Priprav sa na skúšku… Slovo z Kaplnky, Utorok 26.02.2019

„Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku“ (Sir 2, 1-13). Slúžiť Bohu znamená: dať mu svoje srdce, myseľ, dušu, tak ako Mária, keď odpovedala: „Hľa, služobnica Pána…“ zvelebovať ho, chváliť ho za jeho stvoriteľské a vykupiteľské dielo. zvelebovať ho za jeho Syna Ježiša...

pokračovať v čítaní

7. Nedeľa C 2019: Dať na reči psov, či na Pánove slová?

Božie slovo dnešnej nedele nám ponúka dva obrazy človeka. Ten prvý je pozemský a druhý nebeský. Tak totiž v dnešnom druhom čítaní hovorí apoštol Pavol, keď hovorí o pozemskom človeku, ktorého predobrazom je prvý človek Adam, ktorý sa stal živou bytosťou. Ale Pavol hovorí aj o druhom človekovi, o nebeskom človekovi, ktorého predobrazom je nový...

pokračovať v čítaní

Návrat do Panamy, II – Opäť sme na ceste na Svetové dni mládeže.

Tak už to opäť prišlo, opäť ten čas uletel akosi rýchlo, a tak práve teraz sedím a čakám na viedenskom letisku vo Švechate, opäť so študentmi, opäť sme na ceste na Svetové dni mládeže. O poľskom srdci Tie posledné Svetové dni mládeže v lete 2016 mám ešte stále v pamäti. Dobre si pamätám na...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, štvrtok 21.02.2019, Dnešná doba výzvou pre uvedomelé kresťanstvo

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich (Mk 8, 22-26). Ježiš sa pýta učeníkov na ich vieru. Pýta...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda 20.02.2018, Od Boha nám hodená rukavica (Gn 8, 6-22)

Pán zavoňal príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým potrvá zem, neprestane sejba a žatva, chlad a horúčosť, leto a zima, deň a noc.“ Akoby aj Boh rástol a dozrieval....

pokračovať v čítaní

6. Nedeľa C 2019, Požehnaný – zlorečený

„Zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka, svoj domov bude mať v suchopárnej pustatine, kde sa nedá bývať. Požehnaný človek, čo dúfa v Pána. Bude ako strom zasadený pri vode, ktorý k potoku vystiera korene.“ „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám,...

pokračovať v čítaní

Návraty do Panamy, resp. Ako sme sa vo švajčiarskom Zűrichu stretli s Ankou Kolesárovou

Cestou do Panamy sme počas medzipristátia v sobotu 12. januára 2019 popoludní o 16.00 hod. vo švajčiarskom Zűrichu vystúpili z lietadla a spojovacím tunelom mierili do letiskovej pristávacej haly. Keď sme už takmer všetci z našej výpravy vstúpili dnu, hneď som si tam pri stene všimol na stráži stojaceho vysokého vojaka. Jeho uniforma bola...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Pondelok 11.02.2019, 27. Svetový deň chorých

Boh povedal: „Buď svetlo!“ A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré… Gn 1, 1-19 Pápež František vo svojej prvej encyklike Lumen fidei – Svetlo viery hovorí, že výrazom SVETLO VIERY cirkevná tradícia označovala veľký dar, ktorý nám priniesol Ježiš a ktorý sa v Jánovom evanjeliu predstavuje takto: „Ja som...

pokračovať v čítaní

MMS pre Teba, 6 – Domov

(Mk 6, 1-6) Ježiš sa vrátil domov a…, a oni ho neprijali. Každý z nás potrebuje domov, domov, v ktorom si prijatý, v ktorom si milovaný. Nie, naozaj nie, nie dom nestačí. Každý z nás potrebuje DOMOV. Lebo domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Text a Foto: Jozef Žvanda  

pokračovať v čítaní

MMS pre Teba, 5 – O Paname týchto dní

V nedeľu som sa šťastlivo vrátil z Panamy, kde som sa spolu so študentmi a pedagógmi Katolíckej univerzity v Ružomberku zúčastnil na Svetových dňoch mládeže Panama 2019. Počas troch týždňov nášho pobytu sme tam, v krajine na Panamskom kanáli, zažili nezvyčajné prijatie. Môžem smelo povedať, že ak mi Pán Boh dal možnosť zúčastniť sa už...

pokračovať v čítaní