A Svetlo vo tmách svieti…

V centre dnešnej veľkonočnej vigílie stojí zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. Ten je ešte na chvíľu očiam učeníkov ukrytý. Ich pohľad ešte zahaľuje hrozivá tma Veľkého piatku. Zmŕtvychvstalý Kristus je ukrytý aj očiam žien, ktoré zavčas nedeľného rána prichádzajú k jeho hrobu s voňavými olejmi, aby pomazali jeho mŕtve telo. Prichádzajú s rozbolenými srdcami plných rozpakov....

pokračovať v čítaní

Studený Veľký piatok Roku Pána 2013

V centre dnešného studeného Veľkého piatku stojí kríž, na ktorom za spásu sveta zomiera Boží Syn. Dnešný Veľký piatok však nie je studený iba kvôli zlému počasiu. Pred zlým počasím sa dá ujsť do teplej izbičky či príjemnej krčmičky. To dobre pochopila aj skupina študentov z Katolíckej univerzity v Ružomberku, s ktorými som...

pokračovať v čítaní

Zelený štvrtok Roku Pána 2013

Pán Ježiš večer pred svojou smrťou jedol so svojimi učeníkmi podľa Mojžišovho nariadenia a pradávneho židovského zvyku veľkonočného baránka. Baránok, ktorého jedli židia pred východom z Egypta stal sa pre nich záchranou. Jeho krv na verajách dverí zabránila anjelovi smrti, aby vstúpil do príbytku a zabil všetko prvorodené. Židia po celé stáročia...

pokračovať v čítaní

Tajomstvo…

Slávime piatu pôstnu nedeľu. Je to čas, keď vrcholí príprava katechumenov na prijatie troch iniciačných sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie, ktoré prijmú počas Veľkonočnej vigílie. Od stredoveku sa od tejto piatej pôstnej nedele dostávala do centra modlitby veriacich myšlienka Kristovho utrpenia a na znamenie smútku sa odstraňovali alebo zahaľovali všetky ozdoby a...

pokračovať v čítaní

Čo to znamená, keď 40% akademicky vzdelaných žien v Európe nechce mať dieťa?

Takúto otázku, ale aj množstvo iných si kladie protestantský pastor Hansjürg Stückelberger zo Švajčiarska v knihe Europas Aufstieg und Verrat. Eine christliche Deutung der Geschichte (Európa – vzostup a zrada. Kresťanská interpretácia minulosti). K množstvu nepríjemných otázok, na ktoré sa snaží nájsť odpoveď ho vyprovokovala negatívna skúsenosť počas návštevy v Africkej Keni, kde...

pokračovať v čítaní

Ježiš je Pán

Počas tvrdých rokov komunizmu mnohí kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry a rovnako aj mnohí laici pre svoju vieru v živého Boha trpeli strašných podmienkach komunistických žalárov. Často sa s nimi zaobchádzalo tvrdšie ako so zločincami, ktorí spáchali najťažšie delikty. Aj kňaz z našej farnosti Andrej Slaninka zažil podobnú tvrdú skúsenosť. Vláčili ho od pražského Pankráca, cez...

pokračovať v čítaní

A opäť tu máme pôst. K čomu nám slúži?

Vrcholom liturgického roka je Veľká noc s veľkonočným obdobím, ktorým predchádza pôstne obdobie. Tieto dve liturgické obdobia pred a po Veľkej noci sa formovali v 3. stor. po Kr. Pôstne obdobie sa oficiálne nazýva „veľkonočná kajúca doba“, a je zameraná na krst a pokánie. Už veľmi skoro sa táto doba rozšírila na štyridsať dní....

pokračovať v čítaní

Dať na Jeho slovo

Už je tomu viac ako tridsať rokov. V tom čase „normalizácie“ v 70.-tych rokoch XX. storočia pôsobil v našej farnosti kňaz,  otec Andrej Slaninka. Bol to veľmi zbožný a vzdelaný muž. Dlhý pobyt v komunistických žalároch ho poznačil na jeho zdraví. Napriek tomu na svoju dobu bol veľmi pokrokový a neustále hľadal spôsob, ako svoje ovečky...

pokračovať v čítaní

Príučka z lásky

Stalo sa to pred deviati rokmi. Bola nedeľa a ja som v našom Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli kázal o láske. Čítali sa totiž dnešné čítania, čítania 4. Nedele cez rok, súčasťou ktorých je aj Hymnus na lásku od sv. Apoštola Pavla. A ja som sa snažil na nedeľné ohlasovanie starostlivo pripraviť....

pokračovať v čítaní

„Pozemská láska nestačí, dôležitejšia je kresťanská láska“ – Páter Elias Vella OFM Conv.

Od štvrtka rána 24. Januára 2013 prebieha na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na Hrabovskej ceste duchovná obnova s exorcistom, františkánskym pátrom Eliasom Vellom z Malty. Exocizmus, okultizmus, mágia a rôzne konšpiračné teórie sú dnes obľúbenými témami nielen masmédií a bulváru, ale sú témou aj mnohých veriacich katolíkov. Mnohí z rozličných dôvodov, ale aj z dôvodu senzácie...

pokračovať v čítaní