštne, že Boh plače? Potom aký je to Boh, keď plače? Môže byť toto všemohúci Boh, keď plače? Prečo s tým niečo neurobí, prečo niečo...

pokračovať v čítaní