Najsvätejšie Srdce Ježišovo 2018, Zohýnam kolená pred Otcom… (Ef 3, 8-12.14-19)

Obdiv a rešpekt. Aký obdiv a rešpekt si zaslúžia milujúci rodičia, otec aj mama, obetaví kňazi a rehoľné sestry. Aký obdiv a rešpekt si zaslúžia statoční ľudia… Obdiv a rešpekt, to sú aj slová z dnešného Božieho slova na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Obdiv a rešpekt skladá apoštol Pavol voči Bohu, nebeskému Otcovi, keď vraví: „Zohýnam kolená...

pokračovať v čítaní

Často, denne na teba myslím… Slovo z Kaplnky, Streda 06.06.2018

Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. (2 Tim 1, 1-3) Keď na mňa ľudia myslia, keď si na mňa spomenú, čo v tej chvíli asi pociťujú? Čo sa im v ich mysli v súvislosti so mnou v tej chvíli...

pokračovať v čítaní

Proroci hľadali a skúmali spásu. Slovo z Kaplnky, Utorok 29.05.2018, 1 Pt 1, 10.

Proroci hľadajú a skúmajú spásu aj dnes. Proroci budú hľadať a skúmať spásu, kým svet bude svetom. Proroci sú nadčasoví. Prorokov posiela sám Boh, aby hľadali a skúmali spásu, aby hlásali pravdu. Prorokov možno zničiť, možno ich umlčať, možno ich zabiť. No potom povstanú noví proroci, proroci, ktorých povolá sám Boh. Lebo prorokov...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda 23.05.2018, Závisť naša každodenná…

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ (Mk 9, 38-40) Závisť, závisť je ukrytá v slovách apoštolov, ktorí prichádzajú za Ježišom a hovoria mu: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežka, Svätodušný pondelok 21.05.2018, Ešte raz o Slušnom Slovensku a Anke Kolesárovej

Príbeh. Rozhovor medzi vysokoškolákmi: „Počuj, zajtra o 17.00 je Pochod za slušné Slovensko. Ideme?“ „Jasné. Už mám tých klamstiev našich politikov až po zuby!“ „Super! Stretneme sa o 16.00 pred Pizzeriou. OK?“ „OK! Ale ešte jedná vec. Máš ešte ten super ťahák na Matiku? Mám ju pozajtra. Aj naše baby vraveli, že ten...

pokračovať v čítaní

Zoslanie Ducha Svätého 2018: Som ohnivkom v reťazi…

Koľko generácií počas stáročí vstupovalo do nášho chrámu. Koľko ľudí, tisíce ľudí… Koľko našich predkov. Pred sto rokmi tu sedeli celkom iní ľudia, aj pred dvesto rokmi. O sto rokov tu budú sedieť celom iní ľudia, aj o dvesto rokov, naši potomkovia… A my sme toho súčasťou, súčasťou tej reťaze, ohnivkami reťaze, ktoré...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 16.05.2018, Sv. Ján Nepomucký, Sviatosť zmierenia – stretnutie a dar

Sv. Ján Nepomucký (* 1345 Pomuk pri Plzni, + 20.03.1393 Praha), ktorého liturgickú spomienku dnes slávime, je mučeníkom spovedného tajomstva a patrónom spovedníkov. Jeho bohabojný život ukončila smrť v rieke Vltava, kam ho stočeného v tvare kolesa z Karlovho mosta nechal hodiť kráľ Václav IV. Ten chcel násilím prinútiť kňaza Jána, aby prezradil spovedné...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, 14. máj 2018. Sviatok sv. Mateja, apoštola – Číra Božia milosť

V Skutkoch apoštolov čítame dnes na sviatok sv. apoštola Mateja o jeho vyvolení do zboru dvanástich Ježišových apoštolov, svedkov Ježišovho zmŕtvychvstania. Čítame dnes o tom, ako sa apoštol Peter ujal reči, ako zdôvodnil doplniť po Judášovej zrade a odchode apoštolský zbor. Skôr, než apoštoli pristúpili k voľbe dvanásteho apoštola, najprv sa spolu modlili a prosili Boha,...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Pondelok 23.04.2018, Nadčasový Vojtech – dobrý pastier

Ešte aj dnes nám doznievajú slová o Dobrom pastierovi, ktoré sme čítali včera počas slávenia Nedele Dobrého pastiera. Pán Ježiš je tým Dobrým pastierom, lebo svojim ovečkám dáva dobrý a výživný pokrm evanjeliovej lásky a svoje stádo neopúšťa, keď ho ohrozujú vlci. Bezbranné ovečky môžu svojmu Dobrému pastierovi dôverovať, že ich neopustí, že...

pokračovať v čítaní