32. nedeľa C 2022, O živých siedmich synoch, statočnej matke a o mŕtvom kráľovi

V túto dušičkovú nedeľu, keď sa Božie slovo dotýka tak nepríjemnej témy, akou je smrť človeka, nám napriek všetkému zaznieva obrovská nádej. Tá vychádza z úst a sŕdc siedmich synov, ktorých zavraždil zvrhlý kráľ pred očami ich úbohej, no statočnej matky. Keď mladíci v bolestiach končili svoje životy, skôr než vydýchli, jeden z nich zvolal:...

pokračovať v čítaní

26. nedeľa C 2022, O dvoch mužoch a pekle

Český kardinál Tomáš Špidlík často začínal svoje príhovory úsmevným vtipom. Jeho poslucháči sa spočiatku pousmiali, aby zakrátko zvážneli nad hlbokou, a niekedy aj trpkou pravdou o nás ľuďoch, ukrytou v danom v tipe. A tak v súvislosti s dnešným Ježišovým podobenstvom o boháčovi, ktorý ignoroval chudáka Lazára pred bránou svojho domu a za svoju ľahostajnosť si vyslúžil hrozivé pekelné...

pokračovať v čítaní

Streda 07.09.2022. Slovo na dnešný deň. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Kto sú tí nasýtení, ktorým Ježiš v dnešnom evanjeliu adresuje varovanie: „Beda!“? Je toto slovo varovaním aj pre nás? Veď Bohu vďaka, nehladujeme. Alebo je varovaním iba pre iných? Toto mohutné Ježišovo beda je varovaním pre nás všetkých. Vďaka tomuto slovu máme...

pokračovať v čítaní

23. Nedeľa C 2022. Objaviť tajomstvo múdrosti

Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly? Alebo kto môže pochopiť, čo chce Pán? My ťažko chápeme veci na zemi, s námahou nájdeme, čo je na dosah. Kto by teda vyskúmal, čo je na nebi? Kto by poznal tvoju vôľu, keby si mu ty nedal múdrosť a nezoslal z výšin svojho ducha svätého? Len...

pokračovať v čítaní

22. nedeľa C 2022, 28. August 2022, Nie hrmot slov

Nedeľu čo nedeľu sa schádzame na slávení svätej omše, počas ktorej sa nám ponúkajú dva stoly, a to Stôl Božieho slova a Stôl Božieho chleba. Svätá omša nám však ešte ponúka aj stôl stretnutia. Veď vo svätej omši sa stretávame so živým Bohom a s celou Cirkvou, stôl stretnutia s bratmi a sestrami roztratenými po celom...

pokračovať v čítaní

17. Nedeľa C 2022, 24.07.2022 – O starcovi, vtáčikovi a o mori

Zo severu priletel na čln vtáčik. Bol to spevavý vták. Letel nad vodou tak nízko, až s jej takmer dotýkal. Starec videl, že je veľmi unavený. Vtáčik zosadol na sťažeň bárky a oddychoval. Neskôr poletoval okolo starcovej hlavy a oddychoval na lane, kde sa cítil pohodlnejšie. „Koľko máš rôčkov?“, spýtal sa starec vtáčika....

pokračovať v čítaní

16. nedeľa C 2022 – Kto sa vydáva na cestu s Ježišom

„Kto sa vyberá na cestu s Ježišom, ten sa stane, podobne ako On – zraneným človekom. Stopy, ktoré kráčajú Ježišovými cestami, budú poranené. Srdce, ktoré bije pre iných, bude prebité. A ešte zostáva ťažoba túžby po plnosti života. Aby sme vstúpili na Ježišove cesty, bude dobré pripomenúť si, že Boh je láska....

pokračovať v čítaní

4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera 2022. Vedzte, že náš Pán je Boh…

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Tento Žalm č. 100 nám...

pokračovať v čítaní

Druhá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Nekonečná odpúšťajúca láska

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja...

pokračovať v čítaní

7. Nedeľa cez rok C 2022. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: „Milujte svojich nepriateľov…“

„Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia…“ Ako červená niť, vinie sa táto myšlienka dnešným Božím slovom. Je to reálne v našom ľudskom živote milovať svojich nepriateľov? Je vôbec možné modliť sa za niekoho, kto mi ubližuje? Stojí Ježiš reálne nohami na zemi a vníma pravdivým pohľadom človeka, ktorý neraz...

pokračovať v čítaní