Jes! Boh je dobrý Ocko!

Zuzka Launerová, študentka 2. roč. na Katolíckej univerzite v Ružomberku, bola členkou tímu asi deväťdesiat mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí počas niekoľkých mesiacov tohto roka pripravovali evanjelizačný program pod názvom GODZONE. Všetci mladí sa celý čas postili a modlili za to, aby v novembri počas turné GODZONE po Slovensku, pripravili cestu Pánovi. „Našou...

pokračovať v čítaní

Chcem ti dať tvár… (Celá krásna si, Mária…)

Bullou Ineffabilis Deus (Nevýslovný Boh) dňa 8. Decembra 1854 pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Samotná definícia znie v latinskom jazyku nasledovne: „Ad honorem sanctae et individauae Trinitatis, ad decus et ornamentum Virginis Deiparae, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum...

pokračovať v čítaní

Jeho príchod už som raz zažil

„Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť“ (Lk 21, 25-26). Tak trocha som to už zažil. A zažili to aj mnohí iní. Bolo to...

pokračovať v čítaní

Advent opäť prichádza

Adventná doba (lat. advetnus = príchod, priblíženie), vytvorená podľa vzoru prípravnej doby na Veľkú noc, má dvojaký pôvod. Od 5. stor. sa v dobe prípravy na Vianoce zdôrazňovalo Božie vtelenie, vďaka ktorému toto obdobie nadobudlo mariánsky charakter. Na území dnešného Francúzka od 6. stor. pod vplyvom galsko-írskych mníchov obdobie prípravy na...

pokračovať v čítaní

O nepochopených vdovách

Pravidelne raz v mesiaci už niekoľko rokov prichádzajú k nám na pôdu Katolíckej univerzity ružomberskí seniori. Sú to naši starí otcovia a mamy, niektorí pochádzajú aj z nášho rybárpoľského spoločenstva. Náš program začíname slávením sv. omše, potom je to adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a po jej skončení pokračuje prednáška či prezentácia z aktivít našich študentov....

pokračovať v čítaní

V pote dňa sa mi pomaly, ale isto zjavuješ…

Ježiš sa opýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladáte vy? Vy, čo ste denne so mnou, ktorí ma nasledujete, ako ma vnímate, čo si myslíte o mne?“ „Neviem, koho mám doma,“ smutne skonštatovala matka pred tvárou triednej učiteľky na adresu svojho dospievajúceho syna.  „Neviem, koho mám doma.“ Ľudia môžu žiť v...

pokračovať v čítaní

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska

Vo štvrtok som s našim tímom z UPaC Jána Vojtaššáka navštívil Baziliku Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Na tomto posvätnom mieste v suteréne Baziliky sme v slovenskej kaplnke slávili sv. omšu. Po jej skončení sme ešte v tichu kontemplovali nástenné maľby. Osobne ma však v tejto kaplnke oslovilo súsošie...

pokračovať v čítaní

Zamyslenie na 21. nedeľu v Cezročnom období B: Keď facky sú už passé

Starký so starkou po dlhom pozemskom živote prišli do neba. Keď im sv. Peter otvoril nebeskú bránu, ohúrení krásou a všetkým tým, čo zrazu videli, stŕpli od úžasu a iba nemo stáli. Po krátkej chvíľke sa starký otočí a starkej náhle vrazí facku. Starká prekvapená správaním svojho manžela sa pýta:...

pokračovať v čítaní

Šialenec

Prebehol popred nás strašnou rýchlosťou. Mnoho jemu podobných pirátov v poslednom čase pomerne často takto páli našou krajinou. „Šialenec“, skríkol niekto v úľaku na adresu vodiča auta, ktorého hukot sa strácal v hluku ešte silnejšieho, okolo nás páliaceho auta. „Šialenci“, bolo počuť ešte raz. Šialencom nazvali aj Ježiša, keď vraveli: „Pomiatol...

pokračovať v čítaní

„Aby všetci boli jedno…“

…modlí sa Ježiš za svojich učeníkov pri poslednej večeri (Porov. Jn 17, 21). Jeho túžba po jednote vyplýva z toho, čo on sám žije, vyplýva z jeho jednoty so svojim Otcom. Jeho túžba po jednote vyplýva aj z ľudskej prirodzenosti, ktorá je hlboko vrytá do srdca človeka. Ježiš sám najlepšie...

pokračovať v čítaní