Pokora, pokoj, tím

V týchto dňoch jasáme z úspechu našich hokejistov na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku. Z úst hráčov a trénerov a rovnako aj z úst komentátorov pri skúmaní príčin úspechu zaznievajú slová: pokora, pokoj, tím. Pokora je vynikajúcou čnosťou, tak prepotrebnou v živote. Iba pokora pokorí mohutnú horu, v...

pokračovať v čítaní

Moja hodina

Ježiš sa v úvode svojej tzv. veľkňazskej modlitby modlí: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba…“ (Jn 17,1). Pán Ježiš si uvedomuje, že sa priblížili k vrcholu svojho pozemského života, blíži sa okamih, hodina, pre ktorú prišiel na túto zem, hodina, na ktorú čakalo celé ľudstvo, hodina,...

pokračovať v čítaní

Voda, pravda a masmédiá

Pri prechádzke prírodou zahľadel som sa na malý potôčik a všímal som si, ako pramienky vody prekonávali prekážky a postupne sa spájali v jedno a naberali na sile. Zaujalo ma to, a tak som začal premýšľať a hľadať súvis medzi príbehom tohto malého potôčika, medzi dnešnou Bohoslužbou slova a témou...

pokračovať v čítaní

Zvelebujem Ťa, Pane, za počatý život…

Zvelebujem Ťa, Pane za počatý život, za Tvoj počatý život pod srdcom Tvojej panenskej matky Márie. Svojim počatím si vstúpil do života nás ľudí a ukázal si, akú nesmiernu hodnotu má náš život, život každého človeka. Zvelebujem Ťa, Pane, za počatý život, za Nepoškvrnené počatie Tvojej panenskej matky Márie. V...

pokračovať v čítaní

„…eris posthac nisi falor oppidorum famula…“

V 13. storočí po Kristovi sa začali v lone Cirkvi rodiť univerzity. Prvé z nich vznikli v Paríži, v Bologni, v Padove a v Oxforde. Univerzity, ako spoločenstvo učiteľov a študentov, boli počas celej histórie svojho trvania a aj dodnes určite sú pre ľudstvo obrovským prínosom. S ich vznikom sa...

pokračovať v čítaní

Teroristi v chráme

Počas slávenia svätej omše v istom meste vtrhli do chrámu maskovaní ozbrojení teroristi. Natiahli samopaly a skríkli: „Kto nechce zomrieť pre Krista, nech hneď z kostola odíde! Kto tu zostane, toho v momente bez váhania zastrelíme!“ Prítomný Boží ľud na chvíľu zmeravel, no po krátkom precitnutí nastal veľký hurhaj, a...

pokračovať v čítaní

Keď príde tma…

Počas jedného zo sympózií v rakúskej Viedni, organizátori podujatia pripravili pre účastníkov, medzi ktorých som patril aj ja, nevšedné prekvapenie. Po náročnom celodennom rokovaní, keď to už človeka tak veľmi ťahá do postele, pozvali nás na návštevu nevšednej reštaurácie v štýle Afriky. Nasvedčovali tomu mnohé fotografie, obrazy, predmety pochádzajúce z...

pokračovať v čítaní

Púšť, ticho, pokušenie a sloboda

Carlo Carretto, taliansky náboženský spisovateľ, člen spoločenstva Malých Ježišových bratov v knižočke Listy z púšte opisuje skúsenosť svojho noviciátu na Sahare. Celý týždeň mal prežiť v samote jaskyne. Spoločnosť mu robil iba Eucharistický Ježiš. Krátko pred začiatkom tu kňaz na kameni odslúžil sv. omšu a zanechal mu niekoľko partikul premenených...

pokračovať v čítaní

O ľuďoch a bohoch…

…je názov filmu, ktorý som si prednedávnom pozrel počas návštevy u priateľov v Nemecku. Film, ktorý zobrazuje skutočný príbeh z roku 1996, získal na filmovom festivale vo francúzskom Cannes v roku 2010 veľkú cenu poroty. Mnohí sekularizovaní Francúzi po zhliadnutí tohto filmu objavili vieru v živého Boha. Čo je hlavnou...

pokračovať v čítaní