Slovo z Kaplnky – Pondelok 29.01.2018, Vťahovať iných do dobra

Naša Kaplnka sv. Alberta na Katolíckej univerzite v Ružomberku je opäť krásna, po rekonštrukcii je obnovená, dýcha belobou, čistotou a tichom. Je to premodlené miesto, ktoré priam vťahuje srdce prítomného človeka do posvätná, do modlitby a do ticha. Nemusíme tu nič vravieť, len v tichu sedieť či kľačať alebo stáť a dýchať tento priestor....

pokračovať v čítaní

4. Nedeľa B 2018 – Kde je Boh? Prečo mlčí?

„Jozef, kde je Boh? Manželovi diagnostikovali rakovinu. Toľko som sa modlila. Kde je Boh?“ Nesmierne ťažká otázka. Neraz ju počujem. V tomto týždni mi opäť zaznela. Položila mi ju moja známa,  statočná a hlboko veriaca žena, ktorá denne navštevuje svätú omšu a prijíma Eucharistiu. Spolu s milovaným manželom vychovali dve dobré deti. Tie...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda 17.01.2018 – Pán nezachraňuje ani mečom ani kopijou…

Pán nezachraňuje ani mečom ani kopijou. Lebo tento boj vedie Pán… (1 Sam 17, 47) Naozaj, Pán nezachraňuje ani mečom, ani kopijou. Náš Pán je Boh, On vidí do srdca každého človeka. Tam v najvnútornejšom vnútri človeka náš Pán vidí nekonečnú túžbu po láske, pravde a spravodlivosti, túžbu po šťastí a živote, túžbu...

pokračovať v čítaní

No ľud nechcel počuť Samuelov hlas

No ľud nechcel počuť Samuelov hlas a hovoril: „Nie, nech je nad nami kráľ a budeme aj my ako všetky iné národy, náš kráľ bude vládnuť nad nami, pôjde pred nami do boja a bude viesť naše vojny“ (1 Sam 8, 19-20). No ľud nechcel počuť Samuelov hlas. Samuel nastavoval Izraelu zrkadlo. Samuel...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky – Včas ráno je dobrý čas

Včas ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil (Mk 1, 35). Včas ráno je dobrý čas na modlitbu. Včas ráno, keď sa svet pomaly prebúdza k životu, je dobre si privstať, je dobré nájsť si vtedy čas na modlitbu. Je to čas, keď...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Piatok po 2. adventnej nedeli 2017 – O poznávaní Boha

Adventné obdobie, ktoré už druhý týždeň prežívame, nám skrze liturgické texty a Božie slovo odhaľuje hlbokú túžbu Boha po človeku, hlbokú túžbu Boha raz zdieľať večnosť spolu s človekom. Biblické texty nám predstavujú celú históriu spásy, v ktorej Boh iniciuje vzťah s človekom. Je to Boh, ktorý ako prvý robí ústretový krok voči človeku,...

pokračovať v čítaní

Dvadsať sedem rokov. Stretnutie…

Udialo sa to celkom nenápadne v túto poslednú stredu dopoludnia pred Kaplnkou svätého Alberta u nás na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Kto sa to vlastne stretol? V stredu 13. decembra 2017, keď dievčatá a ženy menom Lucia slávili svoje meniny, ráno o pol siedmej slúžil som v našej Kaplnke rorátnu svätú omšu. Po skončení, ako tradične,...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Krista Kráľa A 2017 – „Král do boje táh, do veliké dálky…“

Na benediktínskom cintoríne v Prahe, časť Břevnov, odpočíva Karel Kryl, známy ako „básnik s gitarou“, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov českého protestsongu v rokoch 1968-1993. Jedna z jeho najznámejších piesni má názov: Král a klaun. Tu je časť textu piesne: Král do boje táh, do veliké dálky a s ním do té války, jel...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Sobota po 33. nedeli A, 25.11.2107 – Keď ťa raz vlastné hriechy dobehnú

Kráľ Antiochus ochorel a leží na smrteľnej posteli. Ochorel zo žiaľu, že sa mu jeho plány nevydarili. Nevydarili sa mu jeho zlé plány. Túžil sa násilne zmocniť bohatstva, ktoré v sebe ukrývalo mesto Elymaida v Perzii. Počul, že sa tu nachádza veľmi bohatý chrám a v ňom zlaté rúcha, brnenie a štíty, ktoré tam zanechal macedónsky...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky: Streda po 33. nedeli A – Modlitba a láska uzdravujú srdce ženy

„Ale najväčší obdiv a úctivú spomienku si zaslúži ich matka. Veď videla za jediný deň zomierať sedem svojich synov a znášala to vyrovnane, pre nádej, ktorú mala v Pánovi“ (2 Mach 7, 20). V druhej knihe Machabejcov v siedmej kapitole svätopisec opisuje príbeh o hrdinskej matke siedmich synov. Na vlastné oči videla umierať mučeníckou smrťou svojich...

pokračovať v čítaní