Hosť na KU: prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

Na intelektuálno-formačné podujatie „Hosť na KU“ 24. 11. 2015 prijal pozvanie prof. MUDr. Oto Masár, prednosta urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorý nám predstavil tému – Etika v záchranárstve. Jeho prednáška mala tri body: integrovaný systém pri katastrofách, výučba záchranárstva v lekárskych a nelekárskych odboroch, etika v URG medicíne. Hosť...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Na podujatí „Hosť na KU“ 1. 12. 2015 medzi nás zavítal literárny odborník doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD, ktorý nám ponúkol autorské čítanie z jeho bohatej tvorby. Vo svojej úvodnej reči sa venoval etike v médiách. Televízia má veľkú autoritu a jej poslaním je vychovávať a vzdelávať. Na konkrétnych prípadoch uviedol jej manipulatívne pôsobenie,...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Mgr. Anna Verešová

Dňa 10.11.2015 v rámci intelektuálnej formácie Hosť na KU odznela prednáška Mgr. Anny Verešovej na tému: Je ochrana rodiny v súčasnosti aktuálna? Vzácna matka piatich detí, občianska aktivistka a zakladateľka Občianskeho združenia Áno pre život poslucháčom predstavila svoj život a cestu, ktorou sa dostala k ochrane života, ku konkrétnej pomoci...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: ThLic. Róbert Neupauer

V rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ 27.10. 2015 v knižnici Katolíckej univerzity vystúpil ThLic. Róbert Neupauer, ktorý nám predstavil tému – Mladí a ich zápas o čistú lásku. V príspevku sa venoval osobe sv. Jána Pavla II., charakteristike zápasu o tzv. „krásnu lásku“ a siedmim krokom rastu v čistote. Sv. Ján Pavol je pre neho „vzorom,...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU – ThLic. Róbert Neupauer

Hosť na KU Intelektuálna formácia na KU Utorok 27. október 2015 16:16 Knižnica KU – 3.poschodie ThLic. Róbert Neupauer, Mladí a ich zápas o čistú lásku ___________________________________ Hudobný doprovod Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU Zaznejú tieto diela: 1. Mikuláš Mozyes – A dze tu bula 2. Giulio Cacciny – Al fonte, al...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Mons. Marián Gavenda

V utorok 20. 10. 2015 sme sa v rámci „Hosť na KU“ stretli s Mons. ThLic. Mariánom Gavendom, PhD., ktorý sa podelil o svoje bohaté skúsenosti z ciest. V roku 2013 vydal knihu „Náhody a náhodičky“, v ktorej odovzdal „príbeh i niečo nadčasové“. Vysvetlil nám, čo znamená slovo gavendy v poľštine. Jedná sa o slohový útvar poviedok, pri ktorých sa často...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU : prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr.Sc.: Pomoc pre utečencov v Sýrii

Dňa 13.10.2015 v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci intelektuálnej formácie „Hosť na KU“ odznela prednáška prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho na tému: Pomoc pre utečencov v Sýrii.   Prof. Krčméry poslucháčov uviedol do obrazu problematiky utečencov – našich bratov a sestier utekajúcich zo svojej krajiny pred smrťou za...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Univerzitné pastoračné centrum (UPaC) zorganizovalo prednášku v rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ na tému: Utečenci a misie. V utorok (6. 10. 2015) v popoludňajších hodinách zavítal do priestorov univerzitnej knižnice trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a ThLic. Viktor Jakubov, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku (PMD). Otec arcibiskup Ján Orosch v úvode vysvetlil svoj...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Utorok 13. október 2015 16:16 hod Univerzitná knižnica – 3.poschodie prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.: Pomoc pre utečencov v Sýrii HUDOBNÝ DOPROVOD: Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU Zaznejú tieto diela: 1. G. Samartini – Sonata F dur – Grave 2. G. Samartini – Sonata F dur – Allegro...

pokračovať v čítaní

Utorky s hosťami – prof. Bieliková – 21. 4. 2015

Utorky s hosťami Intelektuálna formácia na KU Utorok 21. apríl 2015 16:16 h Knižnica KU – 3.poschodie prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.: WEB a jeho dotyky s nami   HUDOBNÝ DOPROVOD PREDNÁŠOK: Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU Zaznejú tieto diela: Hana Hegerová – Maluj zase obrázky Veronika Polomská – spev...

pokračovať v čítaní