Spoveď – uzdravujúce Božie milosrdenstvo

  V máji 1999 na pozvanie štátnych predstaviteľov Rumunska zavítal pápež sv. Ján Pavol II. do tejto krajiny s pravoslávnym náboženstvom. Napriek úsiliu vatikánskej diplomacie predstavitelia ortodoxnej Cirkvi k pápežovej návšteve zaujali odmeraný postoj. Celú situáciu zmenila modlitba na hlavnom cintoríne v Bukurešti. V skoré ráno tretieho dňa svojej návštevy v Rumunsku sv. Ján Pavol II....

pokračovať v čítaní

Dekalóg – Božie prikázania v našom živote

Cestoval som autom. Náš študent mi pomohol pri riadení auta, potreboval som si oddýchnuť. V tom sme prišli na križovatku. Potrebovali sme odbočiť vľavo, ale bol tam zákaz. Značka ukazovala jasne prikázaný smer vpravo. Môj študent to už chcel odpáliť vľavo, ale ja som jednoznačne nesúhlasil. Presviedčal ma, že tu na...

pokračovať v čítaní

Nepochopiteľná láska

Najobdivuhodnejšie na Bohu, ktorý sa stal človekom, je to, že za nás zomrel. Človek chápe, že musel byť vzkriesený, chápe tiež počiatok radikálneho vlastníctva všetkých vecí, ktorým je nanebovstúpenie, ale nepochopil by, nepredstavil by si a nikdy by nemohol predpokladať, že by za neho zomrel Boh. A toto spôsobuje v človeku nezmieriteľné pohnutie....

pokračovať v čítaní

2. nedeľa B 2015: Napr. Pätnásť bodov o ľudskej sexualite

V bohoslužbe slova 2. nedele v období cez rok „B“ sme svedkami začiatku povolania. V prvom prípade je to povolanie malého Samuela za proroka. Malý chlapec neznámemu hlasu ešte nerozumie. Až kňaz Héli rozpoznáva, že chlapca volá Pán, preto hovorí Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane,...

pokračovať v čítaní

O svokrách a deťoch

V úvode Markovho evanjelia čítame o prvých krokoch Ježišovho verejného účinkovania, ktoré sa udiali v synagóge v Kafarnaume. Po skončení ohlasovania vstúpil Ježiš do domu bratov Šimona a Ondreja. Tam uvidel chorú Šimonovú svokru – testinú. Keď mu  o nej povedali, uzdravil ju. Tá hneď vstala a posluhovala im (Porov. Mk 1, 29-31). O svokrách sa často...

pokračovať v čítaní

Zachariáš a Alžbeta, plodnosť vs. neplodnosť

Alžbeta a Zachariáš. On – kňaz z Abiášovej kňazskej triedy. Ona – žena z Áronových dcér. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti a obaja boli v pokročilom veku. Toto je správa, ktorú na začiatku svojho evanjelia ponúka evanjelista Lukáš. Plodnosť v Starom zákone znamenala požehnanie. A rovnako...

pokračovať v čítaní

29. Nedeľa A 2014: Platiť dane, či nie?

„Dajte cisárovi, čo je cisárove a Bohu, čo je Božie!“ Tak odpovedá Ježiš na otázku provokatérov. Tí za ním prišli nie úprimne. Prišli  ho provokovať s cieľom dostať ho do konfrontácie so svetskou mocou. No Ježiš svetskú moc akceptuje, nezabúda však pripomenúť ešte vyššiu inštanciu, Boha. Neskôr, keď bude stáť pred...

pokračovať v čítaní

27. nedeľa A 2014 – Čo pomôže nášmu návratu na SION?

Nový rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozef Jarab PhD. v utorok 30. septembra 2014 pri otváraní nového ročníka univerzitnej intelektuálno-duchovnej aktivity „Hosť na KU“, predstavil ružomberskému univerzitnému spoločenstvu tím svojich najužších spolupracovníkov a rovnako aj víziu ďalšieho smerovania KU. Vo svojej reči spomínal na mnohé osobnosti a udalosti života, ktoré do...

pokračovať v čítaní

Myslím, že môj manžel dokáže byť aj nežný…

Taliansky autor Bruno Ferrero zachytáva nasledujúci krátky rozhovor. Mladá žena krútiac taškou v ruke hovorí svojej priateľke: „Myslím, že  môj manžel dokáže byť aj nežný a vie povedať aj pekné slovo. K nášmu psovi sa tak správa!“ Každý človek potrebuje na svoju adresu počuť dobré slovo, slovo povzbudenia. Ak dokážeme oceniť snahu človeka,...

pokračovať v čítaní