Patrónka Slovenska – Sedembolestná. Prečo?

Dnes kresťania katolíci na Slovensku oslavujú Boha za svoju Nebeskú patrónku, Sedembolestnú Pannu Máriu. Táto udalosť, aj keď sa na prvý pohľad môže bagatelizovať, má pre náš národ, nielen pre veriacich katolíkov, veľký význam, aj preto naša štátna legislatíva určila tento deň za deň pracovného pokoja. Pred nami stoja dve...

pokračovať v čítaní

Syn môj, čím si väčší, tým buď pokornejší

Pri uvažovaní nad čítaniami Božieho slova z 22. nedele v období roku C, ktorú slávime 1. septembra 2013, ma zachytili slová z prvého čítania z Knihy Sirachovho syna. Tu svätopisec, zrejme muž zrelého veku, odovzdáva svojmu synovi, teda všetkým nám múdre slová, tak prepotrebné pre život. Stáva sa totiž, že človek rýchlo zabúda. Zvlášť...

pokračovať v čítaní

Svetové dni mládeže v RIU stále v nás žijú

V poradí už dvadsiate ôsme Svetové dni mládeže, ktoré v roku 1985 odštartoval bl. Pápež Ján Pavol II., sa v dňoch 23.-28. júla 2013 uskutočnili  v brazílskom veľkomeste Rio de Janeiro. Bezprostredne pred týmto podujatím, na ktorom sa zúčastnilo viac ako dva milióny mladých ľudí z celého sveta, prebiehal misijný týždeň v diecézach a farnostiach celej Brazílie....

pokračovať v čítaní

Jednoduchšie je obuť si papuče

Žiakovi, ktorý sa stále na každého sťažoval povedal jeho duchovný vodca: „Ak chceš nájsť pokoj, skús zmeniť seba. Je totiž jednoduchšie obuť si papuče, a tak si chrániť nohy, ako vystlať kobercami celý svet“ (Anthony de Mello: Minúta múdrosti). Aj mnohých z nás z rozličných dôvodov postihla choroba chronického sťažovania. Ako len nadobudnúť...

pokračovať v čítaní

Pane, ako mám poznať Teba, keď nepoznám seba?

Pán Ježiš sa v úryvku evanjelia podľa Lukáša, ktoré sa číta v nedeľu 23. júna 2013, pýta svojich učeníkov, za koho ho pokladajú, čo si o ňom myslia. Učeníci sú zarazení jeho otázkou na telo. Možno je ľahšie povedať to, čo si o ňom myslia zástupy. Možno čo – to počuli utrúsiť z ich úst,...

pokračovať v čítaní

Dvaja absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku novokňazmi

Mesiac jún je tradičným mesiacom, počas ktorého na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách   pribúdajú do „Pánovej vinice“ noví robotníci – novokňazi. Medzi týchto odvážnych mužov sa už v minulosti zaradili aj absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Pred rokom bol pre nitriansku diecézu vysvätený absolvent PF KU, Mgr. Martin Daniška. V sobotu 15....

pokračovať v čítaní

8. mája 2013 sme vystúpili na Šíp

Šíp, je krásny kopec týčiaci sa nad sútokom riek Váh a Orava. So Šípom z východnej strany susedí tiež obec Stankovany, ktorú obmýva spomínaný Váh a z druhej strany, zo západu, sú to Kraľovany so známou železničnou stanicou, po ktorej boku vlieva sa Orava do Váhu. Práve tento nádherný a špicatý Šíp so svojou nadmorskou...

pokračovať v čítaní

Ešte chvíľku som s vami…

Bol som ešte bohoslovcom v Kňazskom seminári na Spiši, keď som v jedno popoludnie v blízkosti našej kaplnky stretol postaršieho pána. Pozdravil som ho a v odpovedi na môj pozdrav mi zároveň položil otázku, či tu študujem. Odpovedal som, že áno. A on mi nato: „Aj ja som tu kedysi študoval. Pred päťdesiatimi rokmi sa...

pokračovať v čítaní

O súboji s toleranciou…

Z čítanky zo základnej školy som si spomenul  na rozprávku o súboji  medzi vetrom a slnkom. Obaja sa rozhodli súťažiť, komu z nich sa rýchlejšie podarí strhnúť kabát z usilovného roľníka pracujúceho na poli. Ako prvý sa pustil do zápasu vietor. Avšak ten, čím silnejšie fúkal, tým viac chudák roľník priťahoval na seba...

pokračovať v čítaní

Čo je centrom môjho života?

V dnešnom druhom čítaní zaznievajú slová apoštola Jána, Pánovho miláčika: „Ja, Ján, videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov…“ (Zjv 5, 11). Slová: videl som a počul, zohrávajú v Jánovom živote dôležité miesto. Zebedejov syn Ján, rovnako ako aj jeho rodný brat Jakub,  boli Ježišovými apoštolmi, stali sa svedkami Pánovho...

pokračovať v čítaní