Dvaja absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku novokňazmi

Mesiac jún je tradičným mesiacom, počas ktorého na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách   pribúdajú do „Pánovej vinice“ noví robotníci – novokňazi. Medzi týchto odvážnych mužov sa už v minulosti zaradili aj absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Pred rokom bol pre nitriansku diecézu vysvätený absolvent PF KU, Mgr. Martin Daniška. V sobotu 15....

pokračovať v čítaní

8. mája 2013 sme vystúpili na Šíp

Šíp, je krásny kopec týčiaci sa nad sútokom riek Váh a Orava. So Šípom z východnej strany susedí tiež obec Stankovany, ktorú obmýva spomínaný Váh a z druhej strany, zo západu, sú to Kraľovany so známou železničnou stanicou, po ktorej boku vlieva sa Orava do Váhu. Práve tento nádherný a špicatý Šíp so svojou nadmorskou...

pokračovať v čítaní

Ešte chvíľku som s vami…

Bol som ešte bohoslovcom v Kňazskom seminári na Spiši, keď som v jedno popoludnie v blízkosti našej kaplnky stretol postaršieho pána. Pozdravil som ho a v odpovedi na môj pozdrav mi zároveň položil otázku, či tu študujem. Odpovedal som, že áno. A on mi nato: „Aj ja som tu kedysi študoval. Pred päťdesiatimi rokmi sa...

pokračovať v čítaní

O súboji s toleranciou…

Z čítanky zo základnej školy som si spomenul  na rozprávku o súboji  medzi vetrom a slnkom. Obaja sa rozhodli súťažiť, komu z nich sa rýchlejšie podarí strhnúť kabát z usilovného roľníka pracujúceho na poli. Ako prvý sa pustil do zápasu vietor. Avšak ten, čím silnejšie fúkal, tým viac chudák roľník priťahoval na seba...

pokračovať v čítaní

Čo je centrom môjho života?

V dnešnom druhom čítaní zaznievajú slová apoštola Jána, Pánovho miláčika: „Ja, Ján, videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov…“ (Zjv 5, 11). Slová: videl som a počul, zohrávajú v Jánovom živote dôležité miesto. Zebedejov syn Ján, rovnako ako aj jeho rodný brat Jakub,  boli Ježišovými apoštolmi, stali sa svedkami Pánovho...

pokračovať v čítaní

A Svetlo vo tmách svieti…

V centre dnešnej veľkonočnej vigílie stojí zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. Ten je ešte na chvíľu očiam učeníkov ukrytý. Ich pohľad ešte zahaľuje hrozivá tma Veľkého piatku. Zmŕtvychvstalý Kristus je ukrytý aj očiam žien, ktoré zavčas nedeľného rána prichádzajú k jeho hrobu s voňavými olejmi, aby pomazali jeho mŕtve telo. Prichádzajú s rozbolenými srdcami plných rozpakov....

pokračovať v čítaní

Studený Veľký piatok Roku Pána 2013

V centre dnešného studeného Veľkého piatku stojí kríž, na ktorom za spásu sveta zomiera Boží Syn. Dnešný Veľký piatok však nie je studený iba kvôli zlému počasiu. Pred zlým počasím sa dá ujsť do teplej izbičky či príjemnej krčmičky. To dobre pochopila aj skupina študentov z Katolíckej univerzity v Ružomberku, s ktorými som...

pokračovať v čítaní

Zelený štvrtok Roku Pána 2013

Pán Ježiš večer pred svojou smrťou jedol so svojimi učeníkmi podľa Mojžišovho nariadenia a pradávneho židovského zvyku veľkonočného baránka. Baránok, ktorého jedli židia pred východom z Egypta stal sa pre nich záchranou. Jeho krv na verajách dverí zabránila anjelovi smrti, aby vstúpil do príbytku a zabil všetko prvorodené. Židia po celé stáročia...

pokračovať v čítaní

Tajomstvo…

Slávime piatu pôstnu nedeľu. Je to čas, keď vrcholí príprava katechumenov na prijatie troch iniciačných sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie, ktoré prijmú počas Veľkonočnej vigílie. Od stredoveku sa od tejto piatej pôstnej nedele dostávala do centra modlitby veriacich myšlienka Kristovho utrpenia a na znamenie smútku sa odstraňovali alebo zahaľovali všetky ozdoby a...

pokračovať v čítaní

Čo to znamená, keď 40% akademicky vzdelaných žien v Európe nechce mať dieťa?

Takúto otázku, ale aj množstvo iných si kladie protestantský pastor Hansjürg Stückelberger zo Švajčiarska v knihe Europas Aufstieg und Verrat. Eine christliche Deutung der Geschichte (Európa – vzostup a zrada. Kresťanská interpretácia minulosti). K množstvu nepríjemných otázok, na ktoré sa snaží nájsť odpoveď ho vyprovokovala negatívna skúsenosť počas návštevy v Africkej Keni, kde...

pokračovať v čítaní