Advent opäť prichádza

Adventná doba (lat. advetnus = príchod, priblíženie), vytvorená podľa vzoru prípravnej doby na Veľkú noc, má dvojaký pôvod. Od 5. stor. sa v dobe prípravy na Vianoce zdôrazňovalo Božie vtelenie, vďaka ktorému toto obdobie nadobudlo mariánsky charakter. Na území dnešného Francúzka od 6. stor. pod vplyvom galsko-írskych mníchov obdobie prípravy na...

pokračovať v čítaní

O nepochopených vdovách

Pravidelne raz v mesiaci už niekoľko rokov prichádzajú k nám na pôdu Katolíckej univerzity ružomberskí seniori. Sú to naši starí otcovia a mamy, niektorí pochádzajú aj z nášho rybárpoľského spoločenstva. Náš program začíname slávením sv. omše, potom je to adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a po jej skončení pokračuje prednáška či prezentácia z aktivít našich študentov....

pokračovať v čítaní

V pote dňa sa mi pomaly, ale isto zjavuješ…

Ježiš sa opýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladáte vy? Vy, čo ste denne so mnou, ktorí ma nasledujete, ako ma vnímate, čo si myslíte o mne?“ „Neviem, koho mám doma,“ smutne skonštatovala matka pred tvárou triednej učiteľky na adresu svojho dospievajúceho syna.  „Neviem, koho mám doma.“ Ľudia môžu žiť v...

pokračovať v čítaní

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

Vo štvrtok som s našim tímom z UPaC Jána Vojtaššáka navštívil Baziliku Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Na tomto posvätnom mieste v suteréne Baziliky sme v slovenskej kaplnke slávili sv. omšu. Po jej skončení sme ešte v tichu kontemplovali nástenné maľby. Osobne ma však v tejto kaplnke oslovilo súsošie...

pokračovať v čítaní

Zamyslenie na 21. nedeľu v Cezročnom období B: Keď facky sú už passé

Starký so starkou po dlhom pozemskom živote prišli do neba. Keď im sv. Peter otvoril nebeskú bránu, ohúrení krásou a všetkým tým, čo zrazu videli, stŕpli od úžasu a iba nemo stáli. Po krátkej chvíľke sa starký otočí a starkej náhle vrazí facku. Starká prekvapená správaním svojho manžela sa pýta:...

pokračovať v čítaní

Šialenec

Prebehol popred nás strašnou rýchlosťou. Mnoho jemu podobných pirátov v poslednom čase pomerne často takto páli našou krajinou. „Šialenec“, skríkol niekto v úľaku na adresu vodiča auta, ktorého hukot sa strácal v hluku ešte silnejšieho, okolo nás páliaceho auta. „Šialenci“, bolo počuť ešte raz. Šialencom nazvali aj Ježiša, keď vraveli: „Pomiatol...

pokračovať v čítaní

„Aby všetci boli jedno…“

…modlí sa Ježiš za svojich učeníkov pri poslednej večeri (Porov. Jn 17, 21). Jeho túžba po jednote vyplýva z toho, čo on sám žije, vyplýva z jeho jednoty so svojim Otcom. Jeho túžba po jednote vyplýva aj z ľudskej prirodzenosti, ktorá je hlboko vrytá do srdca človeka. Ježiš sám najlepšie...

pokračovať v čítaní

Pokora, pokoj, tím

V týchto dňoch jasáme z úspechu našich hokejistov na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku. Z úst hráčov a trénerov a rovnako aj z úst komentátorov pri skúmaní príčin úspechu zaznievajú slová: pokora, pokoj, tím. Pokora je vynikajúcou čnosťou, tak prepotrebnou v živote. Iba pokora pokorí mohutnú horu, v...

pokračovať v čítaní

Moja hodina

Ježiš sa v úvode svojej tzv. veľkňazskej modlitby modlí: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba…“ (Jn 17,1). Pán Ježiš si uvedomuje, že sa priblížili k vrcholu svojho pozemského života, blíži sa okamih, hodina, pre ktorú prišiel na túto zem, hodina, na ktorú čakalo celé ľudstvo, hodina,...

pokračovať v čítaní