Aktualizované informácie o Sústredeniach zo spirituality pre Filozofickú fakultu KU v Ružomberku, Zimný semestre AR 2020-2021

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy a Sústredenia zo spirituality III.- Spirituality krásy na  FF KU, AR 2020/21   Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách. Vyučovanie sa realizuje na...

pokračovať v čítaní

Aktualizované podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. (PF KU, FF KU)

Aktualizované podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. (PF KU, FF KU) Vzhľadom na súčasnú závažnú situáciu na Slovensku a v Európe, ktorá súvisí s nebezpečným šírením vírusu Covid – 19 a po všetkých uskutočnených opatreniach, nie je možné realizovať osobnú konzultáciu s kňazom Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku...

pokračovať v čítaní

Sústredenie zo spirituality (SZS) na Fakulte zdravotníctva KU v zimnom semestri AR 2018/19

SZS I., II., III. (spiritualita pravdy, dobra a krásy) sa uskutočňujú cez evanjelizačný program, ktorý sa realizuje v priestoroch FZ. Obsahom evanjelizačného programu sú prednášky, práca v skupinkách, svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia..  Rozpis SZS pre FZ KU v ZS, AR 2018 – 19 ročník Bc. OŠE (90): 3 skupiny v jednotnom...

pokračovať v čítaní

Sústredenia zo spirituality pre 1. roč. bakalárskeho a 1. roč. magisterského štúdia na Filozofickej fakulte KU v zimnom semestri AR 2018/2019

  SZS I. (spiritualita pravdy), SZS II. (spiritualita dobra) a SZS III. (spiritualita krásy) sa uskutočňujú cez evanjelizačný program a zbieranie zvolených aktivít: Evanjelizačný program sa realizuje (ak nie je uvedené inak) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) v čase 8:00 – 12:55. Obsahom evanjelizačného programu sú prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,...

pokračovať v čítaní

Mali sme Sústredenie zo spirituality pre študentov 2. ročníka FF KU a PF KU

Vo štvrtok 8.februára 2018 popoludní od 14.00 hod. prebiehal v Aule Jána Pavla II. na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) evanjelizačný program pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia na Filozofickej a Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Program bol súčasťou predmetu Sústredenie zo spirituality. Tento duchovno-formačný predmet patrí do študijného základu, povinní sú ho...

pokračovať v čítaní

Posledné Sústredenia zo spirituality pre študentov KU

Koncom mája boli moderované posledné Sústredenia zo spirituality pre študentov KU v akademickom roku 2012/13. Celkový počet sústredení bol 68, čo je rovnaký počet ako v predchádzajúcom akademickom roku. Z tohto počtu v zimnom semestri bolo realizovaných 13 sústredení pre študentov Pedagogickej fakulty a 6 pre študentov Filozofickej fakulty. V letnom semestri sme moderovali 21 sústredení pre študentov...

pokračovať v čítaní

Informácie o náhrade Sústredení zo spirituality

V prípade vážnych dôvodov neúčasti na SZS, treba informovať kňaza, ktorý moderuje SZS, že sa nezúčastníte daného predmetu. Náhradu SZS si treba osobne dohodnúť s kňazom, ktorý bude mať službu v UPC. Záležitosti okolo SZS vybavujeme v UPC nasledovne: pond: 14 – 17h, utorok – štvrtok: 10 – 11.30h a 14 – 17h, piatok: 10...

pokračovať v čítaní

Sústredenia zo spirituality v akademickom roku 2012-13

Na začiatku akademického roka dostáva každý študent vlastný rozvrh. Preto Vám uvádzame rozpis skupín študentov podľa jednotlivých miest. Prajeme Vám, aby čas na Sústredeniach zo spirituality bol časom zastavenia sa, uvažovanie, spoločného programu a vzájomného obohatenia sa. SZS 2012-13 PF SZS 2012-13 FF

pokračovať v čítaní