32. Nedeľa B 2021, Koľko divízií má rímsky pápež?

„Koľko divízií má rímsky pápež?“ Pri debate o osude Poľska počas posledných dní druhej svetovej vojny Winston Churchill upozornil Josifa Stalina, že by mal brať do úvahy aj názor Vatikánu. Sovietsky diktátor však britského premiéra prerušil otázkou: „Koľko divízií má rímsky pápež?“ O viac ako tridsať rokov sa Churchillovo varovanie ukázalo ako...

pokračovať v čítaní

31. Nedeľa B 2021. Homo viator a najzákladnejšie pravidlo života.

Homo viator! Homo viator! Človek pútnik, putujúci človek, putujúci z tmy do svetla, z chaosu pozemského sveta do večnosti. Sme pútnici! A koľko sa naputujeme a nacestujeme v tomto modernom svete. V tomto našom putovaní si preto uvedomujeme zmysel dopravných predpisov, ktoré pre nás nie sú cieľom, ale prostriedkom, ako prísť šťastne do cieľa,...

pokračovať v čítaní

18.10.2021, Sv. Lukáš evanjelista, apoštol, sviatok. Namaľovať Máriin duchovný obraz vo svojom srdci

„Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria…“ (Ž 145, 10-11) Ako svojim životom velebil Boha svätec dnešného dňa, Sv. Lukáš? Sv. Lukáš, evanjelista, (+ okolo r. 80 po Kr.) sa narodil pravdepodobne v sýrskom pohanskom meste...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 11.10.2021. O Jozefových snoch a našich snoch

Evanjelium – ľudia, ktorí nevidia hlbšie, nevidia v Ježišovi Kristovi kohosi viac. Bažia iba po senzáciách. Veľmi sú preto ochudobnení. Ak by spoznali Ježiša, objavili by baňu lásky, ktorá je nevyčerpateľná, v ktorej možno vždy znova naďabiť na novú žilu zlata, stále oživujúcu život a inšpirujúcu. Ich neschopnosť vidieť hlbšie spôsobuje ich sleposť,...

pokračovať v čítaní

27. Nedeľa B 2021. Opustiť, priľnúť, byť jedným telom…

„Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24) Až dvakrát v dnešnej Bohoslužbe slova zaznieva táto veta. V prvom čítaní z Knihy Genezis po Adamovom úžase nad krásou ženy a jeho výkrikom: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať Mužena, lebo...

pokračovať v čítaní

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanjelov, 29.09.2021

KKC 328 Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery. KKC 330 Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. KKC 329 Svätý Augustín o nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti....

pokračovať v čítaní

25. nedeľa B 2021. Vidieť hlbší zmysel…

„Pandémia je skúškou našich čias. Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii, a myslieť len sa seba. Začnime teda od uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ako jednotlivci ani ako národy. Prijmime túto krízu ako „výzvu prehodnotiť náš...

pokračovať v čítaní

Traja, aké krásne je byť traja, ba dokonca štyria… Po prázdninách opäť spolu

Ahojte, priatelia! Letné prázdniny, zvlášť pre žiakov základných a študentov stredných škôl, idú pomaly, ale isto do finále, kým posluchárne či auly našich slovenských univerzít a vysokých škôl si na svojich študentov ešte chvíľu počkajú, a tak trocha ešte môžu jemne oddychovať. Oddýchli sme si aj my členovia nášho Univerzitného pastoračného centra Jána...

pokračovať v čítaní

16. Nedeľa B 2021, Dvaja sú na tom lepšie…

Beda osamelému. Kto mu pomôže vstať, keď padne? (Kaz 4, 10) Dvaja sú na tom lepšie, ako sám človek, za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu a keď padnú, jeden zodvihne druhého. Ale beda osamelému… (Kaz 4, 9) Na púti po Svätojakubskej ceste k hrobu sv. Apoštola Jakuba v Santiago de Compostella som...

pokračovať v čítaní

Sv. Cyril a Metod, 05.07.2021

Slovo, slovo, slovo, Slovania, Slovania, Slovania, Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, Slovania, Slovensko, Slovensko, Slovensko… Slovo Náš národ pod Tatrami je nositeľom hrdého slova a to slovo znie: slovo, slovo, slovo. Slovo, zrozumiteľné slovo, slovo, ktoré v materinskej reči chápalo aj dieťatko...

pokračovať v čítaní