Moja mama a moji bratia, Streda 21.11.2018, (Mt 12, 46-50)

„Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“, pýta sa Ježiš. Potom ukáže na svojich učeníkov a povie: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ Ježiš nám dnes poukazuje na nový rozmer vzťahov. Nad pokrvné vzťahy,...

pokračovať v čítaní

Dívať sa dopredu či dozadu? Sv. Margita Škótska, Piatok, 16.11.2018

V dnešný deň sa nám ponúka pohľad na dve ženy. Umožňuje nám to liturgický kalendár, ale aj Božie slovo. Skrze tieto dve ženy, ktoré žili v inej dobe, na celkom odlišných miestach, no boli to vydaté ženy a matky, nás dnes Duch Boží učí dívať sa na tento svet. Nuž ktoré sú...

pokračovať v čítaní

V tých dňoch…, 33. Nedeľa B 2018, Mk 13, 24-32

Pred nedávnom, na konci októbra, sme si na Slovensku, ale aj v Čechách, pripomenuli sté výročie založenia našej spoločnej Československej republiky. So študentmi sme preto v tých dňoch navštívili Prahu, v nej niekoľko výstav súvisiacich s výročím a súčasťou nášho programu bola aj návšteva niektorých významných duchovných centier v Prahe. S akou bázňou som kráčal vyšehradským...

pokračovať v čítaní

Streda 14.11.2018, A nezabudni sa vrátiť! (Lk 17, 11-19)

Z desiatich uzdravených malomocných sa iba jeden vrátil k Ježišovi, aby sa mu poďakoval a aby zároveň chválil a velebil Boha. A ten jeden bol cudzinec – Samaritán. Prečo sa vrátil iba on a prečo aj nie tí ostatní? Z tejto evanjeliovej skúsenosti si pre svoj život môžeme uvedomiť niekoľko faktov. Máme skúsenosť, že niekedy neveriaci ľudia,...

pokračovať v čítaní

09.11.2018, Posviacka Lateránskej Baziliky, resp. Štyri chrámy nášho života

Dnes slávime sviatok posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, ktorá je matkou a hlavou všetkých kresťanských chrámov na celom svete. Každý chrám, každá kaplnka, je s akousi neviditeľnou niťou spojená s týmto chrámom, ktorý je symbolom jednoty. A tak si kresťanské spoločenstvá, nech už sú roztratené kdekoľvek po svete uvedomujú, že nie sú samé, nie...

pokračovať v čítaní

32. Nedeľa B 2018, Čo človek potrebuje ku šťastiu? (Mt 12, 41-44)

Dostal som dnes obrazovú správu od kamaráta. A tá prišla až zo severozápadu Španielska, zo svetoznámeho pútnického mesta Santiago de Compostella, kde sa nachádza hrob sv. apoštola Jakuba Staršieho. Tóno, tak sa môj kamarát volá, v týchto novembrových dňoch putoval niekoľko dní po starobylej Svätojakubskej ceste a dnes unavený, ale šťastný, aj...

pokračovať v čítaní

31. Nedeľa B 2018, Nikdy nezabudni, kto si!!!

Dušičkové obdobie. Naše kroky v týchto dňoch smerujú k hrobom našich blízkych a rovnako aj naša modlitba a naše spomienky. A možno aj slzy preliate nad hrobom či v kútiku svojej izbičky. Slzy očisťujú naše oči. Dušičky sú časom návratu k našim koreňom. Potrebujeme to možno ešte viac, ako zosnulí našu modlitbu. Duše v očististci, aj keď ešte...

pokračovať v čítaní

Dušičky 2018. Smrť, život a Eucharistia

Tri témy sa nesú dnešnou bohoslužbou slova. Téma: Smrť našich blízkych a naša smrť V dnešný deň sa modlíme za všetkých verných zosnulých. Sú to naši blízki, ktorí už nás predišli do večnosti, sú to naši známi a aj neznámi. Všetci tí, ktorí tu na tomto svete žili od jeho počiatku. V duchu ďakujeme...

pokračovať v čítaní

1. november 2018 – Sviatok Všetkých svätých. Každá krása má snahu spojiť nás s Bohom.

„Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ …I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do...

pokračovať v čítaní

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej… (Lk 12, 39-48)

Keby hospodár vedel, kedy príde zlodej, určite by sa na to pripravil a nedovolil by zlodejovi vniknúť do jeho domu. Hospodár však nevie, kedy zlodej príde. A toto núti hospodára k opatrnosti, núti ho byť na pozore, núti ho to nespúšťať oči zo svojho domu. Ale či je to naozaj tak? Koľko je...

pokračovať v čítaní