Včera som videl Červené more

Nádherné Červené more videl som včera cestou cyklistickým chodníkom Korytnička z Ružomberka na Biely Potok. Choďte tam aj Vy a zažijete krásu. Tak ako mňa aj Vás sa určite svojou krásou dotkne Červené more Červeného maku. Text a foto: Jozef Žvanda            

pokračovať v čítaní

Sme pri Kristovi, napriek všetkému

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. (Jn 15, 26-16,4a.) Aj my vydávame svedectvo o Bohu. Aj keď mnohým veciam v našom živote nerozumieme, aj...

pokračovať v čítaní

Kresťanstvo svojou krásou priťahuje aj dnes

Veľkonočné obdobie pomaly vrcholí. V tomto čase počas nedeľnej Bohoslužby slova sme v prvom čítaní v úryvkoch z Knihy Skutky apoštolov počúvali o zrodení a  živote prvotnej Cirkvi, o prvých misionárskych krokoch Ježišových učeníkov, a to zvlášť o misijnej činnosti apoštola Pavla. V evanjeliách sme počúvali o tom, ako sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní postupne zjavoval svojim učeníkom...

pokračovať v čítaní

Ako Robby dostal na frak, resp. nadčasovo poučné nielen pre študentov

Robby je hlavným hrdinom románu Traja kamaráti od Ericha Máriu Remarqua. Spisovateľ nám v tejto knihe, ktorá stojí za prečítanie, predstavuje Robbyho a jeho kamarátov, ktorí si po návrate z vojny vybudujú autoservis. Z vojny, ktorú len s veľkým šťastím prežili, sú však frustrovaní a už neveria v nič, neveria...

pokračovať v čítaní

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Slovo z Kaplnky, Streda 22.05.2019

„Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“ Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.“ (Ž 122, 1-2) Kráľ Dávid, ktorému sa pripisuje tento Žalm,vyjadruje svoju obrovskú radosť, že navštívi Jeruzalem, že navštívi Pánov chrám. V tom čase Jeruzalemský chrám ešte nestál, až Dávidov syn, kráľ Šalamún, vybudoval nádherný...

pokračovať v čítaní

Stáť sa naplno Liberálom… Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.05.2019

A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: „Mužovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý...

pokračovať v čítaní

Traja kamaráti… 5. veľkonočná N, C 2019

Roby, hlavná postava románu Traja kamaráti, ktorý napísal Erich Mária Remarque, sa šťastlivo vrátili z vojny domov. Rovnako ako on, aj jeho kamaráti sú hlboko poznačení vojnou, ktorá zlomila ich srdcia. Videli príliš veľa potokov krvi, aby verili v Boha a aby verili v lásku. Keď sa Robby zamiluje do krásnej Pat, ani...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky:13.máj 2019 – 102 rokov potom…

13.mája 1917 sa v Portugalsku, vo Fatime v údolí Cova da Iria, zjavuje Panna Mária trom malým pastierikom. Potom ich vyzýva, aby na toto miesto prichádzali vždy trinásteho v nasledujúcich mesiacoch. Týmto zjaveniam predchádzali v nedávnej dobe tri zjavenia anjela. 13.júla 1917 v odovzdáva Panna Mária deťom tri tajomstvá Prvé dve tajomstvá, ktoré...

pokračovať v čítaní

Aká je sila motýlích krídel? 3. Veľkonočná nedeľa C 2019.

Aká je sila motýlích krídel? So študentmi z Katolíckej univerzity v Ružomberku rok čo rok navštevujeme Múzeum bývalého nacistického vyhladzovacieho tábora v poľskom meste Osvienčim. Každý štvorcový meter tu bol pokropený nevinnou ľudskou krvou. 30. marca 2019 pri našej poslednej návšteve nás naša poľská sprievodkyňa upozornila na jednu z fotografií, ktorú zhotovil nacistický vojak...

pokračovať v čítaní

Vniesť kúsok svetla do temnôt našich dní – o odhodlanosti. Vysokoškolská svätá omša, Pondelok 29.04.2019

Dnes slávime sviatok sv. Kataríny Sienskej, Učiteľky Cirkvi a spolupatrónky Európy. Sv. Katarína Sienská – sa narodila ako dvadsiate piate dieťa v rodine v farbiara vlny v toskánskom meste Siena. Od malička bola slnkom rodiny, takže ju volali Euforzína, čo znamená potešenie. Keď mala 16 rokov stala sa dominikánkou – terciárkou. Ako dvanásťročnú ju chceli...

pokračovať v čítaní