Streda 16.09.2020 po 24. Nedeli A, Nastúpiť na vznešenú cestu

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy...

pokračovať v čítaní

15. september 2020, Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Prečo dobrí ľudia tak často opúšťajú Ježiša?

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27) V duchu dnes, na sviatok Sedembolestnej...

pokračovať v čítaní

14. September 2020, Povýšenie svätého Kríža. Pohliadnuť na Kristov kríž s láskou.

Roku 326 sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus, Boží Syn. Cisár dal v roku 335 na tomto mieste postaviť veľkolepú Baziliku, kde bola umiestnená časť Kristovho kríža. Druhá časť putovala do Crihradu, sídla rímskych cisárov. Cisár Konštatín Veľký si z nej ponechal iba časť...

pokračovať v čítaní

24. Nedeľa A 2020, Ako chceš byť zdravý, keď sa na svojho blížneho hneváš?

Manžel vyčíta svojej manželke: „Veď si mi už toľkokrát vravela, že si mi už odpustila!“ „Áno, odpustila som ti, ale nezabudla!“, odpovedá manželka. A čo Boh? Žalmista nám dnes spieva: „Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti...

pokračovať v čítaní

23. Nedeľa A 2020, „A čo je teba do mňa? Čo sa staráš o mňa?“

 „A čo je teba do mňa? Čo sa staráš o mňa? Nemiešaj sa do mňa, to je moja vec! Som už dospelý a môžem si robiť, čo chcem. Daj mi pokoj! Dajte mi všetci pokoj!“ Ako často zaznievajú takéto alebo podobné slová a vety v našom živote. Ako často zaznievajú z našich úst… No ponad...

pokračovať v čítaní

16. nedeľa A 2020, Svojím slovom byť ľudský, (Mud 12, 13.16-19)

Počas Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro v roku 2013 v jedno dopoludnie v rámci duchovného rozhovoru ma svojim postojom zaujalo jedno mladé dievča, vysokoškoláčka v Východu. Ešte v ten deň som si sadol k počítaču a napísal som úvahu, ktorej som dal názov: O sile stáť si za slovom Dnes je štvrtok 25. júla 2013, od rána...

pokračovať v čítaní

Prázdninové čítanie: O chrápaní nebeských archanjelov

Spolu so študentmi veľa putujeme. Vďaka Svetovým dňom mládeže putujeme aj veľmi ďaleko, aj za široký oceán. Tak sme v roku 2008 spoločne zažili krásny pútnický príbeh u protinožcov v Austrálii, či o pár rokov neskôr, v roku 2013, sme obdivovali mohutný Atlantický oceán a jeho silu z nádhernej pláže Copacabana v Brazílii.   V UPaC-čku spolu so študentmi veľa...

pokračovať v čítaní

Prázdninové čítanie: Keď si rehoľná sestra zapáli cigaretku…

Pred časom som istej našej študentke, ktorá je zároveň rehoľnou sestrou, zadal úlohu, napísať esej, ktorá súvisí s názvom tohto článku, teda: „Keď si rehoľná sestra zapáli cigaretku…“ Táto téma mi skrsla v hlave  po jednom z rozhovorov s našimi študentmi, ktorí mi položili práve takúto otázku: „A smie rehoľná...

pokračovať v čítaní

Piatok 03.07.2020, Sv. Apoštol Tomáš – Neveriaci Tomášovia dnešných čias

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20, 24-29) Koľko dní strávili apoštoli...

pokračovať v čítaní