Klobáska a slaninka, lyže a obrázok svätý

V dnešnom Božom slove zaznieva problematika pokušenia. V prvom čítaní diabol pokúšal Evu. Dôsledky rozhodnutia našich prarodičov znáša a bude znášať človek až do konca čias. V evanjeliu sa odohráva podobná situácia. Presviedčame sa tu, že pokušiteľovi nikto a nič nie je sväté, a tak sa nezastaví ani pred Božím...

pokračovať v čítaní

Túžim byť šťastný…

„Je katolícky veriaci šťastnejší, ako ostatní?“, pýta sa nemecký publicista Peter Seewald v knihe Soľ zeme bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery, kardinála Jozefa Ratzingera. Podľa súčasného pápeža je šťastie mnohostranná kategória. V reči na vrchu Pán Ježiš blahoslavenstvami otvára školu šťastia. Táto škola šťastia však stojí v protiklade s...

pokračovať v čítaní

Čo priniesol prvý týždeň Letného semestra?

V pondelok 14. februára 2011 sme so svätým Valentínom vstúpili do nového semestra. Sympatický svätec – mučeník, ktorý napriek cisárovmu zákazu požehnával manželstvá rímskych vojakov je patrónom nielen zamilovaných, ale aj všetkých milujúcich  ozajstnou láskou, ktorá dokáže aj život položiť za svojich priateľov. Sv. Valentín miloval Lásku, za ktorú  aj...

pokračovať v čítaní

Smrť Imricha Vaška pre Katolícku univerzitu darom

V stredu 9. februára 2011 počas sv. omše o 12.15 hod. v Kaplnke sv. Alberta Veľkého na Katolíckej univerzite  v Ružomberku (KU), prítomné spoločenstvo ďakovalo Bohu za dar života pred rokom zosnulého  nezabudnuteľného pedagóga, doc. Imricha Vaška. V homílii, ktorú predniesol súčasný rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, zazneli slová o...

pokračovať v čítaní

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka…“

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu…“ (Lk 2, 29-30) Starec Simeon sa konečne dočkal. Konečne dospel k najdôležitejšiemu bodu svojho života ku ktorému smeroval dlhé roky. Dnes sa v jeruzalemskom chráme stretáva so svojim Pánom, so svojim Spasiteľom. Duch Boží mu...

pokračovať v čítaní

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice

2. februára slávime v cirkvi sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný aj Hromnice. Ak sa obzrieme do minulosti, zistíme, že tento sviatok má bohatú históriu. Názov Obetovanie Pána  sa v Katolíckej cirkvi používa od roku 1969, teda od skončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Názov hovorí, čo sa udialo na štyridsiaty deň po...

pokračovať v čítaní

Štvrtok po 29. nedeli

LK 12, 49 „Oheň som prišiel vrhnúť na zem, a čo chcem? Len aby už vzplanul.“ Oheň mal v histórii človečenstva obrovský význam a stále aj má. Oheň má minimálne dve funkcie: vydáva teplo a vydáva svetlo. Toto sú jeho asi dve najdôležitejšie vlastnosti. Oheň má však ešte mnoho ďalších...

pokračovať v čítaní

Streda po 29. nedeli

Lk 12,39-48 „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.“ Zlodeji dokážu byť veľmi rafinovaní, dokážu geniálne oklamať človeka, len aby ho okradli o niečo hodnotné. A tak pre dosiahnutie svojho zámeru dokážu predstierať masku serióznosti, masku priateľstva, masku zbožnosti a...

pokračovať v čítaní