2. Adventná nedeľa B 2020, O cestách, nielen o tých ružomberských, a o cieľoch, nielen o tých pozemských

Mnohí sme postrehli, že v týchto dňoch v našom milom meste Ružomberok cestári opravujú cesty, aby sme mohli nimi bezpečne jazdiť. Veď každý z nás sa chce vrátiť domov živý a zdravý, v pokoji a primerane rýchlo. Čím menej trávime času na cestách, tým viac ho môžeme tráviť doma, v kruhu svojej rodiny či priateľov. Cesta je...

pokračovať v čítaní

Piatok 04.12.2020, 1. Adventný týždeň. Život človeka ako dejiny strachu

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? (Ž 27, 1) V dnešnom evanjeliovom príbehu Pán Ježiš otvára oči dvom slepým. Tí prišli za ním a kričali: „,Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!´ Keď potom vošiel do domu, slepci...

pokračovať v čítaní

Prvá Adventná nedeľa, 29.11.2020, O bdení a úžasnej hybnej sile

Na púti po Svätojakubskej ceste do Santiago de Compostella v severnom Španielsku, kde je možné stretnúť tisícky pútnikov z celého sveta, musí byť pútnik veľmi pozorný. Aby sa po niekoľkotýždňovom náročnom putovaní napokon dostal do cieľa k hrobu sv. Apoštola Jakuba, musí si všímať žlté šípky, ktoré ukazujú správny smer. Počas páľavy dňa,...

pokračovať v čítaní

Piatok, 27.11.2020, Dve veľké túžby ukryté v hĺbke srdca každého z nás

„Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.“ (Ž 84, 3.4) V ľudskom srdci je ukrytá prirodzená túžba po Bohu, veď sme stvorení na Boží obraz a jeho podobu. Boh nás stvoril z lásky pre seba samého. Boh nás chcel už vo večnosti (Porov. Ef...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, Pondelok 23.11.2020, Apoštolský list sv. Jána Pavla II. Mulieris dignitatem o dôstojnosti a povolaní ženy – liek na uzdravenie srdca ženy a muža

„Ak naše storočie v liberálnych spoločnostiach charakterizuje rastúci  feminizmu, možno predpokladať, že táto orientácia je reakciou na nedostatok úcty, ktorá patrí každej žene.“ Toto sú slová sv. Jána Pavla II. v knihe Prekročiť prah nádeje, ktorá vyšla aj v slovenskom jazyku v roku 1995 vo Vydavateľstve Dobrá kniha a v ktorej svätý poľský pápež reaguje...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Krista Kráľa, A 2020 – Kraľovať v službe životu

Kristus Kráľ! Štyri obrazy Ježiša Krista, nášho Pána, vynorili sa mi v mojej mysli v súvislosti dnešnou slávnosťou Krista Kráľa, keď vrcholí liturgický rok. Prvý obraz: Nevinné a bezbranné betlehemské dieťa, malý Ježiš. Druhý obraz: Unavený Ježiš na cestách a vysmädnutý pri Jakubovej studni. Tretí obraz: Ukrižovaný Ježiš, Boží Syn, Boží Baránok na kríži....

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 09.11.2020, Apoštolská konštitúcia pápeža sv. Jána Pavla Ex corde Ecclesiae – O katolíckych univerzitách

Apoštolská konštitúcia pápeža sv. Jána Pavla II. Ex corde Ecclessiae – O katolíckych univerzitách bola zverejnená v Ríme dňa 15. augusta 1990, vo sviatok Nanebovzatia Panny Márie, v dvanástom roku pontifikátu sv. Jána Pavla II. Tento dokument sa okrem úvodu, ktorý tvorí dvanásť článkov a záveru, skladá z dvoch hlavných častí. Prvá v článkoch...

pokračovať v čítaní

33. Nedeľa A 2020, Ako byť navždy krásny a prísť do neba

V rámci predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy, ktorý je súčasťou štúdia v prvom ročníku vo všetkých bakalárskych programoch na Katolíckej univerzite v Ružomberku, majú študenti úlohu vypracovať esej na tému: „Čo prináša pokoj do môjho života?“ Zamýšľali Ste sa už Vy niekedy nad tým, čo Vám prináša pokoj? Odpovede...

pokračovať v čítaní