Kríž, duchovná obnova

Skupina Kelly Family, úspešná na Európskom kontinente zvlášť v 90. rokoch XX. storočia nám vyspievala smutnú pesničku, smutnú osobnú skúsenosť z vlastného života, smrť svojej matky: „Why did you have to die When I was only at the age of five.“ Veľký kríž, aký je to kríž, keď zomrie mama…...

pokračovať v čítaní

„Posadí sa ako tavič a čistič striebra“ (Mal 3,3)

Skupinka žien študovala knihu Malachiáša. Keď študovali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v ktorom sa píše: „Posadí sa ako tavič a čistič striebra…“ Tento verš bol pre ženy ako hlavolam a rozmýšľali, čo tieto slová vlastne hovoria o Božom charaktere. A tak sa jedna z nich ponúkla, že niečo...

pokračovať v čítaní

Pokrytecký Ježiš?

Sú isté situácie v evanjeliu, kde nás môže zaraziť Ježišovo správanie a na chvíľu možno aj zneistiť. Takýmto prípadom je jeho chladná reakcia na prosbu svojej matky na svadbe v Káne: „Žena, ešte neprišla moja hodina!“ Alebo slová rovnako na adresu matky a príbuzných: „Kto je moja matka, kto sú...

pokračovať v čítaní

Chcem sa z teba napiť…

Slovenská hudobná skupina Elán v skladbe Voda, čo ma drží nad vodou spieva: „Chcem sa z teba napiť…“ Ježiš pri stretnutí s neznámou samaritánkou hovorí: „Daj sa mi napiť!“ Možno navlas rovnaké prosby túžby, ale je tomu naozaj tak? Je tu nejaký súvis alebo nejaký rozpor? Keď Jožo Ráž s...

pokračovať v čítaní

Sv. Jozef, človek spravodlivý alebo spravodlivosť, si naozaj spravodlivá?

V sobotu sme oslávili Boha za svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, o ktorom evanjelista Matúš píše, že to bol človek spravodlivý (Mt 1, 19). Ulpian, rímsky právnik z 3. storočia definuje spravodlivosť ako „dare cuique suum“, čo znamená „dať každému, čo mu patrí.“ V tejto súvislosti v Posolstve na pôstne...

pokračovať v čítaní

Klobáska a slaninka, lyže a obrázok svätý

V dnešnom Božom slove zaznieva problematika pokušenia. V prvom čítaní diabol pokúšal Evu. Dôsledky rozhodnutia našich prarodičov znáša a bude znášať človek až do konca čias. V evanjeliu sa odohráva podobná situácia. Presviedčame sa tu, že pokušiteľovi nikto a nič nie je sväté, a tak sa nezastaví ani pred Božím...

pokračovať v čítaní

Túžim byť šťastný…

„Je katolícky veriaci šťastnejší, ako ostatní?“, pýta sa nemecký publicista Peter Seewald v knihe Soľ zeme bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery, kardinála Jozefa Ratzingera. Podľa súčasného pápeža je šťastie mnohostranná kategória. V reči na vrchu Pán Ježiš blahoslavenstvami otvára školu šťastia. Táto škola šťastia však stojí v protiklade s...

pokračovať v čítaní

Čo priniesol prvý týždeň Letného semestra?

V pondelok 14. februára 2011 sme so svätým Valentínom vstúpili do nového semestra. Sympatický svätec – mučeník, ktorý napriek cisárovmu zákazu požehnával manželstvá rímskych vojakov je patrónom nielen zamilovaných, ale aj všetkých milujúcich  ozajstnou láskou, ktorá dokáže aj život položiť za svojich priateľov. Sv. Valentín miloval Lásku, za ktorú  aj...

pokračovať v čítaní

Smrť Imricha Vaška pre Katolícku univerzitu darom

V stredu 9. februára 2011 počas sv. omše o 12.15 hod. v Kaplnke sv. Alberta Veľkého na Katolíckej univerzite  v Ružomberku (KU), prítomné spoločenstvo ďakovalo Bohu za dar života pred rokom zosnulého  nezabudnuteľného pedagóga, doc. Imricha Vaška. V homílii, ktorú predniesol súčasný rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, zazneli slová o...

pokračovať v čítaní

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka…“

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu…“ (Lk 2, 29-30) Starec Simeon sa konečne dočkal. Konečne dospel k najdôležitejšiemu bodu svojho života ku ktorému smeroval dlhé roky. Dnes sa v jeruzalemskom chráme stretáva so svojim Pánom, so svojim Spasiteľom. Duch Boží mu...

pokračovať v čítaní