Šťastná to, žena!

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98,1) Keď dnes čítame úvod k listu sv. Apoštola Pavla Rimanom, kde Apoštol píše: „Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium…“, potom právom je dnes medzi prvé čítanie a Evanjelium vložený Žalm č. 98, ktorý sa začína slovami: „Spievajte...

pokračovať v čítaní

Piatok 13.-steho

Áno, posledný piatok bolo trinásteho. „Najlepšie nevychádzať z domu a nechodiť nikam“, bolo počuť v náhodnom rozhovore mladých ľudí. Koľko sa o piatku 13.-steho nahovorilo v médiách, koľko žurnalistických „kačíc“ v týždni pred piatkom 13.-steho vyletelo do éteru, aby opantalo ľudí. A koľkých to naozaj opantalo. Chvála Bohu, že je už potom, že piatok 13.-steho je...

pokračovať v čítaní

27. Nedeľa A 2017 – Vám sa Božie kráľovstvo vezme…

Týmito slovami sa končí dnešný úryvok z evanjelia. V ňom opäť dochádza k stretu medzi Ježišom, veľkňazmi a staršími z ľudu, ktorým bol Ježiš z Názareta veľmi nepríjemný. Pretože sa vydával za Božieho Syna, rozhodli sa, že ho zabijú. Aj preto im vyrozprával podobenstvo o hospodárovi a o vinici, na podklade ktorého odhalil ich zámery. Ježiš je smutný, že...

pokračovať v čítaní

26. nedeľa A 2017 – Vo futbalovom tíme musí vládnuť jednota

Vieme si predstaviť, žeby v jednom futbalovom tíme si každý robil čo chcel a nerešpektoval by rozhodnutia trénera? Vieme si predstaviť, žeby palubný tím nerešpektoval rozhodnutia kapitána lietadla a každý by si robil čo chcel? Možno si to aj prestaviť vieme, ale takéto situácie, kde si každý robí čo chce, nakoniec prinášajú...

pokračovať v čítaní

O láske a neláske

Mladý zaľúbený muž píše svojej milovanej SMS-ku: „Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som Ťa z lásky aj zjedol. Tak veľmi Ťa milujem, žeby som kvôli Tebe preplával aj Atlantický oceán. Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som sa kvôli Tebe vrhol aj do ohňa či do najhlbšej priepasti. Tak,...

pokračovať v čítaní

25. nedeľa A 2017 – Prečo musia naši mladí ísť za hranice?

Prečo mnohí z nich nenachádzajú uplatnenie na Slovensku? A vrátia sa ešte vôbec niekedy domov? Prečo mnohí otcovia odchádzajú od rodín za prácou ďaleko, tak ako kedysi naši predkovia? Prečo mnohé mamy odchádzajú opatrovať starých ľudí do zahraničia, a tak mnohé deti každé dva týždne v mesiaci zostávajú bez svojich mamičiek? Vydržia to vzťahy,...

pokračovať v čítaní

Aká je úloha ženy v Cirkvi?

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb… (Lk 8, 1-2) Pri pohľade do našich chrámov a kostolov nášmu pohľadu neunikne fakt, že medzi veriacimi v kostole je drvivá väčšina žien, muži sú tam iba v skromných percentách. V kostolných laviciach je...

pokračovať v čítaní

Závisť? Vôbec nie, ale vzájomná prajnosť

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘...

pokračovať v čítaní

20. nedeľa A 2017 – Zachovajte právo, konajte spravodlivo

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on...

pokračovať v čítaní

„Vidím ťa, syn môj, ty svetlo mojich očí!“ (Tob 11, 13)

„Vidím ťa, syn môj, ty svetlo mojich očí!“, zvolal Tobi potom, čo sa mu otvorili oči. Zvolal od veľkej radosti, lebo práve jeho syn mu pomohol otvoriť oči, aby videl, aby videl svetlo slnka a svetlo sveta, aby opäť videl svoju manželku Annu, aby opäť videl svojho milovaného syna Tobiáša. Tobi...

pokračovať v čítaní