16. nedeľa C 2022 – Kto sa vydáva na cestu s Ježišom

„Kto sa vyberá na cestu s Ježišom, ten sa stane, podobne ako On – zraneným človekom. Stopy, ktoré kráčajú Ježišovými cestami, budú poranené. Srdce, ktoré bije pre iných, bude prebité. A ešte zostáva ťažoba túžby po plnosti života. Aby sme vstúpili na Ježišove cesty, bude dobré pripomenúť si, že Boh je láska....

pokračovať v čítaní

4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera 2022. Vedzte, že náš Pán je Boh…

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Tento Žalm č. 100 nám...

pokračovať v čítaní

Druhá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Nekonečná odpúšťajúca láska

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja...

pokračovať v čítaní

7. Nedeľa cez rok C 2022. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: „Milujte svojich nepriateľov…“

„Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia…“ Ako červená niť, vinie sa táto myšlienka dnešným Božím slovom. Je to reálne v našom ľudskom živote milovať svojich nepriateľov? Je vôbec možné modliť sa za niekoho, kto mi ubližuje? Stojí Ježiš reálne nohami na zemi a vníma pravdivým pohľadom človeka, ktorý neraz...

pokračovať v čítaní

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice

2. februára slávime v cirkvi sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný aj Hromnice. Ak sa obzrieme do minulosti, zistíme, že tento sviatok má bohatú históriu. Názov Obetovanie Pána  sa v Katolíckej cirkvi používa od roku 1969, teda od skončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Názov hovorí, čo sa udialo na štyridsiaty deň po...

pokračovať v čítaní

3. Nedeľa v období cez rok C 2022. Aká zvláštna škola života…

Akou zvláštnou školou života prechádzame spoločne už dva roky. Od 23. decembra 2020 až do Veľkonočnej nedele, 4. apríla 2021, boli zatvorené všetky kostoly. Keď sme v tú nedeľu mohli opäť vstúpiť do nášho chrámu, na tvárach mnohých z Vás sa objavili slzy. Či možno zabudnúť na tieto slzy? Akou zvláštnou školou...

pokračovať v čítaní

O poslušnosti. Slovo na dnešný deň. Pondelok 17.01.2022.

No Samuel mu odvetil: „Vari Pán chce zápalné a krvavé obety, a nie skôr poslušnosť Pánovmu slovu? Veď poslušnosť je lepšia ako obeta a počúvať je viac ako obetovať tuk baránkov. Lebo odbojnosť je ako hriech veštenia a svojvoľnosť ako zločin modlárstva. A pretože si opovrhol Pánovým slovom, Pán opovrhne tebou nebudeš kráľom.“ (1 Sam...

pokračovať v čítaní

3. Adventná nedeľa, C 2021, Čo to len bude? Čo len bude?

Od malička sme celá rodina vždy začiatkom júla putovali na mariánsku horu do Levoče, kde sa v tom čase konala tradičná levočská púť z príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Rodičia nás tak už od útleho veku viedli k úcte k nebeskej Matke, ktorá na tomto posvätnom mieste je odpradávna vzývaná ako Levočská Matka. Moji...

pokračovať v čítaní

33. Nedeľa B 2021, Sme schopní sa aspoň trocha báť?

A sme schopní my, ľudia XXI. storočia, sa ešte aspoň trocha báť? Vieme sa aspoň trocha báť? Vieme sa aspoň trocha obávať z toho, že nás klimatické zmeny môžu raz totálne prevalcovať? Vieme sa aspoň trocha obávať z toho, že nás môžu naše moderné technológie prerásť? Máme aspoň malý strach z dôsledkov, ktoré môžu...

pokračovať v čítaní

32. Nedeľa B 2021, Koľko divízií má rímsky pápež?

„Koľko divízií má rímsky pápež?“ Pri debate o osude Poľska počas posledných dní druhej svetovej vojny Winston Churchill upozornil Josifa Stalina, že by mal brať do úvahy aj názor Vatikánu. Sovietsky diktátor však britského premiéra prerušil otázkou: „Koľko divízií má rímsky pápež?“ O viac ako tridsať rokov sa Churchillovo varovanie ukázalo ako...

pokračovať v čítaní