Slovo z Kaplnky: Obetovanie Panny Márie a Istanbulský „(do)ho(r)(v)or“ – horor

Spomienka na obetovanie Panny Márie vychádza z Mojžišovho zákona, zachyteného v Knihe Levitikus (Lv 12, 6-8), podľa ktorého, keď sa skončili dni matkinho očisťovania,  mali rodičia priniesť svoje dieťa do stánku zjavenia a neskôr, keď bol už vybudovaný chrám, mali ho priniesť sem do chrámu, tam ho mali obetovať a zároveň mali priniesť so...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok po 33. nedeli A 2017 – O globalizácii

Kráľ Antiochus vydal nariadenie pre celé svoje kráľovstvo, že všetci musia splynúť v jeden národ, každý musí opustiť svojrázne zvyky (1 Mach 1, 43). Prvá kniha Machabejcov opisuje dramatické udalosti zo života židovského národa od roku 175 pr. Kr., keď nastúpil na sýrsky trón Antiochus Epifanes, až do roku 134 pr....

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky – Štvrtok po 32. nedeli A 2017 – V múdrosti je duch chápavý a svätý

V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších (Mud 7, 22-24). V múdrosti je duch chápavý – aj ten, kto ju prijíma, chápe súvislosti V múdrosti je duch svätý...

pokračovať v čítaní

32. nedeľa A 2017 – Desať stotín sekundy…

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová včera, v sobotu 11. novembra 2017, zvíťazila v úvodnom slalome Svetového pohára vo fínskom Levi, keď pred druhou lyžiarkou Mikaelou Shiffrinovou z USA v celkovom čase 1:49,98 zvíťazila o desať stotín sekundy. 10 stotín sekundy, koľko je to? Veľa či málo? Vo svete športu je to rozhodne dosť...

pokračovať v čítaní

30. nedeľa A 2017: E-learning v škole ohlasovania a lásky

Moderná doba priniesla so sebou množstvo nových vecí a mnohé z nich sú naozaj  prínosom. Vo vysokoškolskom priestore dostal zelenú tzv. E-learning. Moderné komunikačné technológie umožňujú tak pedagógom ako aj študentom ľahký prístup k najnovším informáciám. Pedagóg zároveň prostredníctvom internetu môže komunikovať so svojim študentom aj z opačnej časti sveta. Avšak aj napriek...

pokračovať v čítaní

Šťastná to, žena!

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98,1) Keď dnes čítame úvod k listu sv. Apoštola Pavla Rimanom, kde Apoštol píše: „Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium…“, potom právom je dnes medzi prvé čítanie a Evanjelium vložený Žalm č. 98, ktorý sa začína slovami: „Spievajte...

pokračovať v čítaní

Piatok 13.-steho

Áno, posledný piatok bolo trinásteho. „Najlepšie nevychádzať z domu a nechodiť nikam“, bolo počuť v náhodnom rozhovore mladých ľudí. Koľko sa o piatku 13.-steho nahovorilo v médiách, koľko žurnalistických „kačíc“ v týždni pred piatkom 13.-steho vyletelo do éteru, aby opantalo ľudí. A koľkých to naozaj opantalo. Chvála Bohu, že je už potom, že piatok 13.-steho je...

pokračovať v čítaní

27. Nedeľa A 2017 – Vám sa Božie kráľovstvo vezme…

Týmito slovami sa končí dnešný úryvok z evanjelia. V ňom opäť dochádza k stretu medzi Ježišom, veľkňazmi a staršími z ľudu, ktorým bol Ježiš z Názareta veľmi nepríjemný. Pretože sa vydával za Božieho Syna, rozhodli sa, že ho zabijú. Aj preto im vyrozprával podobenstvo o hospodárovi a o vinici, na podklade ktorého odhalil ich zámery. Ježiš je smutný, že...

pokračovať v čítaní

26. nedeľa A 2017 – Vo futbalovom tíme musí vládnuť jednota

Vieme si predstaviť, žeby v jednom futbalovom tíme si každý robil čo chcel a nerešpektoval by rozhodnutia trénera? Vieme si predstaviť, žeby palubný tím nerešpektoval rozhodnutia kapitána lietadla a každý by si robil čo chcel? Možno si to aj prestaviť vieme, ale takéto situácie, kde si každý robí čo chce, nakoniec prinášajú...

pokračovať v čítaní

O láske a neláske

Mladý zaľúbený muž píše svojej milovanej SMS-ku: „Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som Ťa z lásky aj zjedol. Tak veľmi Ťa milujem, žeby som kvôli Tebe preplával aj Atlantický oceán. Drahá, tak veľmi Ťa milujem, žeby som sa kvôli Tebe vrhol aj do ohňa či do najhlbšej priepasti. Tak,...

pokračovať v čítaní