Zoslanie Ducha Svätého – Aj dnes počuť o veľkých Božích skutkoch

Od piatka do pondelka prebieha na pôde našej KU seminár na tému: Uzdravenie rodiny, ktorý vedie kňaz, exorcista z Malty, páter Elias Vella. Včera popoludní zazneli svedectvá niekoľkých manželských párov, ktorých sa dotkol Boh. Jeden z nich vydával svedectvo o svojom synovi, ktorý od útleho detstva trpel astmou a celiakiou. Druhý manželský pár svedčil...

pokračovať v čítaní

Dobré veci sa človeku stávajú aj dnes

Do Svätyne Matky Božej lásky na okraji Ríma prišlo v sobotu 25. septembra 2010 vyše 25 tisíc veriacich z 57 krajín sveta. V tento deň tu bolo vyhlásené za blahoslavenú mladé devätnásť ročné dievča Chiara Luce Badano. Celé blahorečenie sprevádzal motív troch slov, vyjadrujúcich akoby tri piliere jej života: Life, Love, Light...

pokračovať v čítaní

S Kristom naštrbiť múry Absurdistanu

Jednou z hlavných postav románu Hlava XXII. od Josepha Hellera je vojak americkej armády Milo, ktorý je zvláštnou postavou a z vojny si urobí biznis. Vďaka známostiam po celej Európe kupčí a bohatne. Milo neváha vstúpiť ani do absurdných vecí. Zmluvou s nepriateľom dohodne, že za veľký balík peňazí zbombarduje vlastný letecký bojový útvar. Plán...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej sv. omše 30.03.2015 – Hodnota manželstva

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a dom sa naplnil vôňou oleja. Už predtým sa dom naplnil vôňou služby. Marta posluhovala Ježišovi, aby bol v tomto dome prijatý, aby mu nič nechýbalo, aby sa mohol občerstviť a nasýtiť, veď láska ide cez žalúdok. Dom sa naplnil aj vôňou...

pokračovať v čítaní

Spoveď – uzdravujúce Božie milosrdenstvo

  V máji 1999 na pozvanie štátnych predstaviteľov Rumunska zavítal pápež sv. Ján Pavol II. do tejto krajiny s pravoslávnym náboženstvom. Napriek úsiliu vatikánskej diplomacie predstavitelia ortodoxnej Cirkvi k pápežovej návšteve zaujali odmeraný postoj. Celú situáciu zmenila modlitba na hlavnom cintoríne v Bukurešti. V skoré ráno tretieho dňa svojej návštevy v Rumunsku sv. Ján Pavol II....

pokračovať v čítaní

Dekalóg – Božie prikázania v našom živote

Cestoval som autom. Náš študent mi pomohol pri riadení auta, potreboval som si oddýchnuť. V tom sme prišli na križovatku. Potrebovali sme odbočiť vľavo, ale bol tam zákaz. Značka ukazovala jasne prikázaný smer vpravo. Môj študent to už chcel odpáliť vľavo, ale ja som jednoznačne nesúhlasil. Presviedčal ma, že tu na...

pokračovať v čítaní

Nepochopiteľná láska

Najobdivuhodnejšie na Bohu, ktorý sa stal človekom, je to, že za nás zomrel. Človek chápe, že musel byť vzkriesený, chápe tiež počiatok radikálneho vlastníctva všetkých vecí, ktorým je nanebovstúpenie, ale nepochopil by, nepredstavil by si a nikdy by nemohol predpokladať, že by za neho zomrel Boh. A toto spôsobuje v človeku nezmieriteľné pohnutie....

pokračovať v čítaní

2. nedeľa B 2015: Napr. Pätnásť bodov o ľudskej sexualite

V bohoslužbe slova 2. nedele v období cez rok „B“ sme svedkami začiatku povolania. V prvom prípade je to povolanie malého Samuela za proroka. Malý chlapec neznámemu hlasu ešte nerozumie. Až kňaz Héli rozpoznáva, že chlapca volá Pán, preto hovorí Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane,...

pokračovať v čítaní

O svokrách a deťoch

V úvode Markovho evanjelia čítame o prvých krokoch Ježišovho verejného účinkovania, ktoré sa udiali v synagóge v Kafarnaume. Po skončení ohlasovania vstúpil Ježiš do domu bratov Šimona a Ondreja. Tam uvidel chorú Šimonovú svokru – testinú. Keď mu  o nej povedali, uzdravil ju. Tá hneď vstala a posluhovala im (Porov. Mk 1, 29-31). O svokrách sa často...

pokračovať v čítaní

Zachariáš a Alžbeta, plodnosť vs. neplodnosť

Alžbeta a Zachariáš. On – kňaz z Abiášovej kňazskej triedy. Ona – žena z Áronových dcér. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti a obaja boli v pokročilom veku. Toto je správa, ktorú na začiatku svojho evanjelia ponúka evanjelista Lukáš. Plodnosť v Starom zákone znamenala požehnanie. A rovnako...

pokračovať v čítaní