Ježiš je Pán

Počas tvrdých rokov komunizmu mnohí kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry a rovnako aj mnohí laici pre svoju vieru v živého Boha trpeli strašných podmienkach komunistických žalárov. Často sa s nimi zaobchádzalo tvrdšie ako so zločincami, ktorí spáchali najťažšie delikty. Aj kňaz z našej farnosti Andrej Slaninka zažil podobnú tvrdú skúsenosť. Vláčili ho od pražského Pankráca, cez...

pokračovať v čítaní

A opäť tu máme pôst. K čomu nám slúži?

Vrcholom liturgického roka je Veľká noc s veľkonočným obdobím, ktorým predchádza pôstne obdobie. Tieto dve liturgické obdobia pred a po Veľkej noci sa formovali v 3. stor. po Kr. Pôstne obdobie sa oficiálne nazýva „veľkonočná kajúca doba“, a je zameraná na krst a pokánie. Už veľmi skoro sa táto doba rozšírila na štyridsať dní....

pokračovať v čítaní

Dať na Jeho slovo

Už je tomu viac ako tridsať rokov. V tom čase „normalizácie“ v 70.-tych rokoch XX. storočia pôsobil v našej farnosti kňaz,  otec Andrej Slaninka. Bol to veľmi zbožný a vzdelaný muž. Dlhý pobyt v komunistických žalároch ho poznačil na jeho zdraví. Napriek tomu na svoju dobu bol veľmi pokrokový a neustále hľadal spôsob, ako svoje ovečky...

pokračovať v čítaní

Príučka z lásky

Stalo sa to pred deviati rokmi. Bola nedeľa a ja som v našom Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli kázal o láske. Čítali sa totiž dnešné čítania, čítania 4. Nedele cez rok, súčasťou ktorých je aj Hymnus na lásku od sv. Apoštola Pavla. A ja som sa snažil na nedeľné ohlasovanie starostlivo pripraviť....

pokračovať v čítaní

„Pozemská láska nestačí, dôležitejšia je kresťanská láska“ – Páter Elias Vella OFM Conv.

Od štvrtka rána 24. Januára 2013 prebieha na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na Hrabovskej ceste duchovná obnova s exorcistom, františkánskym pátrom Eliasom Vellom z Malty. Exocizmus, okultizmus, mágia a rôzne konšpiračné teórie sú dnes obľúbenými témami nielen masmédií a bulváru, ale sú témou aj mnohých veriacich katolíkov. Mnohí z rozličných dôvodov, ale aj z dôvodu senzácie...

pokračovať v čítaní

Šikovní chalani z Haiti

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študujú traja súrodenci, bratia Jean Colin, Jean Rosemond a Nicolas, ktorí pochádzajú z Haiti. Príjemní a šikovní chalani tmavej pleti ešte pred troma rokmi netušili, že sa raz budú vzdelávať v krajine pod Tatrami. Avšak obrovské zemetrasenie 12. januára 2010 zmenilo ich životné plány. Iba o vlások unikli hrozivému nebezpečenstvu. Z mnohých...

pokračovať v čítaní

Na fašiangy o pôste a rozdelených kresťanoch

„Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a Tvoji sa nepostia?“, pýtajú sa niektorí  Ježiša. A On im odpovedá: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť.  No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť“...

pokračovať v čítaní

Vo všetkých ľuďoch poznať Boha

„Nachádzať Boha vo všetkých veciach,“ píše jezuitský kňaz James Martin SJ vo svojej knihe Jezuitský návod (takmer) na všetko „znamená tiež nachádzať Boha vo všetkých ľuďoch.“  A ako príklad ponúka svätého Alfonza Rodrígueza (1532-1617), ktorý bol jezuitským bratom a štyridsať rokov slúžil na jezuitskom kolégiu v španielskej Malorke. Pokorne vykonával prácu vrátnika....

pokračovať v čítaní

Zjavenie Pána – naša duchovná púť

Tajomní Mudrci od Východu na svojej púti dospeli k momentu, ktorý nám opisuje evanjelista Matúš: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu” (Mt 2,11). Tým sa fyzické putovanie týchto mužov zavŕšilo. Ale v tejto chvíli pre nich začína iné, nové...

pokračovať v čítaní

On bude pokoj

Slávime svätú vianočnú noc, keď na svet prichádza Boží Syn. Náš pohľad je upretý do Betlehemskej maštale, kde na slame a sene spí novonarodené Božie dieťa, Boží Syn, Chlieb života, Eucharistia. A v jeho blízkosti bdie starostlivý pestún Jozef, kým jeho manželka a matka dieťaťa Mária, v tichu odpočíva. „Šťastná to žena“, tak by azda...

pokračovať v čítaní