Šikovní chalani z Haiti

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študujú traja súrodenci, bratia Jean Colin, Jean Rosemond a Nicolas, ktorí pochádzajú z Haiti. Príjemní a šikovní chalani tmavej pleti ešte pred troma rokmi netušili, že sa raz budú vzdelávať v krajine pod Tatrami. Avšak obrovské zemetrasenie 12. januára 2010 zmenilo ich životné plány. Iba o vlások unikli hrozivému nebezpečenstvu. Z mnohých...

pokračovať v čítaní

Na fašiangy o pôste a rozdelených kresťanoch

„Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a Tvoji sa nepostia?“, pýtajú sa niektorí  Ježiša. A On im odpovedá: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť.  No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť“...

pokračovať v čítaní

Vo všetkých ľuďoch poznať Boha

„Nachádzať Boha vo všetkých veciach,“ píše jezuitský kňaz James Martin SJ vo svojej knihe Jezuitský návod (takmer) na všetko „znamená tiež nachádzať Boha vo všetkých ľuďoch.“  A ako príklad ponúka svätého Alfonza Rodrígueza (1532-1617), ktorý bol jezuitským bratom a štyridsať rokov slúžil na jezuitskom kolégiu v španielskej Malorke. Pokorne vykonával prácu vrátnika....

pokračovať v čítaní

Zjavenie Pána – naša duchovná púť

Tajomní Mudrci od Východu na svojej púti dospeli k momentu, ktorý nám opisuje evanjelista Matúš: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu” (Mt 2,11). Tým sa fyzické putovanie týchto mužov zavŕšilo. Ale v tejto chvíli pre nich začína iné, nové...

pokračovať v čítaní

On bude pokoj

Slávime svätú vianočnú noc, keď na svet prichádza Boží Syn. Náš pohľad je upretý do Betlehemskej maštale, kde na slame a sene spí novonarodené Božie dieťa, Boží Syn, Chlieb života, Eucharistia. A v jeho blízkosti bdie starostlivý pestún Jozef, kým jeho manželka a matka dieťaťa Mária, v tichu odpočíva. „Šťastná to žena“, tak by azda...

pokračovať v čítaní

Adventná Mária – prvý svätostánok v dejinách

O pár dní sa v meste Betlehem, ktorého preklad znie Dom chleba, narodí Boží Syn – Chlieb života – Eucharistia. A neskôr, keď nastane rok 2013, budeme si v Cirkvi pripomínať 10. výročie vydania Encykliky Jána Pavla II. pod názvom Ecclesia de Eucharistia – Cirkev žije z Eucharistie.  Tento okružný list určený Cirkvi na celom...

pokračovať v čítaní

Aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie…

„Boh mi je svedkom, ako po vás túžim srdcom Krista Ježiša“, píše dnes svojim učeníkom apoštol Pavol v Liste Filipanom a nebojí sa vyjadriť ani svoje najvnútornejšie pocity k ním. „A modlím sa za to“, hovorí, „aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je...

pokračovať v čítaní

Jes! Boh je dobrý Ocko!

Zuzka Launerová, študentka 2. roč. na Katolíckej univerzite v Ružomberku, bola členkou tímu asi deväťdesiat mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí počas niekoľkých mesiacov tohto roka pripravovali evanjelizačný program pod názvom GODZONE. Všetci mladí sa celý čas postili a modlili za to, aby v novembri počas turné GODZONE po Slovensku, pripravili cestu Pánovi. „Našou...

pokračovať v čítaní

Chcem ti dať tvár… (Celá krásna si, Mária…)

Bullou Ineffabilis Deus (Nevýslovný Boh) dňa 8. Decembra 1854 pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Samotná definícia znie v latinskom jazyku nasledovne: „Ad honorem sanctae et individauae Trinitatis, ad decus et ornamentum Virginis Deiparae, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum...

pokračovať v čítaní

Jeho príchod už som raz zažil

„Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť“ (Lk 21, 25-26). Tak trocha som to už zažil. A zažili to aj mnohí iní. Bolo to...

pokračovať v čítaní