UNIVERZITNÉ DISKUSNÉ FÓRUM S FRANTIŠKOM KATUNINCOM

V stredu 3. Apríla 2013 po Veľkej noci sme sa opäť stretli na našom obľúbenom diskusnom fóre, tentoraz so študentom PF KU Františkom Katunincom. František je rodák z Humenného, kde aj vyrastal, aj keď jeho korene siahajú z otcovej strany do Púchova. Absolvoval štúdium na osemročnom cirkevnom gymnáziu. Hoci bol prijatý aj na univerzity...

pokračovať v čítaní

KRÍŽOVÁ CESTA NA RUŽOMBERSKEJ KALVÁRII

V stredu 20. Marca 2013 o 20:00 večer sme sa znovu, ako každé pôstne obdobie, zišli pod ružomberskou Kalváriou, aby sme sa spolu ako univerzitné spoločenstvo pomodlili pobožnosť Krížovej cesty. Mňa poprosil jeden z duchovných otcov, či by som nemohla niesť sviecu. Veľmi rada som prijala túto úlohu, no keď...

pokračovať v čítaní

Svetlá a tiene križiackych výprav

V pondelok 11. marca bol už po druhýkrát hosťom v našom UPaC cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Tentoraz boli témou jeho prednášky križiacke výpravy. V úvode svojho príhovoru nás oboznámil s rôznymi pohľadmi na túto často diskutovanú tému a jej vnímanie v jednotlivých historických obdobiach. Upozornil nás na spojitosť...

pokračovať v čítaní

Univerzitné fórum s Mgr. Pavlom Hurbánkom, PhD.

V stredu 13.3.2013 pokračovalo Univerzitné diskusné fórum, ktorého hosťom bol Mgr. Pavol Hurbánek, PhD. Žije v Ružomberku a už tretí rok pôsobí na Katedre geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Narodil sa a vyrástol na Myjave. Mgr. Pavol Hurbánek, PhD., absolvoval  5-ročné magisterské štúdium v študijnom programe geografia a kartografia, špecializácia na...

pokračovať v čítaní

Víkendovka vo Vysokých Tatrách

8-10.marec 2013 bol víkendom, počas ktorého prežili nezabudnuteľnú víkendovku vo Vysokých Tatrách študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku a ja spoločne s nimi. Ubytovaní sme boli na farskom úrade vo Veľkom Slavkove. Pán farár nás všetkých srdečne privítal v piatok podvečer po svätej omši. Po príchode sme si zložili veci do chodby...

pokračovať v čítaní

Základné vlastnosti pri výchove

Dňa 6. 3. na Internáte Ruža sa uskutočnilo ďalšie stretnutie z cyklu Školy rodiny s pani Monikou Naďovou. Počas stretnutia sme si vypočuli tému o výchove detí a dozvedeli sa, že prvým aspektom dobrej výchovy je zdravá fungujúca rodina. Rozprávali sme sa o prístupoch vo výchove k deťom. Boli uvádzané...

pokračovať v čítaní

Duchovná obnova u sestier Františkánok

Prvé marcové dni sme strávili na duchovnej obnove u sestier Františkánok.  Tento celý čas sme prežili slávením sv. omší, adoráciami, krížovými cestami, ale aj duchovným rozjímaním nad témou Zatiahnuť na hlbinu.  Nachádza sa to v jednom z apoštolských listov Jána Pavla II.  „NOVO MILLENNIO INEUNTE“ čo znamená NA ZAČIATKU NOVÉHO TISÍCROČIA.  V prvý deň...

pokračovať v čítaní

Čo pre mňa znamenal Svätý Otec Benedikt XVI?

Čo pre mňa znamenal? Ešte stále znamená. A verím, že aj naďalej bude. Je to osobnosť, ktorého identita je jedinečná a patrí len Jemu. Osobne v ňom vidím tvár Otca, ktorý sa stará o svoje zverené ,,deti“. Obzvlášť mi k nemu prirástlo srdce, pretože bol pre mňa tým, ktorý mi...

pokračovať v čítaní

Katedrovica z náboženskej výchovy PF KU

Začalo to celé počas vianočných sviatkov, kedy som dostala nápad usporiadať katedrovicu z náboženskej výchovy. Veľa námahy mi dalo, aby som ako tak podchytila študentov, ktorí by boli ochotní vystúpiť v programe.  Študenti sa našli a som rada. Ďalšou fázou bolo povolenie od profesora katedry Františka Dlugoša, čo nebol veľký problém. Dátum sme...

pokračovať v čítaní

Preventívny výchovný systém

V stredu 20.2. sme sa s mnohými ďalšími zúčastnili prednášky vrámci Školy rodiny, ktorá sa konala na internáte Ruža. Tému tohto stretnutia – Preventívny výchovný systém v rodine nám priblížila pani Mlynčeková. Prvým realizovateľom takého systému bol Don Bosco, taliansky kňaz a sprievodca mladých, patrón mládeže. Uviedol do výchovy to, čo pomáha v praxi aj...

pokračovať v čítaní