Nezabúdať na svoju vlastnú históriu! 5. júl 2020

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, 5. júl 2020. Nezabúdať na svoju vlastnú históriu! Pri vstupe do jednej z budov bývalého koncentračného tábora v poľskom meste Osvienčim sa nachádzajú slová Eliho Wiesela, nositeľa Nobelovej ceny, ktorý prežil koncentračný tábor v Buchenwalde. Nápis znie takto: „Národu, ktorý zabúda na svoju vlastnú históriu, sa môže jeho...

pokračovať v čítaní

Si šťastný?

Navštívenie Panny Márie, 02.07.2020. Si šťastný? Počas cyklistiky do Korytnice, som si v týchto bývalých kúpeľoch na schátranom dome všimol nasprejovaný nápis: „Si šťastný?“ Neviem, kto tieto slová napísal a tiež neviem, komu neznámy autor tieto slová adresoval. V každom prípade aj vo mne tieto slová spôsobili reakciu, aby som si aj aj...

pokračovať v čítaní

29. jún 2020. Sviatok sv. Apoštolov Petra a Pavla. „Čo mi prináša pokoj do môjho života?“

Počas pandémie korona vírusu spolu s otcom Róbertom Slotkom sme našim študentom z Katolíckej univerzity v Ružomberku, s ktorými sme nestihli absolvovať predmet Sústredenie zo spirituality – Spiritualita dobra, zadali náhradnú prácu. Časť z nej bolo vypracovať krátku esej pod názvom: „Čo mi prináša pokoj do môjho života?“ Mnohí túto úlohu zvládli dobre, a tak...

pokračovať v čítaní

13. Nedeľa A 2020. Svetlo pre bezdetné manželstvo

V ktorýsi deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Žila tam zámožná žena, ktorá ho pozvala k stolu. Ona povedala svojmu mužovi: „Vidím, že je to svätý muž Boží, čo sa u nás vždy zastavuje. Urobme mu na poschodí malú murovanú izbičku… Elizeus sa jedného dňa opýtal svojho sluhu Gieziho, čo by sa dalo pre...

pokračovať v čítaní

Piatok 26.06.2020. Ako nestratiť svoju vlastnú krajinu pod Tatrami a ani slobodu.

V piatom mesiaci v siedmy deň mesiaca – v devätnástom roku panovania babylonského kráľa – prišiel do Jeruzalema Nabuzardan, veliteľ telesnej stráže a služobník babylonského kráľa; podpálil Pánov dom, kráľovský palác i všetky jeruzalemské domy. Všetky domy ľahli popolom. Chaldejské vojsko, čo bolo s veliteľom telesnej stráže, rozbúralo i hradby okolo Jeruzalema. A zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste,...

pokračovať v čítaní

24. jún 2020. Narodenie sv. Jána Krstiteľa. „Ján sa bude volať!“

Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa...

pokračovať v čítaní

11. Nedeľa A 2020, Vrátiť sa domov…

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“ (Mt 10, 5-6) Ježiš zvolal svojich dvanástich apoštolov a prikázal im, aby nezabočovali k pohanom, lež aby radšej išli k svojim vlastným, k ovciam strateným z domu Izraela. Prečo majú ísť...

pokračovať v čítaní

Piatok 12.06.2020, po 10. Nedeli A, Tvorivé ticho pre naše duše

Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode...

pokračovať v čítaní

Sviatok Kristovho Najsvätejšieho Tela a Krvi 2020

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Dnes, na slávnosť Kristovho Najsvätejšieho Tela a Krvi sa v evanjeliu dostávame do Kafarnaumskej synagógy k Ježišovej reči o Eucharistii, ku ktorej prichádza Ježiš spontánne hneď potom, ako zázračne nasýti veľké zástupy a oni sa ho chcú zmocniť a urobiť ho...

pokračovať v čítaní

Utorok 09.06.2020, Desať zakázaných viet pre šťastný život

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 14-16) V roku 1983...

pokračovať v čítaní