Stretnutie v preplnenej čakárni u lekára

Stál som v čakárni u lekára. Bolo tam veľa ľudí, a tak nebolo voľného miesta. Až tak mi to nevadilo. Skôr tie davy, to bolo pre mňa problémom. No usiloval som si zachovať pokoj a tiež byť trpezlivým. Celkom sa mi to darilo. To nekonečné čakanie som využil na tichú modlitbu ruženca a tiež na...

pokračovať v čítaní

Krst – zadosťučinenie spravodlivosti voči Bohu aj voči človeku

Každý človek, ale zvlášť mladí ľudia sú citliví na spravodlivosť či nespravodlivosť. Množstvo vojen a konfliktov, tak v ľudskom makro ako aj v mikrosvete, vyvolala práve tá druhá, teda nespravodlivosť. Je preto spravodlivé zadosťučiniť spravodlivosti. V Katechizme katolíckej Cirkvi sa píše, že spravodlivosť je morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu...

pokračovať v čítaní

Kauza Zachej

Zachej je židovským štátnym úradníkom, vysokopostaveným človekom a spolupracuje s tými, ktorí silou zbraní a intríg nespravodlivo získali moc v jeho krajine. Na prvé zdanie je Zachej mužom bez chrbtovej kosti, je arogantným človekom, dokáže sa človeku do tváre pokojne vysmiať, dokáže mu klamať, dokáže ho blafovať a pritom ho príšerne okrádať a vôbec mu to...

pokračovať v čítaní

O dnešnom cintoríne, o mojom otcovi, o štyridsiatich rokoch a ruženci

Na cintoríne dnes u nás doma v dedine Aj u nás doma v dedine dnes do tmavej noci blikajú svetielka cintorínových sviec. Mnohí sem dnes prišli. Prichádzali sem celé rodiny, rodičia s deťmi, mladí, straší a aj pokrivkávajúci ľudia v jeseni života. S mnohými som sa stretol a v tichu sme si podali ruky, vymenili pár slov...

pokračovať v čítaní

O modlitbe posvätného ruženca a spomalení životnej rýchlosti

Ak človek pozorne načúva dnešnému svetu, z každej strany počuje stony zhonu, stony napätia a stresu, ktoré nás všetkých tak veľmi ničia. A týka sa to doslova každého, týka sa to tak ľudí pracujúcich v rozličných profánnych oblastiach sveta, ale žiaľ dotýka sa to aj tých, ktorí sa rozhodli kráčať duchovnou cestou a nasledovať Ježiša....

pokračovať v čítaní

Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?

Túto otázku si kladie Ježiš na záver podobenstva o chudobnej vdove a sudcovi, ktorý ju nechce obrániť. Na podklade podobenstva Ježiš potvrdzuje, že ak neznaboh sudca nakoniec chúderku vdovu obráni, o čo viac tak urobí nebeský Otec, ak pôjde o Jeho maličkých. Je tu však vážny problém. Boh chce tak urobiť vždy, lenže...

pokračovať v čítaní

O modlitbe posvätného ruženca

Ktosi sa raz usiloval spočítať, koľkokrát denne malé dieťa vysloví slovo mama. Tento „Ktosi“, ktorý zistil, že dieťa tak urobí približne 350 krát si zároveň položil otázku, či to mamu neomrzí. Mnohé mamy by určite potvrdili, že možno niekedy aj áno, no nakoniec by aj tak nasmerovali svoje oči,  ruky...

pokračovať v čítaní

Gaštany

Z okna nemocničnej izby, ktorá je už dva týždne mojim prechodným domovom, vidím gaštany. Krásne a mohutne rozkonarené stromy v areáli nemocnice dodávajú krásu tomu ubolenému priestoru. Vlastne doteraz som si ich ani nevšimol. Vysoké horúčky a rozpálené telo, ktoré spôsobili, že som sa náhle ocitol v rukách múdrych doktorov a obetavých sestier, tie...

pokračovať v čítaní

Aj o AUDI-ne a štyroch prsteňoch

O bývalom nemeckom kancelárovi Gerhardovi Shröderovi v čase jeho úradu kolovali rôzne zákulisné reči. V jednej z nich sa hovorilo, že kancelár miluje autá značky AUDI, lebo AUDI má vo svojej značke štyri prstene. Aj kancelár má štyri prstene, lebo je už štvrtýkrát ženatý… Tento muž sa raz, ešte v čase svojho úradu, vyjadril...

pokračovať v čítaní

Patrónka Slovenska – Sedembolestná. Prečo?

Dnes kresťania katolíci na Slovensku oslavujú Boha za svoju Nebeskú patrónku, Sedembolestnú Pannu Máriu. Táto udalosť, aj keď sa na prvý pohľad môže bagatelizovať, má pre náš národ, nielen pre veriacich katolíkov, veľký význam, aj preto naša štátna legislatíva určila tento deň za deň pracovného pokoja. Pred nami stoja dve...

pokračovať v čítaní