Slovo z Kaplnky, Pondelok 08.03.2018 – Zjedol som múdrosť sveta…

Aj nám sa môže ľahko stáť, že si myslíme, že sme zjedli múdrosť sveta a nenecháme dopustiť na svoj názor. Stáva sa to nám mužom, že nedokážeme prijať iný pohľad a stále trváme na tom svojom len preto, lebo nám to hrdosť nedovolí. Stáva sa to aj ženám, nie pokorným a skromným, ale...

pokračovať v čítaní

3. pôstna nedeľa B 2018 – O našej milovanej Nedeli

V dnešnú tretiu pôstnu nedeľu nám v prvom čítaní z knihy Exodus zaznieva Desať Božích prikázaní, ktoré na vrchu Sinaj odovzdal Boh do rúk Mojžišových a cez Mojžiša celému Izraelskému ľudu. Neskôr sa toto slovo dostalo k ľuďom všetkých národov. O štyridsať rokov neskôr pred vstupom do zasľúbenej zeme v tzv. druhozákone, v knihe Deuteronomium, Boh nanovo...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, Pondelok 19.02.2018. Téma – Aktuálnosť manželstva

Keď pred viac ako 20 rokmi prišiel Angličan Richard Kane s nápadom zmobilizovať bežných aj vplyvných ľudí v Anglicku k tomu, aby zorganizovali niečo malé alebo aj významnejšie pre manželov vo svojom najbližšom okolí, pravdepodobne ani netušil, ako sa tento odvážny nápad zmení v masové hnutie, ktoré významným spôsobom ovplyvní...

pokračovať v čítaní

Slovko z Kaplnky. Pondelok 19.02.2018. Náš Pán sa stotožňuje… (Mt 25, 40)

Náš Pán sa stotožňuje… … s najmenšími, nie s najväčšími, ale s najmenšími. Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, veď sám sa stáva človekom, bezmocným dieťaťom, ktoré je odkázané na pomoc druhých. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po láske, pravde a spravodlivosti. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po prijatí, túžia byť milovaní a pochopení. Stotožňuje sa...

pokračovať v čítaní

1. Pôstna nedeľa B 2018 – Púšť. Poď k Otcovi!

Na začiatku svojho verejného účinkovania Ježiš odchádza do ticha púšte. Je to Boží Duch, ktorý ho tam ženie. Ježiš má tam prežiť štyridsať dní a nocí v tichu, uprostred púšte a medzi divou zverou. (Mk 1, 12-13) Je to vôbec možné? Dá sa to? Vieme si vôbec predstaviť samých seba na Ježišovom...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Piatok 16.02.2018, O Ženíchovi a neveste

Vari je možná svadba bez ženícha či nevesty? Aj keď ľudia dokážu naozaj všetko a dnes nás už nemôže prekvapiť naozaj nič, predsa však v normálnom prípade, medzi normálnymi ľuďmi, svadba bez ženícha či nevesty nie je možná. Aký dôležitý je ženích, akou dôležitou je nevesta… „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky – Piatok 09.02.2018, Len „neosprostieť“ (1 Kr 11, 29-32; 12, 19)

Izraelské kráľovstvo bude rozdelené, lebo kráľ Šalamún na staré kolená „osprostel“. Každé kráľovstvo bude rozdelené, ak mu vládne kráľ, ktorý „osprostel“. Ako sa to prejavilo u Šalamúna? Včera sme to čítali: „Keď Šalamún zostarel, ženy mu skazili srdce a on chodil za cudzími bohmi.“ V dnešnom čítaní Boh ústami proroka Aziáša potvrdzuje, že...

pokračovať v čítaní

O láske a neláske 2

„V zdravom tele zdravý duch“, znie jedno múdre príslovie, a tak sa ním snažím aj riadiť. Aj v poslednú sobotu. Cestoval som zo Žiliny a cestu do Ružomberka som si „skrátil“ okľukou cez Dolný Kubín, ako opäť vraví iné príslovie: „Naokolo bližšie.“ Nuž do Ružomberka som cestoval naokolo a popoludní som sa zastavil v dolnokubínskom...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Pondelok, 05.02.2018 – O dôvere a nedôvere

Agentúra Edelman začiatkom tohto roka zverejnila výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila v minulom roku na 33.000 respondentoch v 28 krajinách sveta. Otázka prieskumu sa týkala dôvery respondentov voči kľúčovým pilierom spoločnosti – vláde, mimovládnym organizáciám, biznisu a médiám. Výsledky prieskumu ukázali, že globálny prehľad dôvery je na historickom minime. Respondenti z 20 krajín prejavujú...

pokračovať v čítaní

5. Nedeľa B 2018 – Sme rozvedení. Dlho budem hľadať pokoj

„Sme rozvedení. Je to životná prehra. Dlho budem hľadať pokoj.“ Túto správu jednej opustenej manželky a matky som nedávno našiel v telefóne. A moje srdce zaplakalo. Ako veľmi sú tieto slová podobné tým dnešným Jóbovým: „Či nie je tvrdý boj život človeka na zemi? …Mojím údelom sú mesiace plné sklamania a noci plné...

pokračovať v čítaní