Wo Glaube, da Liebe…

Nedávno skončené skúškové obdobie sme my, členovia tímu UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku, využili k mnohým aktivitám, ktoré počas prednáškového obdobia z časového hľadiska nie je možné uskutočniť. Jednou z nich bola aj návšteva u našich priateľov v Nemecku, kde sme ďakovali za mnohé dobrá, ktoré nám dobrý Pán Boh prostredníctvom nich konal a stále koná....

pokračovať v čítaní

Bleib treu!

Sú slová, ktoré mi vždy pri rozlúčke ako posledné z mnohých vyrieknutých slov, vtlačí do srdca moja „nemecká mama“ – Edelgard. Spoznal som ju pred deviatimi rokmi počas Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rýnom, je pre mňa skutočnou druhou mamou a nám – ružomberským UPaC-čkárom už toľko krát pomohla. „Bleib treu!...

pokračovať v čítaní

Boh mladosti a radosti

Sú dva základné omyly, ktorými sa diabol snaží mladých ľudí odviesť od čnostného života. Prvý spočíva v tom, že sa snaží mladému človeku nahovoriť, že slúžiť Bohu znamená žiť smutný život, ktorý je vzdialený každej zábave a radosti. Nie je to tak, drahí mladí. Ja Vás chcem naučiť kresťanskému spôsobu života, v ktorom...

pokračovať v čítaní

Stretnutie v preplnenej čakárni u lekára

Stál som v čakárni u lekára. Bolo tam veľa ľudí, a tak nebolo voľného miesta. Až tak mi to nevadilo. Skôr tie davy, to bolo pre mňa problémom. No usiloval som si zachovať pokoj a tiež byť trpezlivým. Celkom sa mi to darilo. To nekonečné čakanie som využil na tichú modlitbu ruženca a tiež na...

pokračovať v čítaní

Krst – zadosťučinenie spravodlivosti voči Bohu aj voči človeku

Každý človek, ale zvlášť mladí ľudia sú citliví na spravodlivosť či nespravodlivosť. Množstvo vojen a konfliktov, tak v ľudskom makro ako aj v mikrosvete, vyvolala práve tá druhá, teda nespravodlivosť. Je preto spravodlivé zadosťučiniť spravodlivosti. V Katechizme katolíckej Cirkvi sa píše, že spravodlivosť je morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu...

pokračovať v čítaní

Kauza Zachej

Zachej je židovským štátnym úradníkom, vysokopostaveným človekom a spolupracuje s tými, ktorí silou zbraní a intríg nespravodlivo získali moc v jeho krajine. Na prvé zdanie je Zachej mužom bez chrbtovej kosti, je arogantným človekom, dokáže sa človeku do tváre pokojne vysmiať, dokáže mu klamať, dokáže ho blafovať a pritom ho príšerne okrádať a vôbec mu to...

pokračovať v čítaní

O dnešnom cintoríne, o mojom otcovi, o štyridsiatich rokoch a ruženci

Na cintoríne dnes u nás doma v dedine Aj u nás doma v dedine dnes do tmavej noci blikajú svetielka cintorínových sviec. Mnohí sem dnes prišli. Prichádzali sem celé rodiny, rodičia s deťmi, mladí, straší a aj pokrivkávajúci ľudia v jeseni života. S mnohými som sa stretol a v tichu sme si podali ruky, vymenili pár slov...

pokračovať v čítaní

O modlitbe posvätného ruženca a spomalení životnej rýchlosti

Ak človek pozorne načúva dnešnému svetu, z každej strany počuje stony zhonu, stony napätia a stresu, ktoré nás všetkých tak veľmi ničia. A týka sa to doslova každého, týka sa to tak ľudí pracujúcich v rozličných profánnych oblastiach sveta, ale žiaľ dotýka sa to aj tých, ktorí sa rozhodli kráčať duchovnou cestou a nasledovať Ježiša....

pokračovať v čítaní

Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?

Túto otázku si kladie Ježiš na záver podobenstva o chudobnej vdove a sudcovi, ktorý ju nechce obrániť. Na podklade podobenstva Ježiš potvrdzuje, že ak neznaboh sudca nakoniec chúderku vdovu obráni, o čo viac tak urobí nebeský Otec, ak pôjde o Jeho maličkých. Je tu však vážny problém. Boh chce tak urobiť vždy, lenže...

pokračovať v čítaní

O modlitbe posvätného ruženca

Ktosi sa raz usiloval spočítať, koľkokrát denne malé dieťa vysloví slovo mama. Tento „Ktosi“, ktorý zistil, že dieťa tak urobí približne 350 krát si zároveň položil otázku, či to mamu neomrzí. Mnohé mamy by určite potvrdili, že možno niekedy aj áno, no nakoniec by aj tak nasmerovali svoje oči,  ruky...

pokračovať v čítaní