Slovo z Kaplnky, Pondelok 16.04.2018, Aby si zažil vôňu fialky, musíš ísť dole na kolená

Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom… Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. (Sk 6, 8-15) Všetci tieto znamenia videli na vlastné oči.   No vlastná pýcha im nedovolila, aby v tomto mladom mužovi videli Božiu moc, ktorá...

pokračovať v čítaní

3. veľkonočná nedeľa B 2018 – O dvoch nezvyčajných stretnutiach, o tom vo večeradle aj o tom v našom UPC-čku

Zmätení a naľakaní sú dnes učeníci, keď náhle uprostred nich stojí vzkriesený Pán a oslovuje ich: „Pokoj vám!“ A keď si myslia, že vidia ducha, on im hovorí: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Štvrtok 12.04.2018, Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova

Boha treba viac poslúchať ako ľudí… O interpretácii Božieho slova. Dnes stoja apoštoli pred veľradou a veľkňaz im vyčíta, že porušili prísny zákaz učiť v Kristovom mene. Apoštol Peter nato odpovedá: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí…“ (Sk 5, 27-33) Keď v úvode veľkonočnej vigílie počas obradu svetla vstupoval kňaz do chrámu so...

pokračovať v čítaní

2. Veľkonočná nedeľa B 2018- Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet… (1 Jn, 5, 4)

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš po svojom umučení víťazí nad smrťou. Smrť je ovocím hriechu. Ježišovo víťazstvo nad smrťou je aj jeho víťazstvom nad hriechom, ktorý je hlavnou príčinou smrti a večnej smrti. Tým, že je porazený hriech, je porazená aj smrť, do ktorej by sme boli...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda Veľkého týždňa – Sila slabých

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. (Iz 50, 4-9b) Dnes zaznieva Tretia pieseň o Pánovom služobníkovi. Celkovo jestvujú štyri takéto piesne, ktoré sa nachádzajú v Knihe proroka Izaiáša a biblisti v tomto Pánovom služobníkovi vidia Božieho Syna, Ježiša Krista. V dnešnej Tretej...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, streda 21.03.2018, Pravda vás vyslobodí. Pravda, ale aká?

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 31-42) Na štandarde českého prezidenta, a kedysi aj československého prezidenta,  je napísané: „Pravda zvítězí! – Pravda zvíťazí!“ Českí prezidenti sa inšpirovali nápisom na vlajkách husitov. Je tu však jeden...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 13.03.2018, Živá voda a Misie na KU 2018

A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, a vody sa uzdravia. A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe; bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiť bude všetko, k čomu sa rieka dostane“...

pokračovať v čítaní

Slušné Slovensko, Slovo z Kaplnky, Piatok 09.03.2018

Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí“ (Oz 14,2-10). Božie slovo nám dnes ponúka úryvok z Knihy proroka Ozeáša. Tomuto prorokovi vkladá Boh...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Štvrtok 08.03.2018, Ako pomôcť nášmu rozdelenému slovenskému srdcu?

Keď je dnes Ježiš obvinený, že pri svojich obdivuhodných skutkoch spolupracuje s belzebulom – diablom, na svoju obhajobu používa jednoduchý príklad zo života. „Nemôže obstáť kráľovstvo, ktoré je vnútorné rozdelené,“ hovorí Ježiš (Lk 11, 14-23). „Nemôže obstáť kráľovstvo, ktoré je vnútorné rozdelené.“ Ako táto veta dnes platí o našej krajine pod Tatrami....

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda 07.03.2018, Len dávaj veľký pozor na seba… (Dt 4, 1. 5-9)

Ako často nám naši rodičia pripomínali tieto slová. Ako často ste vy, milí rodičia, pripomínali tieto slová svojim deťom: „Len dávaj veľký pozor na seba!“ Je prirodzené, že rodičia sa boja o svoje dieťa. Možno ešte hlbšie ako otec to prežíva mama, preto tak často pripomína svojim deťom: „Len dávaj veľký...

pokračovať v čítaní