23. Nedeľa A 2020, „A čo je teba do mňa? Čo sa staráš o mňa?“

 „A čo je teba do mňa? Čo sa staráš o mňa? Nemiešaj sa do mňa, to je moja vec! Som už dospelý a môžem si robiť, čo chcem. Daj mi pokoj! Dajte mi všetci pokoj!“ Ako často zaznievajú takéto alebo podobné slová a vety v našom živote. Ako často zaznievajú z našich úst… No ponad...

pokračovať v čítaní

16. nedeľa A 2020, Svojím slovom byť ľudský, (Mud 12, 13.16-19)

Počas Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro v roku 2013 v jedno dopoludnie v rámci duchovného rozhovoru ma svojim postojom zaujalo jedno mladé dievča, vysokoškoláčka v Východu. Ešte v ten deň som si sadol k počítaču a napísal som úvahu, ktorej som dal názov: O sile stáť si za slovom Dnes je štvrtok 25. júla 2013, od rána...

pokračovať v čítaní

Prázdninové čítanie: O chrápaní nebeských archanjelov

Spolu so študentmi veľa putujeme. Vďaka Svetovým dňom mládeže putujeme aj veľmi ďaleko, aj za široký oceán. Tak sme v roku 2008 spoločne zažili krásny pútnický príbeh u protinožcov v Austrálii, či o pár rokov neskôr, v roku 2013, sme obdivovali mohutný Atlantický oceán a jeho silu z nádhernej pláže Copacabana v Brazílii.   V UPaC-čku spolu so študentmi veľa...

pokračovať v čítaní

Prázdninové čítanie: Keď si rehoľná sestra zapáli cigaretku…

Pred časom som istej našej študentke, ktorá je zároveň rehoľnou sestrou, zadal úlohu, napísať esej, ktorá súvisí s názvom tohto článku, teda: „Keď si rehoľná sestra zapáli cigaretku…“ Táto téma mi skrsla v hlave  po jednom z rozhovorov s našimi študentmi, ktorí mi položili práve takúto otázku: „A smie rehoľná...

pokračovať v čítaní

Piatok 03.07.2020, Sv. Apoštol Tomáš – Neveriaci Tomášovia dnešných čias

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20, 24-29) Koľko dní strávili apoštoli...

pokračovať v čítaní

Nezabúdať na svoju vlastnú históriu! 5. júl 2020

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, 5. júl 2020. Nezabúdať na svoju vlastnú históriu! Pri vstupe do jednej z budov bývalého koncentračného tábora v poľskom meste Osvienčim sa nachádzajú slová Eliho Wiesela, nositeľa Nobelovej ceny, ktorý prežil koncentračný tábor v Buchenwalde. Nápis znie takto: „Národu, ktorý zabúda na svoju vlastnú históriu, sa môže jeho...

pokračovať v čítaní

Si šťastný?

Navštívenie Panny Márie, 02.07.2020. Si šťastný? Počas cyklistiky do Korytnice, som si v týchto bývalých kúpeľoch na schátranom dome všimol nasprejovaný nápis: „Si šťastný?“ Neviem, kto tieto slová napísal a tiež neviem, komu neznámy autor tieto slová adresoval. V každom prípade aj vo mne tieto slová spôsobili reakciu, aby som si aj aj...

pokračovať v čítaní

29. jún 2020. Sviatok sv. Apoštolov Petra a Pavla. „Čo mi prináša pokoj do môjho života?“

Počas pandémie korona vírusu spolu s otcom Róbertom Slotkom sme našim študentom z Katolíckej univerzity v Ružomberku, s ktorými sme nestihli absolvovať predmet Sústredenie zo spirituality – Spiritualita dobra, zadali náhradnú prácu. Časť z nej bolo vypracovať krátku esej pod názvom: „Čo mi prináša pokoj do môjho života?“ Mnohí túto úlohu zvládli dobre, a tak...

pokračovať v čítaní

13. Nedeľa A 2020. Svetlo pre bezdetné manželstvo

V ktorýsi deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Žila tam zámožná žena, ktorá ho pozvala k stolu. Ona povedala svojmu mužovi: „Vidím, že je to svätý muž Boží, čo sa u nás vždy zastavuje. Urobme mu na poschodí malú murovanú izbičku… Elizeus sa jedného dňa opýtal svojho sluhu Gieziho, čo by sa dalo pre...

pokračovať v čítaní

Piatok 26.06.2020. Ako nestratiť svoju vlastnú krajinu pod Tatrami a ani slobodu.

V piatom mesiaci v siedmy deň mesiaca – v devätnástom roku panovania babylonského kráľa – prišiel do Jeruzalema Nabuzardan, veliteľ telesnej stráže a služobník babylonského kráľa; podpálil Pánov dom, kráľovský palác i všetky jeruzalemské domy. Všetky domy ľahli popolom. Chaldejské vojsko, čo bolo s veliteľom telesnej stráže, rozbúralo i hradby okolo Jeruzalema. A zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste,...

pokračovať v čítaní