Základné vlastnosti pri výchove

Dňa 6. 3. na Internáte Ruža sa uskutočnilo ďalšie stretnutie z cyklu Školy rodiny s pani Monikou Naďovou. Počas stretnutia sme si vypočuli tému o výchove detí a dozvedeli sa, že prvým aspektom dobrej výchovy je zdravá fungujúca rodina. Rozprávali sme sa o prístupoch vo výchove k deťom. Boli uvádzané...

pokračovať v čítaní

Preventívny výchovný systém

V stredu 20.2. sme sa s mnohými ďalšími zúčastnili prednášky vrámci Školy rodiny, ktorá sa konala na internáte Ruža. Tému tohto stretnutia – Preventívny výchovný systém v rodine nám priblížila pani Mlynčeková. Prvým realizovateľom takého systému bol Don Bosco, taliansky kňaz a sprievodca mladých, patrón mládeže. Uviedol do výchovy to, čo pomáha v praxi aj...

pokračovať v čítaní

Škola rodiny: Spoločné bývanie pred manželstvom

Ružomberok, 6. marca 2012 – Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku organizuje v spolupráci s banskobystrickým Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu cyklus prednášok s názvom Škola rodiny. V utorok ponúkla v kaplnke študentského domova Ruža druhé zo stretnutí v letnom semestri na tému: Bývanie pred manželstvom. O tejto problematike...

pokračovať v čítaní

Škola rodiny: Spoločné bývanie pred manželstvom

Ružomberok, 6. marca 2012 – Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku organizuje v spolupráci s banskobystrickým Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu cyklus prednášok s názvom Škola rodiny. V utorok ponúkla v kaplnke študentského domova Ruža druhé zo stretnutí v letnom semestri na tému: Bývanie pred manželstvom. O tejto problematike...

pokračovať v čítaní

Dôležitosť prípravy na manželstvo

Rodina – pre niekoho niečo prirodzené, pre iného samozrejmosť a zasa pre ďaľšieho niečo, čo nikdy nezakúsil. Ale myslím si, že každý z nás si uvedomuje dôležitosť rodinného spoločenstva. Naši rodičia, naša rodina nás formovala, vychovávala. Práve v rodine väčšina z nás dostala od Boha skrze rodičov dar viery. Ja...

pokračovať v čítaní

Predstavenie knihy od Gary Chapmana – Päť jazykov lásky

Táto 140 stranová kniha je písaná po česky, ale ľahko sa číta. Obsahuje štrnásť kapitol, v závere poznámky k textu, čo poukazujú na niektoré pasáže z textu buď vytiahnuté zo svätého písma, alebo je to príslovie. „Päť jazykov lásky“ vyšlo v Prahe 2004, ale Gary D. Chapman ju napísal už...

pokračovať v čítaní

Škola rodiny- Ako si nájsť životného partnera

Dňa 22.novembra 2011 o 19 h sa v kaplnke internátu Ruža uskutočnila ďalšia zaujímavá prednáška o hľadaní životného partnera, budovaní manželstva a o správaní sa k svojmu budúcemu partnerovi. Naši prednášajúci boli manželia Jakubíkovci, ktorí pochádzajú z Ružomberka. Na začiatku prednášky zaznela otázka o časovej dĺžke ich manželstva. Manželia sa...

pokračovať v čítaní

Škola rodiny – Originalita muža

Dňa 18.10.2011 sa v kaplnke internátu Ruža konala prednáška o mužoch, presnejšie o ich identite, originalite a osobnosti. Náš prednášajúci bol Ing. Štefan Páterek, ktorý pochádza z Beňadova z Oravy, o to viac som sa po predstavení na prednášku tešila, keďže aj ja pochádzam z Oravy. P.Páterek vychováva so svojou manželkou...

pokračovať v čítaní

Škola rodiny: Spiritualita rodinného života

V utorok 8.03.2011 sa na internáte Ruža konala druhá prednáška v letnom semestri v rámci Školy rodiny. Saleziánski spolupracovníci, manželia Štefan a Mariana Paterekovci z Ružomberka, nám priblížili tému- Spiritualita rodinného života. Prednáška o danej téme bola doplnená skúsenosťami a príkladmi z ich vlastnej rodiny, kde vychovávajú svojich štyroch synov...

pokračovať v čítaní