8. Nedeľa A 2014: Prestaň hľadať, malá rybka. Zostaň pokojne stáť.

„Prepáčte“, povedala jedna morská ryba druhej, „ste staršia a skúsenejšia, ako ja. Zaiste mi budete môcť pomôcť. Povedzte mi, prosím, kde môžem nájsť to, čo sa nazýva oceánom? Všade som už hľadala, ale bezvýsledne.“ „Oceán je miesto, kde teraz plávaš,“ odpovedala stará ryba. „Toto? To je predsa iba voda. A ja hľadám...

pokračovať v čítaní

7. nedeľa v roku A 2014: Asi som pruhovaný. A ty?

Anthony de Mello v knihe Spev vtáka uvádza nasledujúci rozhovor: Bohatý priemyselník zo Severu pocítil nechuť, keď videl istého rybára z Juhu, ktorý bol spokojne opretý o svoju loď a fajčil fajku. „Prečo nevyplávaš loviť?“, spýtal sa priemyselník. „Lebo som už na dnes dosť ulovil“, odpovedal rybár. „Prečo neulovíš viac ako je nutné?“, naliehal...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej svätej omše, 10.02.2014 – Manželstvo viac ako papier

V tomto týždni od 10. do 16. februára 2014 už po štvrtýkrát na Slovensku prebieha aktivita Týždeň za manželstvo.  Mnohí ľudia v našej krajine, a nie sú medzi nimi iba kresťania, stále považujú manželstvo za veľký dar pre spoločnosť. Zároveň pociťujú, že táto najstaršia ľudská inštitúcia z roka na rok podstupuje negatívne tlaky zo...

pokračovať v čítaní

Wo Glaube, da Liebe…

Nedávno skončené skúškové obdobie sme my, členovia tímu UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku, využili k mnohým aktivitám, ktoré počas prednáškového obdobia z časového hľadiska nie je možné uskutočniť. Jednou z nich bola aj návšteva u našich priateľov v Nemecku, kde sme ďakovali za mnohé dobrá, ktoré nám dobrý Pán Boh prostredníctvom nich konal a stále koná....

pokračovať v čítaní

Bleib treu!

Sú slová, ktoré mi vždy pri rozlúčke ako posledné z mnohých vyrieknutých slov, vtlačí do srdca moja „nemecká mama“ – Edelgard. Spoznal som ju pred deviatimi rokmi počas Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rýnom, je pre mňa skutočnou druhou mamou a nám – ružomberským UPaC-čkárom už toľko krát pomohla. „Bleib treu!...

pokračovať v čítaní

Boh mladosti a radosti

Sú dva základné omyly, ktorými sa diabol snaží mladých ľudí odviesť od čnostného života. Prvý spočíva v tom, že sa snaží mladému človeku nahovoriť, že slúžiť Bohu znamená žiť smutný život, ktorý je vzdialený každej zábave a radosti. Nie je to tak, drahí mladí. Ja Vás chcem naučiť kresťanskému spôsobu života, v ktorom...

pokračovať v čítaní

Stretnutie v preplnenej čakárni u lekára

Stál som v čakárni u lekára. Bolo tam veľa ľudí, a tak nebolo voľného miesta. Až tak mi to nevadilo. Skôr tie davy, to bolo pre mňa problémom. No usiloval som si zachovať pokoj a tiež byť trpezlivým. Celkom sa mi to darilo. To nekonečné čakanie som využil na tichú modlitbu ruženca a tiež na...

pokračovať v čítaní

Krst – zadosťučinenie spravodlivosti voči Bohu aj voči človeku

Každý človek, ale zvlášť mladí ľudia sú citliví na spravodlivosť či nespravodlivosť. Množstvo vojen a konfliktov, tak v ľudskom makro ako aj v mikrosvete, vyvolala práve tá druhá, teda nespravodlivosť. Je preto spravodlivé zadosťučiniť spravodlivosti. V Katechizme katolíckej Cirkvi sa píše, že spravodlivosť je morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu...

pokračovať v čítaní

Kauza Zachej

Zachej je židovským štátnym úradníkom, vysokopostaveným človekom a spolupracuje s tými, ktorí silou zbraní a intríg nespravodlivo získali moc v jeho krajine. Na prvé zdanie je Zachej mužom bez chrbtovej kosti, je arogantným človekom, dokáže sa človeku do tváre pokojne vysmiať, dokáže mu klamať, dokáže ho blafovať a pritom ho príšerne okrádať a vôbec mu to...

pokračovať v čítaní

O dnešnom cintoríne, o mojom otcovi, o štyridsiatich rokoch a ruženci

Na cintoríne dnes u nás doma v dedine Aj u nás doma v dedine dnes do tmavej noci blikajú svetielka cintorínových sviec. Mnohí sem dnes prišli. Prichádzali sem celé rodiny, rodičia s deťmi, mladí, straší a aj pokrivkávajúci ľudia v jeseni života. S mnohými som sa stretol a v tichu sme si podali ruky, vymenili pár slov...

pokračovať v čítaní