Ešte chvíľku som s vami…

Bol som ešte bohoslovcom v Kňazskom seminári na Spiši, keď som v jedno popoludnie v blízkosti našej kaplnky stretol postaršieho pána. Pozdravil som ho a v odpovedi na môj pozdrav mi zároveň položil otázku, či tu študujem. Odpovedal som, že áno. A on mi nato: „Aj ja som tu kedysi študoval. Pred päťdesiatimi rokmi sa...

pokračovať v čítaní

O súboji s toleranciou…

Z čítanky zo základnej školy som si spomenul  na rozprávku o súboji  medzi vetrom a slnkom. Obaja sa rozhodli súťažiť, komu z nich sa rýchlejšie podarí strhnúť kabát z usilovného roľníka pracujúceho na poli. Ako prvý sa pustil do zápasu vietor. Avšak ten, čím silnejšie fúkal, tým viac chudák roľník priťahoval na seba...

pokračovať v čítaní

Čo je centrom môjho života?

V dnešnom druhom čítaní zaznievajú slová apoštola Jána, Pánovho miláčika: „Ja, Ján, videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov…“ (Zjv 5, 11). Slová: videl som a počul, zohrávajú v Jánovom živote dôležité miesto. Zebedejov syn Ján, rovnako ako aj jeho rodný brat Jakub,  boli Ježišovými apoštolmi, stali sa svedkami Pánovho...

pokračovať v čítaní

A Svetlo vo tmách svieti…

V centre dnešnej veľkonočnej vigílie stojí zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. Ten je ešte na chvíľu očiam učeníkov ukrytý. Ich pohľad ešte zahaľuje hrozivá tma Veľkého piatku. Zmŕtvychvstalý Kristus je ukrytý aj očiam žien, ktoré zavčas nedeľného rána prichádzajú k jeho hrobu s voňavými olejmi, aby pomazali jeho mŕtve telo. Prichádzajú s rozbolenými srdcami plných rozpakov....

pokračovať v čítaní

Studený Veľký piatok Roku Pána 2013

V centre dnešného studeného Veľkého piatku stojí kríž, na ktorom za spásu sveta zomiera Boží Syn. Dnešný Veľký piatok však nie je studený iba kvôli zlému počasiu. Pred zlým počasím sa dá ujsť do teplej izbičky či príjemnej krčmičky. To dobre pochopila aj skupina študentov z Katolíckej univerzity v Ružomberku, s ktorými som...

pokračovať v čítaní

Zelený štvrtok Roku Pána 2013

Pán Ježiš večer pred svojou smrťou jedol so svojimi učeníkmi podľa Mojžišovho nariadenia a pradávneho židovského zvyku veľkonočného baránka. Baránok, ktorého jedli židia pred východom z Egypta stal sa pre nich záchranou. Jeho krv na verajách dverí zabránila anjelovi smrti, aby vstúpil do príbytku a zabil všetko prvorodené. Židia po celé stáročia...

pokračovať v čítaní

Tajomstvo…

Slávime piatu pôstnu nedeľu. Je to čas, keď vrcholí príprava katechumenov na prijatie troch iniciačných sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie, ktoré prijmú počas Veľkonočnej vigílie. Od stredoveku sa od tejto piatej pôstnej nedele dostávala do centra modlitby veriacich myšlienka Kristovho utrpenia a na znamenie smútku sa odstraňovali alebo zahaľovali všetky ozdoby a...

pokračovať v čítaní

Čo to znamená, keď 40% akademicky vzdelaných žien v Európe nechce mať dieťa?

Takúto otázku, ale aj množstvo iných si kladie protestantský pastor Hansjürg Stückelberger zo Švajčiarska v knihe Europas Aufstieg und Verrat. Eine christliche Deutung der Geschichte (Európa – vzostup a zrada. Kresťanská interpretácia minulosti). K množstvu nepríjemných otázok, na ktoré sa snaží nájsť odpoveď ho vyprovokovala negatívna skúsenosť počas návštevy v Africkej Keni, kde...

pokračovať v čítaní

Ježiš je Pán

Počas tvrdých rokov komunizmu mnohí kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry a rovnako aj mnohí laici pre svoju vieru v živého Boha trpeli strašných podmienkach komunistických žalárov. Často sa s nimi zaobchádzalo tvrdšie ako so zločincami, ktorí spáchali najťažšie delikty. Aj kňaz z našej farnosti Andrej Slaninka zažil podobnú tvrdú skúsenosť. Vláčili ho od pražského Pankráca, cez...

pokračovať v čítaní

A opäť tu máme pôst. K čomu nám slúži?

Vrcholom liturgického roka je Veľká noc s veľkonočným obdobím, ktorým predchádza pôstne obdobie. Tieto dve liturgické obdobia pred a po Veľkej noci sa formovali v 3. stor. po Kr. Pôstne obdobie sa oficiálne nazýva „veľkonočná kajúca doba“, a je zameraná na krst a pokánie. Už veľmi skoro sa táto doba rozšírila na štyridsať dní....

pokračovať v čítaní