Nedeľa Krista Kráľa 2018. Pritiahni si nás k sebe, Ježišu Kráľu! (Jn 18, 33-37)

Nedeľa Krista Kráľa – Kristus Kráľ, aký má význam pre nás, zvlášť v súvislosti s našim životom a aj so sv. Katarínou Alexandrijskou, na ktorú si pri liturgii spomíname vždy 25. novembra, čo je práve dnes? V dnešnom evanjeliu Ježiš je zatknutý a stojí pred Pilátom, ktorý ho vypočúva. Nakoniec sa ho Pilát neisto...

pokračovať v čítaní

Sladkosť a horkosť Božieho slova, Piatok 23.11.2018 (Zjv 10, 8-11)

Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch.“ V Zjavení svätého apoštola Jána sa nám dnes ponúka istý obraz. Apoštol Ján zjedol...

pokračovať v čítaní

Keď Boh plače, štvrtok 22.11.2018, (Lk 19, 41-44)

Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a zazrel mesto, plakal nad ním… Plač. Ježišov plač. Boží Syn, Baránok Boží, Ježiš Kristus dnes plače nad Jeruzalemom. Nie je to zvláštne, že Boh plače? Potom aký je to Boh, keď plače? Môže byť toto všemohúci Boh, keď plače? Prečo s tým niečo neurobí, prečo niečo...

pokračovať v čítaní

Moja mama a moji bratia, Streda 21.11.2018, (Mt 12, 46-50)

„Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“, pýta sa Ježiš. Potom ukáže na svojich učeníkov a povie: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ Ježiš nám dnes poukazuje na nový rozmer vzťahov. Nad pokrvné vzťahy,...

pokračovať v čítaní

Dívať sa dopredu či dozadu? Sv. Margita Škótska, Piatok, 16.11.2018

V dnešný deň sa nám ponúka pohľad na dve ženy. Umožňuje nám to liturgický kalendár, ale aj Božie slovo. Skrze tieto dve ženy, ktoré žili v inej dobe, na celkom odlišných miestach, no boli to vydaté ženy a matky, nás dnes Duch Boží učí dívať sa na tento svet. Nuž ktoré sú...

pokračovať v čítaní

V tých dňoch…, 33. Nedeľa B 2018, Mk 13, 24-32

Pred nedávnom, na konci októbra, sme si na Slovensku, ale aj v Čechách, pripomenuli sté výročie založenia našej spoločnej Československej republiky. So študentmi sme preto v tých dňoch navštívili Prahu, v nej niekoľko výstav súvisiacich s výročím a súčasťou nášho programu bola aj návšteva niektorých významných duchovných centier v Prahe. S akou bázňou som kráčal vyšehradským...

pokračovať v čítaní

Streda 14.11.2018, A nezabudni sa vrátiť! (Lk 17, 11-19)

Z desiatich uzdravených malomocných sa iba jeden vrátil k Ježišovi, aby sa mu poďakoval a aby zároveň chválil a velebil Boha. A ten jeden bol cudzinec – Samaritán. Prečo sa vrátil iba on a prečo aj nie tí ostatní? Z tejto evanjeliovej skúsenosti si pre svoj život môžeme uvedomiť niekoľko faktov. Máme skúsenosť, že niekedy neveriaci ľudia,...

pokračovať v čítaní

09.11.2018, Posviacka Lateránskej Baziliky, resp. Štyri chrámy nášho života

Dnes slávime sviatok posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, ktorá je matkou a hlavou všetkých kresťanských chrámov na celom svete. Každý chrám, každá kaplnka, je s akousi neviditeľnou niťou spojená s týmto chrámom, ktorý je symbolom jednoty. A tak si kresťanské spoločenstvá, nech už sú roztratené kdekoľvek po svete uvedomujú, že nie sú samé, nie...

pokračovať v čítaní

32. Nedeľa B 2018, Čo človek potrebuje ku šťastiu? (Mt 12, 41-44)

Dostal som dnes obrazovú správu od kamaráta. A tá prišla až zo severozápadu Španielska, zo svetoznámeho pútnického mesta Santiago de Compostella, kde sa nachádza hrob sv. apoštola Jakuba Staršieho. Tóno, tak sa môj kamarát volá, v týchto novembrových dňoch putoval niekoľko dní po starobylej Svätojakubskej ceste a dnes unavený, ale šťastný, aj...

pokračovať v čítaní

31. Nedeľa B 2018, Nikdy nezabudni, kto si!!!

Dušičkové obdobie. Naše kroky v týchto dňoch smerujú k hrobom našich blízkych a rovnako aj naša modlitba a naše spomienky. A možno aj slzy preliate nad hrobom či v kútiku svojej izbičky. Slzy očisťujú naše oči. Dušičky sú časom návratu k našim koreňom. Potrebujeme to možno ešte viac, ako zosnulí našu modlitbu. Duše v očististci, aj keď ešte...

pokračovať v čítaní