Mládežka, 27.02.2023, Prekonávať predsudky. Z príhovoru pápeža Františka na Luníku IX.

Pred týždňom sme uvažovali nad dvoma hlavnými myšlienkami, ktoré pápež František vyslovil v prvej časti svojho príhovoru 14. septembra 2021 pre rómsku komunitu na Luníku IX. v Košiciach. Týmito dvoma myšlienkami boli: „Pán nás vidí spolu.“ „Cirkev je domov“. Dnes uvažovaní pokračujeme ďalej. František v tejto druhej časti spomenul manželský pár Jána a Beátu,...

pokračovať v čítaní

Mládežnícka svätá omša, 20.02.2023. Cirkev je náš domov. Príhovor pápeža Františka na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX.

V druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach, sa nachádza známe vykričané sídlisko Luník IX, ktoré obýva rómska komunita. V náročnom prostredí, kde prichádzajúci človek si musí najprv zvyknúť na tie bežné veci ako smrad, keďže ani kanalizácia tam nefunguje úplne stopercentne, kde podľa jednej dobrovoľníčky, ktorá predtým pracovala v Angole a povedala, že...

pokračovať v čítaní

7. Nedeľa A, 19.02.2023, Buďte svätí… buďte dokonalí…

Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý (Lv 19, 1-2). „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) Krátko pred vstupom do veľkého pôstneho obdobia nám dnes zaznieva Božie slovo, ktoré môže byť...

pokračovať v čítaní

5. Nedeľa A 2023, trikrát „S“ – Soľ, svetlo a sneh

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?… Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť… Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 13-16). Dnes v evanjeliu...

pokračovať v čítaní

32. nedeľa C 2022, O živých siedmich synoch, statočnej matke a o mŕtvom kráľovi

V túto dušičkovú nedeľu, keď sa Božie slovo dotýka tak nepríjemnej témy, akou je smrť človeka, nám napriek všetkému zaznieva obrovská nádej. Tá vychádza z úst a sŕdc siedmich synov, ktorých zavraždil zvrhlý kráľ pred očami ich úbohej, no statočnej matky. Keď mladíci v bolestiach končili svoje životy, skôr než vydýchli, jeden z nich zvolal:...

pokračovať v čítaní

26. nedeľa C 2022, O dvoch mužoch a pekle

Český kardinál Tomáš Špidlík často začínal svoje príhovory úsmevným vtipom. Jeho poslucháči sa spočiatku pousmiali, aby zakrátko zvážneli nad hlbokou, a niekedy aj trpkou pravdou o nás ľuďoch, ukrytou v danom v tipe. A tak v súvislosti s dnešným Ježišovým podobenstvom o boháčovi, ktorý ignoroval chudáka Lazára pred bránou svojho domu a za svoju ľahostajnosť si vyslúžil hrozivé pekelné...

pokračovať v čítaní

Streda 07.09.2022. Slovo na dnešný deň. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Kto sú tí nasýtení, ktorým Ježiš v dnešnom evanjeliu adresuje varovanie: „Beda!“? Je toto slovo varovaním aj pre nás? Veď Bohu vďaka, nehladujeme. Alebo je varovaním iba pre iných? Toto mohutné Ježišovo beda je varovaním pre nás všetkých. Vďaka tomuto slovu máme...

pokračovať v čítaní

23. Nedeľa C 2022. Objaviť tajomstvo múdrosti

Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly? Alebo kto môže pochopiť, čo chce Pán? My ťažko chápeme veci na zemi, s námahou nájdeme, čo je na dosah. Kto by teda vyskúmal, čo je na nebi? Kto by poznal tvoju vôľu, keby si mu ty nedal múdrosť a nezoslal z výšin svojho ducha svätého? Len...

pokračovať v čítaní

22. nedeľa C 2022, 28. August 2022, Nie hrmot slov

Nedeľu čo nedeľu sa schádzame na slávení svätej omše, počas ktorej sa nám ponúkajú dva stoly, a to Stôl Božieho slova a Stôl Božieho chleba. Svätá omša nám však ešte ponúka aj stôl stretnutia. Veď vo svätej omši sa stretávame so živým Bohom a s celou Cirkvou, stôl stretnutia s bratmi a sestrami roztratenými po celom...

pokračovať v čítaní

17. Nedeľa C 2022, 24.07.2022 – O starcovi, vtáčikovi a o mori

Zo severu priletel na čln vtáčik. Bol to spevavý vták. Letel nad vodou tak nízko, až s jej takmer dotýkal. Starec videl, že je veľmi unavený. Vtáčik zosadol na sťažeň bárky a oddychoval. Neskôr poletoval okolo starcovej hlavy a oddychoval na lane, kde sa cítil pohodlnejšie. „Koľko máš rôčkov?“, spýtal sa starec vtáčika....

pokračovať v čítaní