2. pôstna nedeľa A 2017: Už si videl niekedy svojho otca plakať?

Môj otec bol klasickým dedinským mužom, usilovným a šikovným, tak s drevom ako aj so železom. Mohli sa o neho oprieť mnohí ľudia, tak pán farár ako aj predseda miestneho klubu KSČ. Otec jednoducho rád pomáhal. Prirodzene mal aj svoje chyby. Možno niekedy si rád vypil, možno niekedy dokázal vznetlivo vybuchnúť a...

pokračovať v čítaní

Vidieť Ženícha uprostred nás

„Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 15). Občas sa stáva aj výnimka, a tak niekedy môžu smútiť aj svadobní hostia, hoc je ženích s nimi. Stalo sa to počas duchovných cvičení krátko pred mojou kňazskou vysviackou....

pokračovať v čítaní

Pôstne obdobie – návrat k radosti cez osvedčené praktiky

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23). Ježiš dnes hovorí o nasledovaní. Kráčať za Ježišom si vyžaduje slobodu. Aby sme sa mohli pre Ježiša rozhodnúť slobodne, musíme ho poznať, lebo čo nepoznáme, po tom ani netúžime....

pokračovať v čítaní

Verný a dobrý priateľ

„Verný priateľ je liek života a tí, čo sa boja Pána, tí ho aj nájdu. Kto sa bojí Boha, bude mať aj jeho priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať priateľa“ (Sir 6, 16-17). Liek slúži človeku pre jeho zdravie. Aké je dobré, ak je človek zdravý. Vtedy sa môže...

pokračovať v čítaní

8. Nedeľa A 2017: „Iba v Bohu spočiň, duša moja…“

Pred dvoma týždňami študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovali druhý ročník tzv. Gospelfestu, ktorý mal benefičné zameranie. Jeho súčasťou boli sväté omše, workshopy a aj samotný festival. Výťažok z akcie bol adresovaný nadácii na pomoc deťom s reumatickými  chorobami. Gospelfest mal aj jednu chybičku, a to pomerne nízky záujem verejnosti. Keď sme túto akciu v piatok...

pokračovať v čítaní

Možno nám nebude stačiť ani večnosť…

V Evanjeliu podľa Marka v deviatej kapitole evanjelista zachytáva udalosť premenenia na vrchu. Čítame tam o tom, ako istého dňa vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete...

pokračovať v čítaní

Desať zakázaných a desať odporúčaných slov

V príbehu z Knihy Genezis o stavbe Babylonskej veže je nám podaná správa o pomätení jazykov, vďaka čomu Babylončania nemohli vežu dostavať. Opäť tu ide o istý obraz s dôležitým odkazom pre nás. Pomätenie jazykov spôsobila ľudská pýcha. Preto nemohli dostavať vežu. Ľudská pýcha aj dnes spôsobuje nedorozumenie, aj keď ľudia hovoria tým istým jazykom. S ľudskou...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 14.11.2016 – Odkaz svätého Martina

V čase od 11.11.2016 do 11.11.2017 prebieha v spišskej diecéze Jubilejný rok sv. Martina, ktorý je patrónom tejto diecézy, a to v súvislosti s 1700 rokmi od jeho narodenia a 1620 rokmi od jeho smrti. Ako sa uvádza v Manuáli k sláveniu roka sv. Martina, životopis tohto svätca, ktorý spísal jeho žiak Sulpicius Severusje, je prvým...

pokračovať v čítaní

31. nedeľa v roku C 2016 – Šíriť pozitívne informácie je užitočné

Dnešná 31. nedeľa v liturgickom období roku C nám ponúka stretnutie Ježiša s mýtnikom Zachejom. Na tomto stretnutí si môžeme všimnúť tri veci, ktoré môžu byť pre nás inšpiratívne. Prvá vec: Šíriť pozitívne informácie je užitočné. V dnešnej dobe žijeme v úplnom negativizme. V masmédiách má zelenú zlo. To prirodzene neprispieva k nášmu pokoju. Človek,...

pokračovať v čítaní

25. nedeľa C 2016 – Čo s politikou?

„Milovaný, predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote“ (1 Tim 2, 1-2). „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali...

pokračovať v čítaní