O nás mužoch, ktorí máme dozrieť v zrelých mužov, milujúcich otcov

V pondelok 15. marca 2021 sme v evanjeliovej perikope stretli Ježiša opäť v Káne Galilejskej, kde pred časom na miestnej svadbe urobil svoj prvý zázrak, keď tu premenil vodu na víno, a tak mladých novomanželov zachránil od možných nepríjemností. Dnes, keď je tu Ježiš opäť, prichádza za ním istý kráľovský úradník, ktorý má v Kafarnaume...

pokračovať v čítaní

V Roku sv. Jozefa o sv. Jozefovi, o jeho tmavej noci, o našich tmavých nociach a krízach

Milí priatelia! Od 8. decembra 2020 prežívame Rok sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Osobnosť sv. Jozefa nás môže všetkých povzbudiť, inšpirovať a zároveň náš Boh nás môže na príhovor sv. Jozefa aj uzdraviť, môže uzdraviť naše hrdé mužské srdcia, rovnako ako môže uzdraviť aj neraz ranené srdcia mnohých dievčat a žien....

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 08.03.2021, Apoštolský list sv. Jána Pavla II. Parati Semper – Vždy pripravení, chlapcom a dievčatám celého sveta

Bol som gymnazistom, tretiakom a chýbali mi necelé štyri mesiace k tomu, aby som dovŕšil svojich vysnívaných osemnásť, keď 31. marca, na Kvetnú nedeľu čiže na Nedeľu utrpenia Pána v roku 1985, v siedmom roku pontifikátu, vtedajší pápež sv. Ján Pavol II. zverejnil Apoštolský list, ktorý významne poznačil smerovanie Cirkvi v budúcnosti,...

pokračovať v čítaní

3. Pôstna nedeľa B 2021. O Jeruzalemskom chráme, o novom Duchovnom chráme, o našich zatvorených kostoloch a o nás…

Ahojte priatelia! Slávime už Tretiu pôstnu nedeľu, sme tak už v podstate v polovici celého pôstneho obdobia. V Bohoslužbe slova dnes spolu s Ježišom vstupujeme do Jeruzalemského chrámu, do tak prevzácneho chrámu židovského národa. Sem po stáročia prichádzali celé generácie mladých aj starých s modlitbou na perách, s túžbou byť ešte bližšie pri Bohu, so slovom...

pokračovať v čítaní

Video slovko na 2. Pôstnu nedeľu B 2021

Ahojte priatelia! Pred nami je už druhá pôstna nedeľa, a tak sa krôčik po krôčiku blížime k Veľkonočným sviatkom. Bohoslužba slova tejto nedele upriamuje našu pozornosť na Božie Otcovstvo a Synovstvo, a tak nás zároveň pozýva zamýšľať sa aj nad našim pozemským otcovstvom a synovstvom. Sme to my, muži, ktorí máme nezastupiteľné miesto v rodine, v spoločnosti...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská sv. omša, 22.02.2021, Encyklika sv. Jána Pavla II. – Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov

Apoštoli Slovanov, svätý Cyril a svätý Metod zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým evanjelizačným dielom, ktoré uskutočnili. Ba možno tvrdiť, že ich pamiatka sa stala osobitne živou a aktuálnou za našich dní. (SA 1) Pápež, sv. Ján Pavol II. vydal túto encykliku pri príležitosti viacerých jubileí: 1100 rokov od...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 08.02.2021. Boží prst na počiatku všetkého stvorenstva, veda a viera.

V bohoslužbe slova dnešného dňa vstupujeme do prvej knihy Svätého Písma, do Knihy Genezis – Knihy Pôvodu. Hneď prvé slová Svätého Písma nás uvádzajú do tajomstva stvorenia sveta a ponúkajú nám prvú najdôležitejšiu správu pre celé ľudstvo všetkých čias: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ Nebo a celý nekonečný vesmírny svet a naša zem,...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská sv. omša 25. január 2021. Obrátenie sv. Pavla a naša „Alma Mater“

Záver Lukášovho Evanjelia – učeníci sa po Ježišovom nanebovstúpení s veľkou radosťou vrátili z Olivovej hory do Jeruzalema. Táto ich veľká radosť zaujala aj emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý sa pýta: „Ako je to možné, že sa apoštoli vrátili do Jeruzalema s tak veľkou radosťou, keď sa pred chvíľou rozlúčili so svojim učiteľom...

pokračovať v čítaní

3. Nedeľa v Období cez Rok B 2021. Čas a zmena zmýšľania vo svetle Evanjelia

Dnešná nedeľa, ktorá je treťou v období cez rok, z rozhodnutia pápeža Františka nesie aj zvláštny titul: Nedeľa Božieho slova a pripomína všetkým pastierom i veriacemu ľudu význam a hodnotu Svätého Písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou. „Deň venovaný Biblii,“ ako píše v Note na Nedeľu Božieho slova kardinál Róbert Sarah,...

pokračovať v čítaní

Polnočná 2020

Aké boli prvé Vianoce, keď prichádzal na svet Boží Syn? Boli vianočnou idylkou? Prvé Vianoce sa udiali v kríze, v  neprijatí od ľudí, bez prístrešia nad hlavou, v ľudskom a nočnom chlade betlehemskej noci. Nie v bohatom paláci, lež v chudobnej maštali prichádza v tichu na svet Boží Syn. A Boh sa zato nehanbí. Áno, je tu...

pokračovať v čítaní