Mládež z farnosti Hanušovce nad Topľou: O čom je referendum?

Najkrajšia, najpriamejšia a najreprezentatívnejšia forma prejavu jediného dnes skutočne fungujúceho spoločenského systému – demokracie. Bez zástupcov, bez sprostredkovateľov a bez akejkoľvek možnosti zavádzania a klamania sa zisťuje vôľa ľudu. Demokracia – vláda ľudu. U nás si dnes vládne ľud skrze volených zástupcov – politikov, vo vyspelejších krajinách ako je napríklad Švajčiarsko sa ľud...

pokračovať v čítaní

Povzbudenie Chorvátov k slovenskému referendu o rodine

V sobotu (18. 1. 2015) do obedu sa uskutočnilo diskusné stretnutie s Mudr. Željkou Markič (matka štyroch detí, lekárka, žurnalistka a prekladateľka) a Ivanom Munjinom (absolvent laickej teológie) o úspešnom chorvátskom referende za manželstvo a odkaze pri príprave na februárové referendum. Podujatie sa prebehlo v priestoroch Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Bansko-bystrickej diecézy v Banskej Bystrici. Diskusiu...

pokračovať v čítaní

Vovedenie do otázok na februárovom referende

 Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Prečo sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Pretože v našom živote sa stretávame s tým, že existujú zákony a veci, ktoré si my nemôžeme vybrať, podľa...

pokračovať v čítaní

Prečo ísť na februárové referendum?

Blížiace sa referendum o ochrane rodiny je pre nás historickou výzvou. Väčšina ľudí v našej spoločnosti, väčšina mužov a žien, drvivá väčšina rodičov vôbec nevníma manželstvo muža a ženy,  rodinu ako zastaraný stereotyp. Referendum je pre nás výzvou stať sa ohlasovateľmi evanjelia o manželstve a rodine. Hovoriť o tom, že manželstvo muža a ženy je možné žiť a Boh...

pokračovať v čítaní

2. nedeľa B 2015: Napr. Pätnásť bodov o ľudskej sexualite

V bohoslužbe slova 2. nedele v období cez rok „B“ sme svedkami začiatku povolania. V prvom prípade je to povolanie malého Samuela za proroka. Malý chlapec neznámemu hlasu ešte nerozumie. Až kňaz Héli rozpoznáva, že chlapca volá Pán, preto hovorí Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane,...

pokračovať v čítaní

O svokrách a deťoch

V úvode Markovho evanjelia čítame o prvých krokoch Ježišovho verejného účinkovania, ktoré sa udiali v synagóge v Kafarnaume. Po skončení ohlasovania vstúpil Ježiš do domu bratov Šimona a Ondreja. Tam uvidel chorú Šimonovú svokru – testinú. Keď mu  o nej povedali, uzdravil ju. Tá hneď vstala a posluhovala im (Porov. Mk 1, 29-31). O svokrách sa často...

pokračovať v čítaní

Chodíme spolu, ako ďalej? – Spätná väzba z víkendovky

Počas víkendu od 10. do 12. 10. 2014 prebiehal v priestoroch UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku kurz pod názvom „Chodíme spolu, ako ďalej?“, ktorý bol zameraný na budovanie vzťahu zameraného na manželstvo. Lektormi kurzu boli bývali absolventi Katolíckej univerzity Martin a Anička Lojekovci, Miroslav a Olinka Kotorovci, Mária Pješčáková a snúbenecký pár Tomáš a Julka z Kežmarku....

pokračovať v čítaní

Škola rodiny: Ako si nájsť životného partnera?

V stredu 20.11.2013 sa uskutočnilo posledné stretnutie Školy rodiny v tomto zimnom semestri. Na stretnutí sme sa zaoberali otázkou ako si nájsť svojho životného partnera. Túto prednášku viedla pani Mlynčeková. Počas prednášky sme hovorili o tom, že správny výber životného partnera nespočíva len v našom hľadaní, úsilí a snažení sa, ale v hľadaní toho, ktorého nám...

pokračovať v čítaní

Škola rodiny: originalita ženy

Na našom druhom stretnutí Školy rodiny sa s nami prišla o svoje skúsenosti podeliť pani Monika Naďová. Hovorila o téme originalita ženy. Na začiatku nám položila 2 otázky : Som rada ženou a čo pre mňa znamená byť ženou. Mužská skupina sa zamýšľala, aká je, alebo čo pre nich predstavuje...

pokračovať v čítaní

Škola rodiny – originalita muža

Dňa 16.10.2013 sme sa zúčastnili prvého stretnutia v rámci cyklu Škola rodiny v tomto novom školskom roku. Stretnutie prebiehalo na internáte Ruža. Témou stretnutia bola originalita muža a hľadanie jeho identity. Prednášku viedol pán Jakubík, ktorý má praktické skúsenosti v tejto oblasti, keďže on sám je otcom rodiny.   Hneď na úvod prednášky...

pokračovať v čítaní