7. Veľkonočná nedeľa A 2014 – Od virtuality k realite

V diskusii s rodičmi stredoškolákov som sa zoznámil s ťažkosťami, s ktorými sa pri výchove stretávajú. Ich najčastejšou príčinou je negatívny dosah moderných technológií. Ten nielen deti a mládež, ale aj dospelých vťahuje do virtuálneho sveta. Z ľudí sa tak stávajú dvojtvaré bytia, ľudia reálneho sveta a ľudia sveta virtuálneho. Zvlášť tá druhá tvár...

pokračovať v čítaní

Nanebovstúpenie Pána: „Adam, kde si?“

Jedenásti učeníci sú svedkami Pánovej smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia. Dnes, keď sa s nimi lúči, pozorujú, ako sa pred ich očami vznáša do neba a oblak im ho berie spred očí. O chvíľu sú už sami a pred nimi stojí otázka: „Pane, kde si teraz? Pane, kde si?“ Keď sa kedysi Adam chcel pred Božími...

pokračovať v čítaní

5. Veľkonočná nedeľa: O našom mieste v Cirkvi

Cestujem autobusom, sedím pri okne a podriemkávam si. Po krátkej chvíľke precitnem, pozorujem svet tam vonku a náhle môj pohľad zabehne k vodičovi. Pálime si to asi osemdesiatkou a zrazu sa strhnem. Všimol som si, že aj jemu klesá hlava, že si podriemkáva… Nie, našťastie túto príhodu som si iba vymyslel. Ona však naznačuje...

pokračovať v čítaní

Aggiornamento & Non abbiate paura!

Aggiornamento & Non abbiate paura! Počas Druhej veľkonočnej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva, dňa 27.04.2014 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne pápež František vyhlásil dvoch pápežov XX. storočia za svätých. Pontifikát sv. Jána XXIII. trval 5 rokov (28.10.1958-03.06.1963). Sv. Ján Pavol II. viedol lodičku Cirkvi od 16.10.1978 až do svojej...

pokračovať v čítaní

Kvetná nedeľa 2014 – „Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo písmo“ (Mt 26, 56).

„Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo písmo“ (Mt 26, 56). V pašiách dnešnej Kvetnej nedele zazneli aj tieto slová, nad ktorými ak sa zamyslíme, nájdeme v nich hlboký odkaz. Nás sa totiž neraz dotýkajú ťažké otázky, ktoré prichádzajú, keď do nášho života vstupuje choroba, utrpenie a smrť. Možno nájsť vôbec na...

pokračovať v čítaní

5. pôstna nedeľa A 2014 – Dať ľuďom nádej

Bol som novokňazom a každý štvrtok som v košickom krematóriu vykonával pohrebné obrady. Jedného dňa mnou otriasla tragická smrť štyroch mladých ľudí, ktorých som v to dopoludnie na ich poslednej pozemskej ceste odprevádzal. Po návrate domov som skľúčený  v dverách našej košickej fary stretol svojho farára. Ten si ma hneď všimol, a tak som mu...

pokračovať v čítaní

4. pôstna nedeľa A 2014 – Zápas o svetlo

Dnes vystupujeme na pomyselný štvrtý vrchol pôstneho obdobia. Čo si môžeme všimnúť pri samotnom výstupe? Kráčajúc na dnešný vrch sa pred nami pomaly vynára svetlo. Tam dole, odkiaľ sme dnes vykročili, v ľudskom svete je niekedy príliš veľa tmy a príliš veľa hmly. To nie preto, žeby tam dole neprenikli slnečné...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej svätej omše 25. marec 2014 – Oslava Boha, Otca Života za dar života

Slávnosť zvestovania Pána je udalosťou, keď archanjel Gabriel zvestuje Panne Márii, že sa stane matkou Božieho Syna. „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“, hovorí archanjel Gabriel Márii (Porov. Lk 1, 25). Čo prežíva Mária vo svojom...

pokračovať v čítaní

2. pôstna nedeľa A 2014 – Pánovo slovo je pravdivé…

Kňaz istej dediny sa nemohol pokojne modliť kvôli deťom, ktoré sa hrali pod jeho oknom. Aby sa od nich oslobodil, zakričal: „Dolu pri rieke je strašný netvor. Bežte tam a budete môcť vidieť, ako mu šľahá oheň z nosa!“ O malú chvíľu všetci obyvatelia dediny počuli o strašnom úkaze a bežali k rieke. Keď to kňaz...

pokračovať v čítaní

Bolesť – cesta k stretnutiu

V pôstnom období uvažujeme o zmysle Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania pre náš život. Prečo sa Boh rozhodol kráčať práve touto cestou a prečo sa rozhodol práve pre utrpenie a smrť? A potom ešte jedna otázka: „Prečo Boh aj do nášho života dopúšťa bolesť a utrpenie?“ Juhokorejský kardinál Stefano Kim vysvetľuje, že vďaka bolesti a utrpeniu, ktoré...

pokračovať v čítaní