Škola rodiny: Preventívny výchovný systém

V utorok 22.02.2011 sme sa zúčastnili na prvej prednáške v letnom semestri z cyklu Školy rodiny. Na internáte Ruža nám saleziánski spolupracovníci- pani Mlynčeková, pán Keprt priblížili preventívny systém výchovy. Jeho autorom je priateľ nás mladých, svätý don Bosco. Don Bosco vytváral preventívny výchovný systém postupne a postavil ho na...

pokračovať v čítaní