4. pôstna nedeľa A 2014 – Zápas o svetlo

Dnes vystupujeme na pomyselný štvrtý vrchol pôstneho obdobia. Čo si môžeme všimnúť pri samotnom výstupe? Kráčajúc na dnešný vrch sa pred nami pomaly vynára svetlo. Tam dole, odkiaľ sme dnes vykročili, v ľudskom svete je niekedy príliš veľa tmy a príliš veľa hmly. To nie preto, žeby tam dole neprenikli slnečné...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej svätej omše 25. marec 2014 – Oslava Boha, Otca Života za dar života

Slávnosť zvestovania Pána je udalosťou, keď archanjel Gabriel zvestuje Panne Márii, že sa stane matkou Božieho Syna. „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“, hovorí archanjel Gabriel Márii (Porov. Lk 1, 25). Čo prežíva Mária vo svojom...

pokračovať v čítaní

2. pôstna nedeľa A 2014 – Pánovo slovo je pravdivé…

Kňaz istej dediny sa nemohol pokojne modliť kvôli deťom, ktoré sa hrali pod jeho oknom. Aby sa od nich oslobodil, zakričal: „Dolu pri rieke je strašný netvor. Bežte tam a budete môcť vidieť, ako mu šľahá oheň z nosa!“ O malú chvíľu všetci obyvatelia dediny počuli o strašnom úkaze a bežali k rieke. Keď to kňaz...

pokračovať v čítaní

Bolesť – cesta k stretnutiu

V pôstnom období uvažujeme o zmysle Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania pre náš život. Prečo sa Boh rozhodol kráčať práve touto cestou a prečo sa rozhodol práve pre utrpenie a smrť? A potom ešte jedna otázka: „Prečo Boh aj do nášho života dopúšťa bolesť a utrpenie?“ Juhokorejský kardinál Stefano Kim vysvetľuje, že vďaka bolesti a utrpeniu, ktoré...

pokračovať v čítaní

8. Nedeľa A 2014: Prestaň hľadať, malá rybka. Zostaň pokojne stáť.

„Prepáčte“, povedala jedna morská ryba druhej, „ste staršia a skúsenejšia, ako ja. Zaiste mi budete môcť pomôcť. Povedzte mi, prosím, kde môžem nájsť to, čo sa nazýva oceánom? Všade som už hľadala, ale bezvýsledne.“ „Oceán je miesto, kde teraz plávaš,“ odpovedala stará ryba. „Toto? To je predsa iba voda. A ja hľadám...

pokračovať v čítaní

7. nedeľa v roku A 2014: Asi som pruhovaný. A ty?

Anthony de Mello v knihe Spev vtáka uvádza nasledujúci rozhovor: Bohatý priemyselník zo Severu pocítil nechuť, keď videl istého rybára z Juhu, ktorý bol spokojne opretý o svoju loď a fajčil fajku. „Prečo nevyplávaš loviť?“, spýtal sa priemyselník. „Lebo som už na dnes dosť ulovil“, odpovedal rybár. „Prečo neulovíš viac ako je nutné?“, naliehal...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej svätej omše, 10.02.2014 – Manželstvo viac ako papier

V tomto týždni od 10. do 16. februára 2014 už po štvrtýkrát na Slovensku prebieha aktivita Týždeň za manželstvo.  Mnohí ľudia v našej krajine, a nie sú medzi nimi iba kresťania, stále považujú manželstvo za veľký dar pre spoločnosť. Zároveň pociťujú, že táto najstaršia ľudská inštitúcia z roka na rok podstupuje negatívne tlaky zo...

pokračovať v čítaní

Wo Glaube, da Liebe…

Nedávno skončené skúškové obdobie sme my, členovia tímu UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku, využili k mnohým aktivitám, ktoré počas prednáškového obdobia z časového hľadiska nie je možné uskutočniť. Jednou z nich bola aj návšteva u našich priateľov v Nemecku, kde sme ďakovali za mnohé dobrá, ktoré nám dobrý Pán Boh prostredníctvom nich konal a stále koná....

pokračovať v čítaní

Bleib treu!

Sú slová, ktoré mi vždy pri rozlúčke ako posledné z mnohých vyrieknutých slov, vtlačí do srdca moja „nemecká mama“ – Edelgard. Spoznal som ju pred deviatimi rokmi počas Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rýnom, je pre mňa skutočnou druhou mamou a nám – ružomberským UPaC-čkárom už toľko krát pomohla. „Bleib treu!...

pokračovať v čítaní

Boh mladosti a radosti

Sú dva základné omyly, ktorými sa diabol snaží mladých ľudí odviesť od čnostného života. Prvý spočíva v tom, že sa snaží mladému človeku nahovoriť, že slúžiť Bohu znamená žiť smutný život, ktorý je vzdialený každej zábave a radosti. Nie je to tak, drahí mladí. Ja Vás chcem naučiť kresťanskému spôsobu života, v ktorom...

pokračovať v čítaní