Byť dobrým priateľom…

Achab povedal Eliášovi: „Našiel si ma, nepriateľ“ (1 Kr 21, 17-29)? Izraelský kráľ Achab nazýva Eliáša nepriateľom, lebo Eliáš kráľovi nastavuje zrkadlo. Veľakrát, keď niekomu nastavíme zrkadlo pravdy, stávame sa pre neho nepriateľom. Pravda totiž bolí, je nepríjemná ako peroxid vodíka na otvorenú ranu. Ale tak ako peroxid ranu dezinfikuje, aby...

pokračovať v čítaní

Už si dnes jedol? A pred jedlom si sa pomodlil?

Mám otázku: „Kedy sme sa poslednýkrát pred jedlom či po jedle pomodlili?“ A ešte ďalšia otázka: „Má zmysel sa dnes ešte modliť za pokrm? Veď všetko máme v obchodoch. Má modlitba za jedlo ešte zmysel?“ Dar vody a úrodnej zeme V dnešnom prvom čítaní sa pred našimi očami vynára postava proroka Eliáša, ktorý prosí...

pokračovať v čítaní

Blbá nálada v skúškach či výzva čeliť im tvárou v tvár?

„Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva“ (1 Pt 4, 12-14). Tie skúšky tu na zemi sú od chvíle prvého...

pokračovať v čítaní

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2016: „Toto je moje telo!“ vs. „Toto je moje!“

Dnes slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Dnes slávime sviatok Božieho darovania. Boh, ktorý tento svet a človeka stvoril z veľkej lásky, potom, čo človek sklamal Božiu dôveru, človeka ešte z väčšej lásky vykúpil. Boh daroval svetu to najdrahšie, svojho jediného Syna. Možno ľudským rozumom pochopiť toto nepochopiteľné Božie sebadarovanie? Toto je...

pokračovať v čítaní

6. Veľkonočná nedeľa: Nové veci pre môj život

Pred týždňom počas 5. veľkonočnej nedele sa druhé čítanie zo Zjavenia sv. apoštola Jána končilo slovami: A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ Čo toto nové znamená konkrétne pre náš život? Dva aspekty Ježišovho ohlasovania Dnešná veľkonočná nedeľa, ktorá je poslednou pred Nanebovstúpením Pána akoby v dvoch aspektoch,...

pokračovať v čítaní

Návraty do RIA – O Rozsievačovi v RIU

Svetové dni mládeže v RIU 2013 sa deň čo deň od nás vzďaľujú. Spolu s niektorými kňazmi a študentmi z Katolíckej univerzity som ich mal možnosť zažiť. V srdci mi natrvalo zostanú spomienky z týchto dní. Teraz, keď sú už v blízkosti Svetové dni mládeže v poľskom Krakove, rád sa vraciam v spomienkach na RIO. Nadšený z toho, čo...

pokračovať v čítaní

Kristus, svetlo sveta.

Počas víkendu som sa zúčastnil na kurze pre snúbencov. Bol som súčasťou tímu štyroch manželských párov – lektorov pre jedenásť snúbeneckých párov pochádzajúcich prevažne z Oravy. Celý náš tím postupne pozoroval, ako sa budúcim nádejným manželom pomaly otvárajú oči, ako začínajú chápať súvislosti. A pocítil som to aj vo sviatosti zmierenia. Mladí...

pokračovať v čítaní

3. nedeľa C 2016 – Oči, ktoré žiaria

V čakárni u lekára som si prisadol k postaršej rehoľnej sestre. Pozdravil som ju a predstavil som sa jej. Len čo som vyslovil svoje meno, spozoroval som zmenu výrazu jej tváre. Čosi ňou myklo. Spýtala sa ma: „Prosím, ako sa voláte, lebo nie som si istá, či som správne rozumela Vaše meno.“ A tak som...

pokračovať v čítaní

Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, resp. vypočuť aj toho najmenšieho

Pred časom britská rozhlasová stanica BBC zorganizovala program reality šou pod názvom: Zostup z najvyššieho poschodia. Išlo tu o to, že šéfovia najväčších britských podnikov mali na celý týždeň zostúpiť z najvyššej pozície na tu najnižšiu vo svojej firme. Do programu vstúpil aj majiteľ jedného z veľkých hotelových reťazcov. Celý týždeň mal...

pokračovať v čítaní

Anna odvetila: „Nie, pane môj. Ja som veľmi nešťastná žena.“

„Ó, šťastná to žena!“ Tak zvolala kňažná pri pohľade z obloka na odchádzajúcu babičku ovenčenú štebotajúci mi vnúčatami. „Šťastná to žena!“ Tieto slová vkladá Božena Němcová v románe Babička do úst kňažnej. Tá v duchu závidí šťastnej žene, babičke. Sama kňažná je bezdetná a aj keď vlastní obrovský majetok, nie je šťastná. V dnešnom prvom...

pokračovať v čítaní