O modlitbe posvätného ruženca a spomalení životnej rýchlosti

Ak človek pozorne načúva dnešnému svetu, z každej strany počuje stony zhonu, stony napätia a stresu, ktoré nás všetkých tak veľmi ničia. A týka sa to doslova každého, týka sa to tak ľudí pracujúcich v rozličných profánnych oblastiach sveta, ale žiaľ dotýka sa to aj tých, ktorí sa rozhodli kráčať duchovnou cestou a nasledovať Ježiša....

pokračovať v čítaní

Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?

Túto otázku si kladie Ježiš na záver podobenstva o chudobnej vdove a sudcovi, ktorý ju nechce obrániť. Na podklade podobenstva Ježiš potvrdzuje, že ak neznaboh sudca nakoniec chúderku vdovu obráni, o čo viac tak urobí nebeský Otec, ak pôjde o Jeho maličkých. Je tu však vážny problém. Boh chce tak urobiť vždy, lenže...

pokračovať v čítaní

O modlitbe posvätného ruženca

Ktosi sa raz usiloval spočítať, koľkokrát denne malé dieťa vysloví slovo mama. Tento „Ktosi“, ktorý zistil, že dieťa tak urobí približne 350 krát si zároveň položil otázku, či to mamu neomrzí. Mnohé mamy by určite potvrdili, že možno niekedy aj áno, no nakoniec by aj tak nasmerovali svoje oči,  ruky...

pokračovať v čítaní

Gaštany

Z okna nemocničnej izby, ktorá je už dva týždne mojim prechodným domovom, vidím gaštany. Krásne a mohutne rozkonarené stromy v areáli nemocnice dodávajú krásu tomu ubolenému priestoru. Vlastne doteraz som si ich ani nevšimol. Vysoké horúčky a rozpálené telo, ktoré spôsobili, že som sa náhle ocitol v rukách múdrych doktorov a obetavých sestier, tie...

pokračovať v čítaní

Aj o AUDI-ne a štyroch prsteňoch

O bývalom nemeckom kancelárovi Gerhardovi Shröderovi v čase jeho úradu kolovali rôzne zákulisné reči. V jednej z nich sa hovorilo, že kancelár miluje autá značky AUDI, lebo AUDI má vo svojej značke štyri prstene. Aj kancelár má štyri prstene, lebo je už štvrtýkrát ženatý… Tento muž sa raz, ešte v čase svojho úradu, vyjadril...

pokračovať v čítaní

Patrónka Slovenska – Sedembolestná. Prečo?

Dnes kresťania katolíci na Slovensku oslavujú Boha za svoju Nebeskú patrónku, Sedembolestnú Pannu Máriu. Táto udalosť, aj keď sa na prvý pohľad môže bagatelizovať, má pre náš národ, nielen pre veriacich katolíkov, veľký význam, aj preto naša štátna legislatíva určila tento deň za deň pracovného pokoja. Pred nami stoja dve...

pokračovať v čítaní

Syn môj, čím si väčší, tým buď pokornejší

Pri uvažovaní nad čítaniami Božieho slova z 22. nedele v období roku C, ktorú slávime 1. septembra 2013, ma zachytili slová z prvého čítania z Knihy Sirachovho syna. Tu svätopisec, zrejme muž zrelého veku, odovzdáva svojmu synovi, teda všetkým nám múdre slová, tak prepotrebné pre život. Stáva sa totiž, že človek rýchlo zabúda. Zvlášť...

pokračovať v čítaní

Svetové dni mládeže v RIU stále v nás žijú

V poradí už dvadsiate ôsme Svetové dni mládeže, ktoré v roku 1985 odštartoval bl. Pápež Ján Pavol II., sa v dňoch 23.-28. júla 2013 uskutočnili  v brazílskom veľkomeste Rio de Janeiro. Bezprostredne pred týmto podujatím, na ktorom sa zúčastnilo viac ako dva milióny mladých ľudí z celého sveta, prebiehal misijný týždeň v diecézach a farnostiach celej Brazílie....

pokračovať v čítaní

Jednoduchšie je obuť si papuče

Žiakovi, ktorý sa stále na každého sťažoval povedal jeho duchovný vodca: „Ak chceš nájsť pokoj, skús zmeniť seba. Je totiž jednoduchšie obuť si papuče, a tak si chrániť nohy, ako vystlať kobercami celý svet“ (Anthony de Mello: Minúta múdrosti). Aj mnohých z nás z rozličných dôvodov postihla choroba chronického sťažovania. Ako len nadobudnúť...

pokračovať v čítaní

Pane, ako mám poznať Teba, keď nepoznám seba?

Pán Ježiš sa v úryvku evanjelia podľa Lukáša, ktoré sa číta v nedeľu 23. júna 2013, pýta svojich učeníkov, za koho ho pokladajú, čo si o ňom myslia. Učeníci sú zarazení jeho otázkou na telo. Možno je ľahšie povedať to, čo si o ňom myslia zástupy. Možno čo – to počuli utrúsiť z ich úst,...

pokračovať v čítaní